Długi mieszkaniowe Polaków

Opublikowano: 2023-03-17 10:00 Dagmara Konik 4 min. czytania

Długi mieszkaniowe Polaków

Długi mieszkaniowe Polaków

Według danych Krajowego Rejestru Długów przeterminowane zobowiązania finansowe dłużników zalegających z czynszem oraz wszelkimi opłatami związanymi z użytkowaniem lokalu mieszkalnego Polaków wynoszą 290,8 mln zł. Średnie zadłużenie jednego dłużnika z tytułu nieuregulowanych opłat za mieszkanie, wywozu śmieci czy ogrzewania, wynosi 15,6 tys. zł. Niepłacący lokatorzy to największy problem spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot i zarządców mieszkań gminnych.

Wśród osób zadłużonych największą grupę stanowią osoby w wieku 46-55 lat, to właśnie one mają najwyższe zadłużenie wynoszące prawie 72 mln zł. Prawie 64,5 mln zł zalegają dłużnicy z grupy wiekowej od 26 do 35 oraz od 56 do 65 lat. 54,3 mln zł są winni spółdzielniom, TBS-om i zakładom gospodarki mieszkaniowe seniorzy powyżej 65 roku życia.

Najwięcej dłużników mieszkaniowych jest w województwie śląskim, bo aż 6899 osób i mają one najwyższe łączne zadłużenie w skali kraju wynoszące 133,7 mln zł. Tuż za nim plasuje się województwo opolskie z przeterminowanymi zobowiązaniami finansowymi w kwocie 45,3 mln zł, a następnie województwo łódzkie z kwotą zobowiązań w wysokości 23,2 mln zł.

Zadłużenie pod względem płci dług rozkłada się niemal równomiernie, z lekką przewagą kobiet (51 procent). Ich zadłużenie jest również nieco wyższe niż mężczyzna (153,3 mln zł wobec 137,5 mln zł).

Według KRD rzeczywista wartość przeterminowanych zobowiązań mieszkaniowych może być nawet kilkukrotnie wyższa. Zarządcy nieruchomości nie wykorzystują w pełni możliwości dostępnych na rynku rozwiązań windykacyjnych. Podejmowane przez nich działania w tym zakresie ograniczają się zazwyczaj do wysyłania wezwań do zapłaty, które dłużnicy po prostu ignorują. Wielu zarządców korzysta tylko z narzędzi prewencyjnych oferowanych przez KRD (tj. pieczęcie, plakaty, ulotki), ale nie wpisuje dłużnika na listę KRD a jedynie informuje zadłużonego, że wkrótce to zrobi. Zarządzający nie są jednak konsekwentni w swoich działaniach. Nie dopisują dłużników do rejestru, a dłużnicy nie traktują ich poważnie i nie spłacają swoich zobowiązań.

Niemal 94,5 procent właścicieli mieszkań uważa, że zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych powinny podejmować skuteczniejsze działania mające na celu odzyskanie zaległych czynszów oraz innych opłat od dłużników. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które dopisują dłużników do KRD, odnotowały w ostatnich dwóch latach spadek zadłużenia o 40 procent, a spadek liczby dłużników o jedną trzecią. Wpisani do rejestru dłużnicy szybciej bowiem regulują zobowiązanie.

 

Źródło: https://krd.pl/

Zaktualizowano: 17.03.2023

Dodano: 17.03.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top