Zmiany w prawie bankowym od maja 2019 roku

Opublikowano: 23 Maj 2019 Urszula Sokół 6 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

W dniu 04.05.2019 roku wejdą w życie zmiany w prawie bankowym jako efekt wdrożenia RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) do poszczególnych ustaw. Co oznaczają dla instytucji finansujących? Jakie korzyści uzyska konsument? Jakie zmiany nas czekają?

Zmiany w prawie bankowym od maja 2019 roku

Jak wygląda proces kredytowy?

Zawsze pierwszym elementem procesu kredytowego lub pożyczkowego jest złożenie wniosku o finansowanie. Są instytucje, które wymagają jeszcze formularzy papierowych. W większości przypadków jednak wniosek  o kredyt, udzielenie pożyczki można złożyć elektronicznie przez system sprzedażowych dla Agentów i Pośredników kredytowych lub on-line bezpośrednio przez Klienta. W następstwie złożenia wniosku instytucja dokonuje oceny zdolności kredytowej Klienta i wydaje decyzję. I tu pojawia się zmiana RODO 2019. Dotychczas instytucja mogła dać decyzję odmowną bez podania przyczyny. Klient mógł zatem tylko się domyślić, dlaczego bank lub firma pożyczkowa mu odmówiła. Oczywiście, zdarzały się przypadki, w których informacja przekazywana konsumentowi była bardziej dokładna, ale miały miejsce tylko w sytuacjach przewidzianych w wewnętrznych procedurach niektórych instytucji. Klient zatem najczęściej nie wiedział bezpośrednio, czy dostał odmowę ze względu na zbyt niskie zarobki, zbyt wysokie koszty utrzymania, przekredytowanie, kiepską kulturę płatniczą ujawnioną w raporcie Biura Informacji Kredytowej, czy jeszcze z innego niewymienionego powodu. Zgodnie z nowymi przepisami, Klient powinien otrzymać dokładną informację o powodzie takiej, a nie innej decyzji, a jeżeli uzna, że podane uzasadnienie jest niewystarczająco szczegółowe, może wystąpić do instytucji z prośbą o jego uszczegółowienie.

Klient ma prawo do udziału ‘człowieka’ w procesie

To, jak szeroki będzie zakres wyjaśnienia decyzji przez instytucję, uzależniać będzie sposób, w jaki podjęła ona tę decyzję. I tu znów spotykamy się z dwoma różnymi sposobami – decyzja może zostać bowiem podjęta przez człowieka lub przez automatyczne narzędzie. Te drugie coraz częściej są obecne w procesach kredytowych i podejmują decyzję na podstawie algorytmów zaszytych w systemie, badając równocześnie pewne prawidłowości. Jeżeli decyzję w procesie podjął człowiek, Klient ma prawo do wyjaśnienia, jakie czynniki, w tym dane osobowe miały wpływ na ocenę zdolności kredytowej. W przypadku gdy decyzję podejmuje maszyna, oprócz czynników wymienionych w zdaniu poprzednim, konsument może zażądać ponownej oceny zdolności kredytowej, a ta ponowna ocena musi już zostać dokonana nie przez algorytm, a przez człowieka.

Zmiany RODO dla instytucji pożyczkowych i banków?

Każda zmina, także zmiana RODO może hgenerować dla beneficjentów dodatkowe koszty. Firmy, które dotychczas udzielały finansowania w sposób bardzo zautomatyzowany, muszą się liczyć z potrzebą zmiany procesów wewnętrznych i zwiększeniem kosztów operacyjnych. Klient zawsze może przyjść i poprosić o ponowną ocenę przez Analityka, który dotychczas był maszyną. Dla instytucji, które miały przewidziane procesy oceny manualnej, zmiany będą niewielkie. Wystarczy uszczegółowić powód podjętej decyzji i ustanowić wewnętrzną procedurą działania na wypadek zgłoszenia Klienta.

Czy zmiany w prawie bankowym spowodują zwiększenie świadomości konsumenta?

Klient, który będzie korzystał z prawa do uzyskania szczegółowej podstawy decyzji kredytowej lub pożyczkowej, na pewno będzie w stanie lepiej ocenić swoją sytuację finansową i spojrzeć realnie na swoje możliwości uzyskania finansowania. W dłuższej perspektywie będzie mógł tak kierować swoimi finansami osobistymi, aby w przyszłości otrzymać decyzję pozytywną, czyli budować dobrą historię kredytową. Na samym końcu, Klient będzie mógł również podjąć dialog z instytucją kredytową, którego dotychczas wiele procesów nie dopuszczało. Wykluczy to możliwość podjęcia decyzji w oparciu o dane błędne lub niewłaściwe.

Jak powinien się zachować Agent i Pośrednik kredytowy?

Jeżeli Klient jest obsługiwany przez Agenta lub Pośrednika kredytowego, jasnym jest, że to właśnie na nim skupi się pierwsza fala pytań o powód wydania decyzji odmownej przez Bank lub firmę pożyczkową. System sprzedażowy Helikon skonstruowany jest tak, aby dać Agentowi i Pośrednikowi finansowemu dostęp do jak najbardziej szczegółowego uzasadnienia decyzji. Agent może również prowadzić dialog z infolinią Helikon oraz bezpośrednio z instytucją finansującą poprzez komunikator dostępny w systemie. Dzięki wsparciu wszystkich narzędzi oferowanych przez Helikon, zmiany w prawie bankowym w związku z RODO  dla Agenta nie będą specjalnie odczuwalne, a możliwość realizacji prawa Klienta do uzyskania szczegółowych informacji stanie się jedynie formalnością.

Zaktualizowano: 01.09.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (0)


Artykuły powiązane

Zmiany w zarządach Getin Noble Bank i Pekao, zalecenia KNF dla banków, konferencja Prezesa NBP – aktualności 15.01.2021

Zmiany w zarządach Getin Noble Bank i Pekao, zalecenia KNF dla banków, konferencja Prezesa NBP – aktualności 15.01.2021

15 Sty 2021Autor: Urszula Sokół

Jak czytamy w komunikatach prasowych doszło do kilku zmian w zarządach banków: Getin Noble Bank oraz Pekao. Jerzy Pruski, dotychczasowy prezes Idea Bank zos(...)

Czytaj więcej
Top