Dane GUS z sektora przedsiębiorstw w maju

Opublikowano: 2024-06-20 11:00 Dagmara Konik 3 min. czytania

Dane GUS z sektora przedsiębiorstw w maju

Dane GUS z sektora przedsiębiorstw w maju

W dniu dzisiejszym Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oraz produkcji przemysłowej i cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2024 roku.

Jak podaje GUS średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2024 roku wyniosło w Polsce 7 999,69 zł, co oznacza wzrost o 11,4 procent w porównaniu rok do roku.

W stosunku do kwietnia 2024 roku w maju przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw spadło nominalnie. o 3,3 procent. Spadek ten spowodowany był mniejszą skalą dodatkowych wypłat, które miały miejsce w poprzednim miesiącu a które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń m.in. nagród w tym nagród motywacyjnych, bonusów, premii kwartalnych, nagród jubileuszowych, wypłat z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, a także odpraw emerytalnych.

Z danych GUS wynika również, że zatrudnienie w przedsiębiorstwach w maju w ujęciu miesięcznym spadło o 0,2 procent i wyniosło 6 487,7 tys. etatów. W porównaniu rok do roku oznacza to spadek o 0,5 procent.

Produkcja przemysłowa w ujęciu rocznym spadła o 1,7 procent a w ujęciu miesiąc do miesiąca odnotowano spadek produkcji przemysłowej o 4,6 procent. Według wstępnych danych GUS w maju br., w stosunku do maja ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 19 (spośród 34) działach przemysłu, natomiast wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z majem ub. roku, wystąpił w 14 działach.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w maju spadły o 7 procent w porównaniu miesiąc do miesiąca.

 

Źródło: https://stat.gov.pl/

Zaktualizowano: 20.06.2024

Dodano: 20.06.2024

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top