Bilans płatniczy Polski wg NBP. Kolejne badanie KRD o ochronie danych osobowych. Wniosek Rzecznika Finansowego ws. kredytów. Aktualności 15.07.2021 r.

Opublikowano: 2021-07-15 11:29 Aleksandra Jakubowska 3 min. czytania

Bilans płatniczy Polski wg NBP. Kolejne badanie KRD o ochronie danych osobowych. Wniosek Rzecznika Finansowego ws. kredytów. Aktualności 15.07.2021 r.

Bilans płatniczy Polski wg NBP

Zgodnie z danymi opublikowanymi  w dniu wczorajszym tj. 14.07.2021r w maju 2021 r. odnotowaliśmy dodatnie saldo obrotów towarowych w bieżącym rachunku bilansu płatniczego. 0,8 mld zł. Można zauważyć dodatni wzrost handlu zagranicznego towarami. W porównaniu z zeszłym rokiem (maj 2020 r.) wartość eksportu zwiększyła się o 41,8% a wartość importu o 53,8%.  Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,8 mld zł. Oczywiście wysokie wyniki są efektem ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 w zeszłym roku. Jeśli chodzi o dochody pierwotne – mamy ujemne saldo 7,8 mld zł, a dochody wtórne – 1,0 mld zł.

Kolejne badanie KRD o ochronie danych osobowych

Blisko co czwarta ankietowana osoba deklaruje, że odebrała telefon od „niby” pracownika banku, instytucji finansowych, którzy chcielu wyłudzić dane osobowe, loginy i hasła do bankowości elektronicznej. Badanie serwisu ChronPESEL.pl oraz KRD pokazuje jak bardzo powszechny jest problem oraz wskazuje, że telefony nasiliły się w czasie pandemii. Najczęściej dzwoniono do mieszkańców małych i średnich miast.

Oszuści najczęściej podawali, że są pracownikami banku, firmy gazowniczej, energetycznej, dostawcy Internetu. Pytano o PESEL, dowód osobisty, hasło do bankowości elektronicznej. Nieraz oszukiwano, że Klient wygrał w konkursie.

Przekazanie tak wrażliwych danych może być wykorzystanie do podrabiania dokumentów, a co za tym idzie wyłudzeń kredytowych. Zadziwiający jest fakt, że najchętniej takie dane podają osoby młode w wieku 18-24 lat. Wraz z wiekiem tendencja maleje, ludzie są coraz bardziej świadomi i ostrożni.

Raport wskazuje, że dalece nieostrożnym jest fakt, że aż 36,5 % ankietowanych używa jednego hasła do różnych kont, poczty, bankowości. Jedno hasło to o wiele większe ryzyko włamania się na nasze prywatne konta. Ostrzegamy – zmieniajmy hasła często, nie używajmy tych samych, stosujmy dwuskładnikowe metody logowania.

Wniosek Rzecznika Finansowego ws. kredytów

To już 25 raz kiedy Rzecznik Finansowy zwraca się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały rozstrzygającej rozbieżności w orzecznictwie. Sprawa dotyczy określania terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę rat kredytów wymagalnych przed wypowiedzeniem umowy. W zgłaszanym problemie zauważono aż trzy możliwości, istotne jest ustalenie jednego frontu, który pozwoli na precyzyjne określenie jak należy  liczyć bieg terminu przedawnienia roszczeń banku.

Zaktualizowano: 15.07.2021

Dodano: 15.07.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top