Kłócimy się o pieniądze, więcej faktur z dłuższym terminem płatności i nowy poziom składek dla banków – aktualności z 19.02.2021

Opublikowano: 2021-02-19 07:44 Urszula Sokół 4 min. czytania

Kłócimy się o pieniądze, więcej faktur z dłuższym terminem płatności i nowy poziom składek dla banków – aktualności z 19.02.2021

Kłócimy się o pieniądze

Temat pieniędzy w sprzeczkach w polskich domach pojawia się w dwóch na trzy gospodarstwach domowych. 16% gospodarstw domowych biorących w udział badaniu przeprowadzonym dla BIG InfoMonitor kłóci się o kwestie finansowe bardzo często i często a tylko 27% nigdy nie podejmuje tego tematu w sprzeczkach.

Według danych z badania kłótnie występują tym częściej im w badanym gospodarstwie znajdują się małe dzieci. 20% gospodarstw domowych z dziećmi do lat 9 kłóci się o finanse regularnie. W badanych gospodarstwach domowych do kłótni dochodzi najczęściej z powodu wydawania pieniędzy na nieuzgodnione wydatki oraz z powodu rozrzutności jednej ze stron. Najczęściej kłócimy się także o niewystarczające dochody oraz brak umiejętności oszczędzania.

Kłótnie to jedno, ale kontrola drugiej strony to drugie. Prawie połowa badanych przyznaje się, że ma potrzebę kontrolowania rachunku bankowego partnera. Co więcej robi to zanim rozpocznie rozmowy na temat finansów. Na sprawdzenie stanów finansów partnera decyduje się prawie 30% osób, a 10% robi to regularnie. Autorzy raport zwracają uwagę, że im dochody mniejsze tym więcej powodów do kłótni. Dla osób deklarujących dochodu rzędu 3 tys. kłótnie zdarzają się rzadziej.

Więcej faktur z dłuższym terminem płatności

Więcej niż połowa firm uczestniczących w badaniu dla Krajowego Rejestru Długów wystawia obecnie faktury z dłuższym terminem płatności. Sytuacja ta zmieniła się na skutek pandemii.

Jak czytamy w raporcie „Płynność finansowa MŚP w pandemii” 57,2% badanych przedsiębiorstw wystawia faktury z dłuższym terminem płatności na prośbę swoich kontrahentów. Często ta decyzja podyktowana jest długofalową relacją z kontrahentem albo strachem przed jego utratą.

Badanie zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt: firmy z sektora MŚP deklarują chęć sięgnięcia po rozwiązania zwiększające płynność finansową lub pozwalające na utrzymanie jej na bezpiecznym dla przedsiębiorstwa poziomie. 50% liczy w tym temacie na wsparcie z państwa, a ponad 1/3 zamierza w tym celu dokonywać kontroli kontrahentów przed zawarciem umowy. Tylko co szósta firma decyduje się na narzędzia typu faktoring.

Nowy poziom składek dla banków

Bankowy Fundusz Gwarancyjny opublikował na swojej stronie komunikat o łącznej kwocie składek na fundusz gwarancyjny w 2021 roku. W swojej decyzji BFG wziął pod uwagę aspekt pandemiczny i obniżenie stóp procentowych, które w sposób bezpośredni przełożyło się na spadek przychodów odsetkowych banków.

Poziom składek ogłoszony przez BFG wyniesie w 2021 roku 2.230 mln złotych i został obniżony o 30% z poziomu 3.175 mln zł w roku poprzednim. W ramach tegorocznego funduszu zostanie przeznaczone 1.230 mln zł na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Decyzje podjęte przez BFG poprzedzone zostały wielowymiarowymi analizami i konsultacjami z Komitetem Stabilności Finansowej.

Zaktualizowano: 19.02.2021

Dodano: 19.02.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top