Stopy procentowe bez zmian, kara dla GetBack S.A., są już dane z sektora bankowego za luty 2021 – aktualności z dnia 08.04.2021r.

Opublikowano: 2021-04-08 06:50:30 Anna Kopańska 4 min. czytania

Kategoria: News

Stopy procentowe bez zmian, kara dla GetBack S.A., są już dane z sektora bankowego za luty 2021 – aktualności z dnia 08.04.2021r.

Stopy procentowe bez zmian

Na wczorajszym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej podjęto decyzję o utrzymaniu na niezmienionym poziomie stóp procentowych NBP.

Zatem aktualne stopy procentowe prezentują się tak, że stopa referencyjna wynosi 0,10%, stopa lombardowa 0,50%, stopa depozytowa 0,00%, stopa redyskontowa weksli 0,11% oraz stopa dyskontowa weksli 0,12%.

Podczas posiedzenia omówiono również aktualną sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie, w tym takie tematy jak czynniki wpływające na wzrost inflacji i panujące nastroje w poszczególnych branżach gospodarki.

W dalszym ciągu NBP ma oferować kredyt wekslowy na refinansowanie kredytów udzielanych firmom przez banki, a polityka pieniężna NBP skierowana będzie na łagodzenie negatywnych skutków pandemii wraz ze wsparciem aktywności gospodarczej i stabilizacją inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie. (źródło: NBP)

Kara dla GetBack S.A.

Kilka dni temu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował na swojej stronie komunikat w sprawie decyzji administracyjnej podjętej 23 marca 2021r. dotyczącej nałożenia na spółkę GetBack S.A. kary pieniężnej.

Konsekwencje finansowe dla tej spółki wiążą się z karami pieniężnymi, w tym jednej z nich na kwotę 600 tys. zł, za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych dotyczących informacji poufnowych.

Kolejne dwie kary pieniężne to kwoty po 200 tys. zł za niewykonanie obowiązku informacyjnego w postaci braku przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnej.

W komunikacie znajduje się obszerne wyjaśnienie dotyczące wyników kontroli spółki, m.in. podano, że spółka szesnaście razy nienależycie wykonała obowiązki informacyjne związane z informacjami poufnymi.

Jak wskazuje KNF, kara nałożona na GetBack S.A. jest znacznie niższa niż możliwa maksymalna kara wynosząca 10 364 000 zł, a wynika to z tego, że uwzględniono sytuację finansową spółki oraz okoliczności faktyczno-prawne.

Na chwilę obecną spółka może jeszcze zwrócić się do KNF z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wnieść skargę bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. (źródło: KNF)

Są już dane z sektora bankowego za luty 2021

06 kwietnia 2021r. opublikowany został najnowszy raport z danymi miesięcznymi sektora bankowego za luty 2021.

Raport dostępny jest na stronie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Z 37 stronicowego  raportu można dowiedzieć się m.in., jaka jest struktura, wyniki i efektywność sektora bankowego, a także jak wyglądają wskaźniki w poszczególnych obszarach, na przykład kredytowym czy depozytowym.

Jak wskazuje raport, na koniec lutego 2021 r. wszystkie banki komercyjne spełniały obowiązującą normę płynności krótkoterminowej, gdzie średnia wartość tego wskaźnika w sektorze od wielu miesięcy znajduje się powyżej wymaganego minimum – 100%.

Z raportu można dowiedzieć się również, że na koniec lutego 2021r. działalność w sektorze bankowym prowadziło 29 banków komercyjnych,  529 banków spółdzielczych oraz istniało 36 oddziałów instytucji kredytowych.

Udział aktywów pod względem pochodzenia kapitału wynosił 44,9% dla Skarbu Państwa, 43,6% to kapitał zagraniczny oraz 11,6% to Polski kapitał prywatny. (źródło: KNF)

Zaktualizowano: 2021-10-14 13:04:58

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

News komentarze, Wasze opinie o aktualnościach (2)


 • Avatar Emila

  Emila
  17.05.2021 07:02:42

  poważne? tylko 11% banków z kapitałem polskim? no to to pokazuje jaka jest właśnie struktura własnościowa w Polsce...

  Odpowiedź
 • Avatar Kasia

  Kasia
  08.04.2021 09:07:42

  matko!!!??? tyle jest tych banków? baaardzo dużo.

  Odpowiedź
Top