KNF wydał Rekomendację R, Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach przejęty przez MBS, aktualna sytuacja gospodarcza wg Prezesa KIG – aktualności z dnia 19.04.2021 r.

Opublikowano: 2021-04-19 07:57 Anna Kopańska 5 min. czytania

KNF wydał Rekomendację R, Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach przejęty przez MBS, aktualna sytuacja gospodarcza wg Prezesa KIG – aktualności z dnia 19.04.2021 r.

KNF wydał Rekomendację R dla banków

W dniu 15 kwietnia 2021 roku, Komisja Nadzoru Finansowego podjęła jednogłośną decyzję w sprawie znowelizowanej Rekomendacji R, która zacznie obowiązywać od 01 stycznia 2022 roku. Adresatem Rekomendacji R są banki krajowe oraz oddziały banków zagranicznych, jak również podmioty objęte skonsolidowanym sprawozdaniem banku, których działalność generuje ryzyko kredytowe oraz znajdujące się poza granicami Polski oddziały banków krajowych. Na podstawie Rekomendacji R, banki będą zobowiązane do wprowadzenia zmian w swoich wewnętrznych regulacjach, w tym w polityce rachunkowości, co do zasad wyceny ryzyka kredytowego różnych ekspozycji kredytowych.

Rekomendacja R zawiera postanowienia Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej, które weszły w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

Cały dokument Rekomendacji R obejmuje łącznie 36 rekomendacji, przy czym rekomendacje od 1 do 4 dotyczą zarządu i rady nadzorczej banku, rekomendacje od 5 do 13 dotyczą szacowania oczekiwanych start kredytowych, rekomendacja od 14 do 22 dotyczą klasyfikacji ekspozycji kredytowych, z kolei rekomendacje od 23 do 35 koncentrują się na obszarze wyceny ekspozycji kredytowych i zabezpieczeń oraz modeli MSSF 9, a rekomendacja 36 dotyczy ujawniania informacji.

Z całą zawartością Rekomendacji R można zapoznać się w dokumencie umieszczonym na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach przejęty przez MBS

Również w dniu 15 kwietnia 2021 roku, Komisja nadzoru Finansowego podjęła decyzję o przejęciu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach przez Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie.

Decyzja ta, została podjęta przez KNF, z uwagi na niespełnianie przez Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych określonych w art. 128 ust. 1 ustawy Prawo bankowe oraz w art. 93.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z dnia 27 czerwca 2013 r.) zmienionego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. (Dz. Urz. UE L 150 z dnia 7 czerwca 2019 r.)

Zgodnie z uzasadnieniem Komisji Nadzoru Finansowego, niekorzystna sytuacja ekonomiczno-finansowa  BS w Sośnicowicach, zdeterminowała decyzję o jego przejęciu właśnie przez Mikołowski Bank Spółdzielczy, który zapewni bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w przejmowanym banku.

Zatem z dniem 16 kwietnia 2021 roku, Zarząd Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach został rozwiązany, a kompetencje innych organów zostały zawieszone. Tym samym MBS w Mikołowie objął zarząd majątkiem Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach.

Również z dniem 16 kwietnia 2021 roku, wygasają prokury i pełnomocnictwa udzielone przez BS w Sośnicowicach, a od 01 maja 2021 roku MBS w Mikołowie wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki przejętego banku. (źródło: KNF)

Aktualna sytuacja gospodarcza wg Prezesa KIG

Wiele osób się dzisiaj zastanawia czy, aby lockdown, który miał powstrzymać transmisję koronawirusa, jednocześnie nie przyczynił się do rozprzestrzeniania fali bankructw przedsiębiorców. W zasadzie to już nie tyle temat do zastanowienia co fakty, które potwierdzają choćby dane z Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej na temat ilości upadłości konsumenckich i upadłości przedsiębiorstw wraz z ilością toczących się postępowań upadłościowych.

Rok 2020 to ewidentny skok w tym zakresie, a wyniki za pierwsze miesiące 2021 roku wskazują na to, że i ten rok zaliczymy z  rekordową ilość ogłoszonych upadłości. Jak wskazuje prezes Krajowej Izby Rozliczeniowej Andrzej Arendarski, tylko niewielka część firm z branży gastronomicznej, eventowej czy fitness podniesie się z zapaści finansowej, a sił na przeżycie kolejnego lockodownu większość z nich już po prostu nie ma.

To co według prezesa KIG jest rozwiązaniem, to fakt, aby pomoc finansowa dla przedsiębiorców była rozdzielana równo dla wszystkich branż, które zostały zamrożone przy jednoczesnym ujednoliceniu i rozszerzeniu kryteriów otrzymywania wsparcia. Więcej na ten temat można poczytać w aktualnościach na stronie Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Zaktualizowano: 12.10.2021

Dodano: 19.04.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top