GUS podał dane o inflacji w lutym

Opublikowano: 2024-03-15 11:00 Dagmara Konik 3 min. czytania

GUS podał dane o inflacji w lutym

GUS podał dane o inflacji w lutym

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny (GUS) indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) był o 2,8 procent wyższy w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (przy wzroście cen usług o 7,0 procent i towarów o 1,4 procent). W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,3 procent (w tym usług o 1,0 procent i towarów o 0,1 procent). 

Jest to pierwszy od długiego czasu wynik mieszczący się w paśmie dopuszczalnego odchylenia od 2,5-procentoweggo celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego a jednocześnie także najniższy odczyt inflacji CPI od lutego 2021 roku, a więc przeszło trzech lat.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe były ceny m.in. w zakresie żywności (wzrost o 2,1 procent), restauracji i hoteli (wzrost o 8,9 procent), mieszkania (wzrost o 1,6 procent) oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (wzrost o 6,7 procent). Niższe natomiast były ceny w zakresie transportu (spadek o 4,0 procent).

W lutym br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (wzrost o 2,1 procent), rekreacji i kultury (wzrost o 1,8 procent) oraz restauracji i hoteli (wzrost o 0,8 procent. Niższe były natomiast ceny w zakresie żywności (spadek o 0,5 procent) oraz odzieży i obuwia (spadek o 1,4 procent).

Już za dwa tygodnie, 29 marca poznamy „szybki szacunek” marcowej inflacji CPI. Już dzisiaj wiadomo, że od kwietnia inflacja CPI ponownie wzrośnie. Wpływ na to będzie miała podwyżka stawki VAT na żywność (z 0 do 5 procent), a także wygaśnięcie efektu bazy w przypadku cen paliw, a w drugiej połowie roku także wynikająca z administracyjnego zakończenia „zamrożenia” taryf na prąd i gaz dla gospodarstw domowych oczekiwana podwyżka cen energii.

 

Źródło: https://stat.gov.pl/

Zaktualizowano: 15.03.2024

Dodano: 15.03.2024

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top