NBP o inflacji. Polacy za płatnościami bezgotówkowymi. Wyższe świadczenia z pomocy społecznej. Aktualności 17.08.2021 r.

Opublikowano: 2021-08-17 09:27:28 Urszula Sokół 2 min. czytania

Kategoria: News

NBP o inflacji. Polacy za płatnościami bezgotówkowymi. Wyższe świadczenia z pomocy społecznej. Aktualności 17.08.2021 r.

NBP o inflacji

Według danych opublikowanych na stronach internetowych Narodowego Banku Polskiego inflacja w lipcu tego roku wyniosła 3,7%. Jest to wskaźnik obliczany z wyłączeniem cen energii i żywności. Natomiast wskaźnik cen towarów i usług (CPI) wyniósł 5,0%.

Każdy z pozostałych czterech wskaźników inflacji wyliczanych przez NBP również wzrósł miesiąc do miesiąca. Dotyczy to między innymi wskaźnika inflacji po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, wzrost z 2,9% do 3,3% oraz m.in. inflacji po wyłączeniu cen administrowanych. Tutaj odnotowano wzrost o 0,7% do poziomu 4,7%.

Polacy za płatnościami bezgotówkowymi

Fundacja Polska Bezgotówkowa za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej przekazuje informację, że Polacy są jak najbardziej „za” płatnościami bezgotówkowymi. Standardem są dla nas płatności w sklepach, więc teraz oczekujemy ich również na bazarach i pobliskich targowiskach. Dużym plusem, w świetle badania, byłaby też możliwość płatności bezgotówkowej w punktach usługowych należących do krawców, mechaników samochodowych czy szewców. Prawie połowa badanych zwraca również uwagę, że płatności bezgotówkowe przydatne byłyby w toaletach publicznych (41% wskazań). Jedna trzecia z badanych chcę załatwiać sprawy kościelne tj. ofiara na tacę przy pomocy płatności bezgotówkowych.

Wyższe świadczenia z pomocy społecznej

Polska Agencja Prasowa informuje, że zgodnie z przyjętym 3 letnim harmonogramem w 2021 r. odbędzie się kolejne sprawdzenie w zakresie kryteriów dochodowych, a także kwot dotyczących świadczeń z pomocy społecznej.

Dziś już wiemy, że od początku nowego roku wzrosną kryteria dochodowe dające możliwość korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej. 776 zł i 600 zł to nowe kwoty dla osób samotnych oraz dla osoby w rodzinie. Ta zmiana pociąga za sobą kolejne. Zmienią się też kwoty stanowiące podstawę ustalenia wysokości świadczeń z pomocy społecznej. Zmieni się kwota zasiłku stałego i wyniesie do 719 zł. Podniesiona zostanie także dochodowość z jednego hektara.

Zaktualizowano: 2021-08-17 13:28:29

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

News komentarze, Wasze opinie o aktualnościach (0)


Top