prawo bankowe zmiany

Zmiany w prawie bankowym od maja 2019 roku

23 MAJ 2019Autor: Wojciech Zieliński

W dniu 04.05.2019 roku wchodzą w życie zmiany w prawie bankowym jako efekt wdrożenia RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) do poszczególnych ustaw. Co oznaczają dla instytucji finansujących? Jakie korzyści uzyska konsument? Jakie zmiany niesie dla Agentów i Pośredników kredytowych?

Jak wygląda proces kredytowy?

Zawsze pierwszym elementem procesu kredytowego lub pożyczkowego jest złożenie wniosku o finansowanie. Są instytucje, które wymagają jeszcze formularzy papierowych. W większości przypadków jednak, wniosek można złożyć elektronicznie przez system sprzedażowych dla Agentów i Pośredników kredytowych lub on-line bezpośrednio przez Klienta. W następstwie złożenia wniosku instytucja dokonuje oceny zdolności kredytowej Klienta i wydaje decyzję. I tu pojawia się zmiana. Dotychczas instytucja mogła dać decyzję odmowną bez podania przyczyny. Klient mógł zatem tylko się domyślić dlaczego bank lub firma pożyczkowa mu odmówiła. Oczywiście, zdarzały się przypadki w których informacja przekazywana konsumentowi była bardzie dokładna, ale miały miejsce tylko w sytuacjach przewidzianych w wewnętrznych procedurach niektórych instytucji. Klient zatem najczęściej nie wiedział bezpośrednio, czy dostał odmowę ze względu na zbyt niskie zarobki, zbyt wysokie koszty utrzymania, przekredytowanie, kiepską kulturę płatniczą ujawnioną w raporcie Biura Informacji Kredytowej, czy jeszcze z innego niewymienionego powodu. Zgodnie z nowymi przepisami, Klient powinien otrzymać dokładną informację o powodzie takiej a nie innej decyzji, a jeżeli uzna, że podane uzasadnienie jest niewystarczająco szczegółowe, może wystąpić do instytucji z prośbą o jego uszczegółowienie.

Klient ma prawo do udziału ‘człowieka’ w procesie

To, jak szeroki będzie zakres wyjaśnienia decyzji przez instytucję uzależniać będzie sposób, w jaki podjęła ona tą decyzję. I tu znów spotykamy się z dwoma różnymi sposobami – decyzja może zostać bowiem podjęta przez człowieka lub przez automatyczne narzędzie. Te drugie coraz częściej są obecne w procesach kredytowych i podejmują decyzję na podstawie algorytmów zaszytych w systemie, badając równocześnie pewne prawidłowości. Jeżeli decyzję w procesie podjął człowiek, Klient ma prawo do wyjaśnienia, jakie czynniki, w tym dane osobowe miały wpływ na ocenę zdolności kredytowej. W przypadku gdy decyzję podejmuje maszyna, oprócz czynników wymienionych w zdaniu poprzednim, konsument może zażądać ponownej oceny zdolności kredytowej, a ta ponowna ocena musi już zostać dokonana nie przez algorytm, a przez człowieka.

Co to zmienia dla instytucji pożyczkowych i banków?

Firmy, które dotychczas udzielały finansowania w sposób bardzo zautomatyzowany, muszą się liczyć z potrzebą zmiany procesów wewnętrznych i zwiększeniem kosztów operacyjnych. Klient zawsze może przyjść i poprosić o ponowną ocenę przez Analityka, który dotychczas był maszyną. Dla instytucji, które miały przewidziane procesy oceny manualnej, zmiany będą niewielkie. Wystarczy uszczegółowić powód podjętej decyzji i ustanowić wewnętrzną procedurą działania na wypadek zgłoszenia Klienta.

Czy zmiany spowodują zwiększenie świadomości konsumenta?

Klient, który będzie korzystał z prawa do uzyskania szczegółowej podstawy decyzji kredytowej lub pożyczkowej na pewno będzie w stanie lepiej ocenić swoją sytuację finansową i spojrzeć realnie na swoje możliwości uzyskania finansowania. W dłuższej perspektywie będzie mógł tak kierować swoimi finansami osobistymi, aby w przyszłości otrzymać decyzję pozytywną czyli budować dobrą historię kredytową. Na samym końcu, Klient będzie mógł również podjąć dialog z instytucją kredytową, którego dotychczas wiele procesów nie dopuszczało. Wykluczy to możliwość podjęcia decyzji w oparciu o dane błędne lub niewłaściwe.

Jak powinien się zachować Agent i Pośrednik kredytowy?

Jeżeli Klient jest obsługiwany przez Agenta lub Pośrednika kredytowego jasnym jest, że to właśnie na nim skupi się pierwsza fala pytań o powód wydania decyzji odmownej przez Bank lub firmę pożyczkową. System sprzedażowy Helikon skonstruowany jest tak, aby dać Agentowi i Pośrednikowi finansowemu dostęp do jak najbardziej szczegółowego uzasadnienia decyzji. Agent może również prowadzić dialog z infolinią Helikon oraz bezpośrednio z instytucją finansującą poprzez komunikator dostępny w systemie. Dzięki wsparciu wszystkich narzędzi oferowanych przez Helikon, zmiany dla Agenta nie będą specjalnie odczuwalne, a możliwość realizacji prawa Klienta do uzyskania szczegółowych informacji stanie się jedynie formalnością.

Top