Koniunktura gospodarcza w Polsce pogarsza się z miesiąca na miesiąc

Opublikowano: 2022-09-22 12:00 Dagmara Konik 4 min. czytania

Koniunktura gospodarcza w Polsce pogarsza się z miesiąca na miesiąc

Koniunktura gospodarcza w Polsce pogarsza się z miesiąca na miesiąc

 

 

Jak czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego

„We wrześniu 2022 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki kształtuje się na poziomie zbliżonym lub niższym od prezentowanego w sierpniu. W większości badanych obszarów dla składowych diagnostycznych sygnalizowany jest brak zmian lub pogorszenie, natomiast w przypadku prognostycznych sygnalizowane jest pogorszenie"

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym (niewyrównany sezonowo — NSA) wyniósł -18,8 we wrześniu 2022 r. wobec -15,2 w sierpniu i jest on na najniższym poziomie od prawie dwóch lat.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) we wrześniu  w budownictwie kształtuje się na poziomie -19,1 i jest on niższy od notowanego przed miesiącem (-15,3). W handlu hurtowym we wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) wynosi -8,3 wobec odnotowanego w sierpniu (-7). W handlu detalicznym we wrześniu wskaźnik wynosi -9,5 a to wynik gorszy niż przed miesiącem kiedy wynosił (-8,1). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) w transporcie i gospodarce magazynowej we wrześniu kształtuje się na poziomie -7,2, czyli zbliżonym do sierpniowego (-6,3). W branży zakwaterowanie i gastronomia wskaźnik wynosi -18,6 wobec, czy mocno się pogorszył wobec poprzedniego miesiąca (-4,9). Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej pesymistyczne oceny koniunktury (-23,7) niż jednostki gastronomiczne (-12,3).

W branży informacja i komunikacja we wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie +10,6, czyli zbliżonym do sygnalizowanego w sierpniu (+11,8). W branży "finanse i ubezpieczenia" wskaźnik poprawił się do +11,1 z +9,2.

Z badania GUS wynika, że wysokie koszty realizacji inwestycji są przyczyną ograniczenia skali inwestycji dla 61,1 procent firm z sektora przetwórstwa przemysłowego, 61,6 procent firm budowlanych, 49,3 procent firm handlu hurtowego, 68,5 procent handlu detalicznego, 57,1 procent transportu i gospodarki magazynowej oraz 69,5 procent dla firm zakwaterowania i gastronomii.

Jedynie jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja korzystnie oceniają koniunkturę, natomiast najbardziej pesymistyczne oceny płyną ze strony podmiotów z sekcji budownictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz zakwaterowanie i gastronomia.

Wysoka inflacja, wzrost kosztów realizacji projektów i niepewna sytuacja makroekonomiczna ograniczają skłonność firm do inwestycji a przedsiębiorstwa wskazują, że wojna w Ukrainie przekłada się na wzrost kosztów, zaburzone łańcuchy dostaw oraz spadek popytu i przychodów.

W środę GUS opublikował dane dotyczące koniunktury konsumenckiej. Wynika z nich, Polacy oceniają swoją sytuację finansową źle, a jeszcze bardziej pesymistycznie patrzą w niedaleką przyszłość. W perspektywie paru miesięcy przede wszystkim obawiamy się pogorszenia własnej sytuacji finansowej oraz utraty pracy.

Zaktualizowano: 22.09.2022

Dodano: 22.09.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top