KNF nakłada kary na towarzystwa ubezpieczeniowe i zarządza dywidendami banków. Polacy udostępniają swoje rachunki. Aktualności 19.07.2021 r.

Opublikowano: 2021-07-19 08:20 Urszula Sokół 2 min. czytania

KNF nakłada kary na towarzystwa ubezpieczeniowe i zarządza dywidendami banków. Polacy udostępniają swoje rachunki. Aktualności 19.07.2021 r.

KNF nakłada kary na towarzystwa ubezpieczeniowe

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) na piątkowym posiedzeniu podjęła decyzję o nałożeniu szeregu kar na towarzystwa ubezpieczeniowe. 200 tys. złotych to kara dla Open Life Towarzystwo Ubezpieczeniowe za niezapewnienie sprawnego systemu zarządzania aktywami oraz dystrybucję środków dla jednego z produktów w inwestycje bez możliwości określenia poziomu ich ryzyka. Kolejna kara to 155 600 zł dla Generali TU za blisko 30 przypadków naruszenia zapisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w zakresie m.in. braku obowiązku informacyjnego. Zostały utrzymane również kary dla TUiR Warta w kwocie 39 tys. złotych oraz 100 tys. zł dla MM PRIME TFI S.A.

I zarządza dywidendami banków

Pekao uzyskało od KNF bezpośrednie zalecenie co, do wypłaty dywidend w drugiej połowie 2021 roku. 3,21 zł za akcje to dywidenda za 2020 rok, jaka zostanie wypłacona akcjonariuszom. Przypomnijmy, że dywidenda w banku za rok 2019 nie została wypłacona z powodu sytuacji związanej z pandemią. Dodatkowo Pekao otrzymało kolejne zalecenia od KNF w zakresie ograniczenia swojej działalności tak, aby nie obniżać bazy kapitałowej.

Ponadto KNF zaleciła, aby mBank nie podejmował wypłaty dywidendy za rok 2020 i ubiegłe lata. Działanie to ma na celu ograniczyć ryzyko w banku.

Polacy udostępniają swoje rachunki

50% ankietowanych w badaniu Krajowego Rejestru Długów (KRD) nie widzi zagrożeń płynących z udostępniania danych rachunku bankowego jeśli wiąże się to z dodatkowymi korzyściami od innych instytucji. Są to wyniki płynące z badania „Otwarta bankowość w Polsce w 2021 roku”. Jedna trzecia badanych udostępni dane rachunku w zamian za niższą cenę produktu albo usługi.

Z wyników badania wynika także, że prawie ¾ ankietowanych za pośrednictwem internetu realizuje płatności online i korzysta z bankowości mobilnej. Również obsługa ubezpieczeń za pośrednictwem sieci staje się coraz bardziej popularna i dotyczy prawie 30% badanych.

Zaktualizowano: 19.07.2021

Dodano: 19.07.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top