KRZ - nowe narzędzie do walki z niesolidnymi dłużnikami alimentacyjnymi

Opublikowano: 2021-12-28 13:47:29 Aleksandra Jakubowska 4 min. czytania

Kategoria: News

KRZ - nowe narzędzie do walki z niesolidnymi dłużnikami alimentacyjnymi

KRZ - nowe narzędzie do walki z niesolidnymi dłużnikami alimentacyjnymi

Problem ze ściąganiem alimentów już od dawna stanowi nie lada kłopot zarówno dla państwa jaki i dla samotnie wychowujących swoje dzieci, których ów alimenty niejednokrotnie stanowią dosyć istotne źródło dochodów. Jak podają dane Biura Informacji Gospodarczej, w tym momencie zaległości w zapłacie alimentów ma prawie 246 tys. osób na łączną kwotę przekraczającą 10 mld zł. Rekordowa kwota zaległości opiewa na wartość 0,6 mln zł i należy do mieszkańca woj. kujawsko-pomorskiego. Raczej też nie zdziwi fakt, że najwięcej zalegających z zapłatą alimentów to ojcowie. Jeśli chodzi o podział terytorialny - najwięcej dłużników alimentacyjnych pochodzi ze Śląska oraz Mazowsza. W każdym z tych województw należności przekraczają ponad miliard złotych. Średni krajowy dług alimentacyjny wynosi niemal 41 tys. zł.

Aby sprostać narastającemu problemowi, naprzeciw wychodzą nowe regulacje, a wraz z nimi od 1 grudnia swoją działalność rozpoczął Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). Rejestr gromadzi dane z:

  • sądów,
  • od komorników,
  • naczelników urzędów skarbowych,
  • dyrektorów oddziałów ZUS,
  • szefa KAS

w sprawie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz bezskutecznych egzekucji komorniczych. W rejestrze mogą również znaleźć się dane z zaległych alimentów, bez umorzenia egzekucji. Co ważne do rejestru mają wgląd wszyscy, rejestr jest jawny. Znając: imię, nazwisko oraz PESEL w przypadku osoby fizycznej lub NIP przedsiębiorcy można sprawdzić czy dana osoba nie zalega z płatnościami alimentów. Taki rejestr będą mogli np. sprawdzić pracodawcy, czy pracownik, bądź kandydat jest wiarygodną osobą.

Dane o niesolidnym dłużniku w rejestrze KRZ będą przechowywane przez 7 lat po spłacie zobowiązania.

Kolejnym rejestrem, gdzie można zgłosić niesolidnego dłużnika alimentacyjnego jest Biuro Informacji Gospodarczej. W tym przypadku osoba, która zgłasza dłużnika powinna posiadać wyrok sądowy uprawniający do pobierania alimentów, może to być również gmina wypłacająca pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego za rodzica.

Do tej pory z BIG-u były usuwane dane dłużników alimentacyjnych, których termin przekroczył 6 lat. Nowa regulacja, która będzie obowiązywała od 29.12.2021 r. ten wymóg zniesie. BIG nie będzie już wykreślał z danych zobowiązań starszych niż 6 lat. Należy dodać, że zmiana ta dotyczy jedynie zobowiązań alimentacyjnych. Osoby wpisani w BIG, mogą mieć problemy z uzyskaniem nowego finansowania w bankach, gdyż jest to baza, która dokładnie jest weryfikowana przez instytucje celem sprawdzenia wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy. Wpis w BIG zostaje usunięty po uregulowaniu długu.  

Miejmy nadzieję, że powyższe zmiany wpłyną relatywnie pozytywnie na ściągalność alimentów dla dzieci i więcej rodziców będzie regulować płatności na czas.

Źródło: BIG

Zaktualizowano: 2021-12-28 15:45:13

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

News komentarze, Wasze opinie o aktualnościach (0)


Top