Komu trudniej będzie otrzymać kredyt gotówkowy w czasie koronawirusa?

Opublikowano: 22 Wrz 2020 Aleksandra Jakubowska 8 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Przez ostatnie miesiące jednym z najczęściej spotykanych i rozważanych tematów wśród społeczeństwa jest problem, jaki niesie za sobą epidemia wirusa COVID-19. Pandemia jest rozpatrywana w wielu aspektach: zdrowie, praca, nauka, zakupy, kwarantanna. A jakie konsekwencje przyniósł w sferze kredytowej? Komu najtrudniej będzie otrzymać w obecnych czasach finansowanie z banku? Zanim odpowiem na to pytanie, zastanówmy się pokrótce jakie zmiany zaobserwowaliśmy ostatnio w sektorze bankowym w kontekście kredytów gotówkowych.

Komu trudniej będzie otrzymać kredyt gotówkowy w czasie koronawirusa?

Skutki koronawirusa w sektorze kredytów gotówkowych

Ostatnie kilka miesięcy, zwłaszcza od początku wybuchu pandemii i wprowadzenia szeregu obostrzeń,  to również okres intensywnych zmian w świecie kredytu gotówkowego. Listę zmian otwiera:

1. Trzykrotne obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (marzec oraz kwiecień 2020). Obecnie stopy procentowe wynoszą:

  • stopa referencyjna – 0,10 proc. w skali rocznej,
  • stopa lombardowa – 0,50 proc. w skali rocznej,
  • stopa depozytowa – 0 proc. w skali rocznej,
  • stopa redyskontowa weksli – 0,11 proc. w skali rocznej,
  • stopa redyskontowa weksli – 0,12 proc. w skali rocznej.

Wytyczne ustawy Kodeksu cywilnego wskazują, że maksymalne oprocentowanie zobowiązań w Polsce może wynieść dwukrotność odsetek ustawowych (obliczane jako suma stopy referencyjnej oraz 3,5 pkt procentowego). Warto tutaj nadmienić, że  zmiana ta dotyczy również pożyczek zaciąganych w sektorze pozabankowym.

2. Oferty "wakacji kredytowych":

Możemy tutaj wyróżnić dwa rodzaje tego zjawiska w świecie bankowości. Pierwsze wakacje oferowane bezpośrednio przez banki, czyli czasowe odroczenie możliwości spłaty raty. Zawieszenie spłaty może odbywać się na różnych zasadach, najczęściej w trzech wariantach. Wariant pierwszy to możliwość braku spłaty całej raty zarówno kapitałowej i odsetkowej. Kolejne dwa warianty dotyczą odroczenia spłaty raty kapitałowej albo odsetkowej.

Drugie rozwiązanie to wakacje wprowadzone tarczą antykryzysową tzw. „ustawowe wakacje kredytowe”. Wszyscy ci kredytobiorcy, którzy utracili pracę po 13 marca 2020 roku, posiadający zobowiązanie przed tym dniem z co najmniej półrocznym okresem spłaty na mocy obowiązujących przepisów mogli zwrócić się do banku z wnioskiem o zawieszenie spłaty raty w kolejnych 3 miesiącach.

3. Nowe realia w procesie obsługi Klienta.

Banki musiały dostosować się do panujących zasad i od połowy marca 2020 roku zmieniły model działania swoich pracowników, aby zagwarantować im maksimum bezpieczeństwa. Wiązało się to ze zmianami w obsłudze Klienta, umożliwienie zdalnej pracy, dostosowanie możliwości sprzedaży i obsługi w procesach zdalnych.

Wszystkie te powyższe czynniki spowodowały szerokie zmiany w polityce kredytowej banków. Relatywnie niskie oprocentowanie zobowiązań jest korzystne dla Klientów, co może spowodować większe zainteresowanie wśród społeczeństwa. Z drugiej jednak strony niepewność stałego zatrudnienia spowodowała ostrożność konsumentów w chęci skorzystania  finansowania zewnętrznego.  Dla banków wiąże się to z mniejszym zyskiem i przede wszystkim z większym ryzykiem kredytowym dlatego w swojej polityce wprowadzili liczne ograniczenia w dostępności ofert kredytowych.

Jakie branże i źródła dochodu spotkały się z ograniczeniami?

Aby ograniczyć ryzyko kredytowe spowodowane skutkami koronawirusa banki ograniczyły dostęp do kredytów gotówkowych zarówno dla osób fizycznych jak i niektórych przedsiębiorstw. Obecnie instytucje bankowe skrupulatnie przeprowadzają procesy kredytowe i weryfikują sytuację finansową klientów, co pozwala im ocenić, który potencjalny kredytobiorca będzie rzetelnym dłużnikiem, a który nie.

Wiele banków ograniczyło dostęp do finansowania dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, czyli umowach zleceniach czy też umowach o dzieło. Są to niepewne źródła dochodów, w każdej chwili mogą być one utracone, a za tym idzie bank ponosi ryzyko niespłacalności kolejnych rat kredytów.

Najpewniejszym źródłem dochodu umożliwiającym otrzymanie kredytu jest umowa o pracę na czas określony. Problemem jednak dla tych klientów może być udokumentowanie stałego dochodu za 3 ostatnie miesiące. Pracodawcy w obecnych czasach często obniżali płacę, bądź też zawieszały obowiązki pracowników na jakiś określony czas. Banki dla własnego dobra, w celu niepogarszania swojej sytuacji kredytowej, muszą brać pod uwagę zarówno bieżące dochody klienta, jak i przyszłe.

W tym momencie należy wspomnieć o branżach dotkniętych kryzysem spowodowanym wirusem COVID-19. Należą do nich między innymi:

  • branża turystyczna,
  • branża gastronomiczna,
  • branża hotelarska,
  • branża motoryzacyjna, branża transportowa, lotnicza, 
  • branża rozrywkowa, kulturalna. 

Zatrudnieni w powyższych branżach niestety są gorzej oceniani w kontekście ryzyka i wiarygodności kredytowej. Poza tym zatrudnienie poza granicami państwa również jest w licznych bankach nieakceptowanym obecnie źródłem dochodu (niezależnie od branży).

Wspomniane wyżej wakacje kredytowe na początku cieszyły się sporym zainteresowaniem. Niestety czas pokazał, że owe wakacje kredytowe wykluczają Klienta z możliwości wzięcia nowych kredytów. Informacja taka jest zawarta w BIKu, co negatywnie wpływa na pozytywną ocenę wniosku kredytowego. W zależności od polityki danego banku do wnioskowania można powrócić po skończeniu wakacji, bądź dopiero po opłaceniu 1-3 rat zobowiązania z odroczonymi wcześniej płatnościami.

W praktyce możemy również zaobserwować, że część banków nieprzychylnie traktuje wnioski o kredyt klientów, którzy w swojej historii kredytowej mają zaciągnięte pożyczki w sektorze pozabankowym. W ich ocenie wiarygodność takiego klienta zdecydowanie spada.  

Możliwość zdalnego procesowania (on-line) dla wielu Klientów stanowi atut (w szczególności tych młodszych, którzy nie mają bariery technologicznej), nie mniej jednak nie jest to równoznaczne z tym, że banki chętniej akceptują takie wnioski. Największe znaczenie z ocenie wniosku ma historia kredytowa Klienta, czyli jego wiarygodność i zdolność do spłaty zobowiązania w przyszłości. 

Podsumowanie

Podsumowując temat zachęcam wszystkim przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku kredytowego  do rozważenia wszelkich za i przeciw. Sprawdzony sposób to: przejrzenie dostępnych stron internetowych z dostępnymi rankingami kredytów gotówkowych, przeliczeniem opcji w kalkulatorach kredytowych oraz przede wszystkim o realną ocenę czy dany kredyt, pożyczka gotówkowa jest niezbędna oraz czy nasza sytuacja ekonomiczna pozwoli na spłacenie całego zobowiązania w tych niepewnych czasach panowania wirusa COVID-19.

Tagi: koronawirus

Zaktualizowano: 10.12.2021

Dodano: 22.09.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top