Nowy projekt edukacji finansowej dla Polaków

Opublikowano: 2021-10-21 09:53:54 Aleksandra Jakubowska 1 min. czytania

Kategoria: News

Nowy projekt edukacji finansowej dla Polaków

Nowy projekt edukacji finansowej dla Polaków

W dniu wczorajszym miała miejsce inauguracja nowego projektu pt. „Opracownie krajowej strategii edukacji finansowej”. Będzie on realizowany przez 9 polskich instytucji, a w składzie grupy roboczej znajdują się przedstawiciele:

  • Ministerstwa Finansów,
  • Ministerstwa Edukacji i Nauki,
  • Narodowego Banku Polskiego,
  • Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
  • Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
  • Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
  • Rzecznika Finansowego.

Akcja współfinansowana jest przez unijne środki z Instrumentu Wsparcia technicznego Komisji Europejskiej, a jej celem jest stworzenie planu na temat pogłębiania wiedzy i umiejętności obywateli kraju w zakresie edukacji finansowej. Jest to innowacyjny plan na skalę Polski. Pierwsza faza projektu będzie stanowiła analizę sytuacji bieżącej oraz rozpoznanie potrzeb Polaków w zakresie edukacji finansowej, a druga faza to już konkretne działanie zgodnie z planem.

Źródło: www.knf.gov.pl

Zaktualizowano: 2021-10-26 07:58:06

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

News komentarze, Wasze opinie o aktualnościach (0)


Top