Kondycja bilansu płatniczego Polski, ile chętnych na 500+ i jakie zasady mają stosować banki według KNF – aktualności z dnia 16.02.2021

Opublikowano: 2021-02-16 07:42 Urszula Sokół 4 min. czytania

Kondycja bilansu płatniczego Polski, ile chętnych na 500+ i jakie zasady mają stosować banki według KNF – aktualności z dnia 16.02.2021

Kondycja bilansu płatniczego Polski

Narodowy Bank Polski w komunikacie prasowym opublikował dane dotyczące bilansu płatniczego Polski w grudniu 2020 r. Pozycje, które uzyskały najwyższą wartość dodatnią to saldo obrotów usług (8,1 mld zł) oraz towarów (1,5 mld zł). Saldo rachunku bieżącego było wyższe rok do roku. W grudniu 2019 wynosiło 0,3 mld zł, a w bieżącym raporcie wynosi 1,9 mld złotych. Wzrosły również wartości w pozycjach bilansu definiujące wartość importu i eksportu. Eksport towarów wzrósł o 20,3%, a import o 19,1%. W ujęciu wartościowym przychody z eksportu spadły rok do roku o 0,1 mld zł i wyniosły 21,1 mld zł.

Ile chętnych na 500+?

Jak czytamy w komunikacie prasowym PAP, który cytuje minister pracy i polityki społecznej zostało złożone już ponad 1,8 mln wniosków. Większość z tych wniosków – 1,6 mln – zostało złożone za pośrednictwem bankowości elektronicznej czyniąc z tego kanału najpopularniejszy sposób wnioskowania o wymienione wyżej świadczenie.

W wypowiedzi minister powtarza się również ważne przypomnienie do rodziców i opiekunów, aby składać wnioski możliwie w pierwszym możliwym terminie ponieważ gwarantuje to szybką wypłatę świadczenia z zachowaniem ciągłości wypłat.

Jakie zasady mają stosować banki według KNF?

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała na swojej stronie internetowej list Przewodniczącego KNF do sektora bankowego zatytułowany: Cyber bezpieczeństwo elektronicznych kanałów dostępu do usług bankowych.

W jednym z pierwszych słów swojego listu KNF zwraca uwagę na rosnącą popularność kanałów elektronicznych m.in. ze względu na wygodę tego rozwiązania, ale i aspekt pandemiczny. Jednocześnie KNF zwraca uwagę na zagrożenia płynące z korzystania z tego rozwiązania m.in. rosnącą liczbę oszustw. W ocenie KNF na takie oszustwa narażone są szczególnie osoby starsze. Komisja już w 2016 roku wyraziła swoje stanowisko w tej sprawie rekomendując stawianie zasady bezpieczeństwa na pierwszym miejscu.

KNF zwraca uwagę na często stosowaną przez cyber oszustów technikę podszywania się pod legalnie działające instytucje i generowanie aktywnych linków przesyłanych drogą sms, mailową czy za pośrednictwem mediów społecznościowych, które dają oszustom dostęp do finansów osoby oszukanej narażając ją na utratę oszczędności czy nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych. KNF zaleca instytucjom rezygnację z używania aktywnych linków, aby ograniczyć możliwość podszywania się pod nie. KNF zaleca także skuteczne szyfrowanie przesyłanych wiadomości w sposób uniemożliwiający identyfikację hasła przez osoby postronne. Zalecane jest rozdzielenie kanałów z których pochodzą dokumenty i hasła do dokumentów.

Ponadto KNF zaleca także prowadzenie kampanii edukacyjnych na rzecz użytkowników z zakresu cyfrowego bezpieczeństwa.

Zaktualizowano: 16.02.2021

Dodano: 16.02.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top