Mniej kredytów dla firm, co druga firma źle informuje o cenach, jak się żyje Polakom oraz co sądzą o aktualnym rynku pracy – aktualności z dnia 20.04.2021 r.

Opublikowano: 2021-04-20 07:16 Anna Kopańska 5 min. czytania

Mniej kredytów dla firm, co druga firma źle informuje o cenach, jak się żyje Polakom oraz co sądzą o aktualnym rynku pracy – aktualności z dnia 20.04.2021 r.

Mniej kredytów dla firm

Jak wynika z najnowszego raportu Biura Informacji Kredytowej, portfel kredytów udzielonych mikrofirmom zmniejszył się w 2020 roku o 1,8 mld zł w stosunku do roku 2019. Na koniec 2020 roku kredyty dla  mikroprzedsiębiorców stanowiły łącznie 73,03 mld zł, a w ciągu roku udzielono ich firmom na kwotę 17,33 mld zł, co stanowi wynik niższy o 26,5% niż w roku 2019.

Mniejsze zainteresowanie firm formą finansowania jaką jest kredyt, większa ostrożność banków w udzielaniu kredytów dla firm czy wsparcie z tarczy PFR – to możliwe czynniki mające wpływ na sytuację związaną z wartością sprzedanych kredytów. Dodatkowo istotnym elementem było korzystanie przez firmy z moratoriów kredytowych czyli tak zwanych „wakacji kredytowych”, co również miało wpływ na obniżenie sprzedaży kredytów firmowych, gdyż w tym czasie przedsiębiorca nie mógł zwiększać swojego zadłużenia.

Jak wskazuje BIK, portfel kredytów firmowych jest bardziej szkodowy, aniżeli portfel kredytów mieszkaniowych czy kredytów ratalnych dla osób prywatnych, a w 2020 roku szkodowość kredytów firmowych wyniosła 16%. To może determinować ostrożność banków do mniejszej akcji kredytowej w tym zakresie. (źródło: BIK)

Co druga firma źle informuje o cenach

Nowy raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawia dane i wnioski wynikające z kontroli 2 232 przedsiębiorców.

W ramach tej kontroli Inspekcja Handlowa odwiedziła 1079 placówek detalicznych, 559 punktów, które należą do sieci handlowych, 330 firm o charakterze działalności usługowej, 135 lokali gastronomicznych, 56 myjni samochodowych, 28 stacji benzynowych, 25 parkingów, 20 punktów wykonujących usługi hotelarskie. Niestety aż w 1115 punktach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie obowiązku przedsiębiorców prawidłowego informowania o cenach towarów i usług, a także właściwego wizualizowania informacji o cenach.

To co interesowało kontrolerów IH podczas kontroli dokonanych w 2020 roku, to przede wszystkim fakt, czy firmy umieszczają ceny swoich usług i produktów w sposób jednoznaczny oraz niebudzący wątpliwości. Co do zasady chodzi o jedno z podstawowych praw konsumenta czyli prawa do możliwości porównania ceny towarów czy usług. Ze szczegółami raportu można się zapoznać na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. (źródło: UOKIK)

Jak się żyje Polakom oraz co sądzą o aktualnym rynku pracy

Obszary między innymi takie jak ocena sytuacji w kraju, poziomu życia czy poczucia bezpieczeństwa oraz zadowolenia z życia, czy też ocena aktualnej sytuacji na rynku pracy i poczucia zagrożenia bezrobociem, a także jaki jest stosunek Polaków na przykład do rządu czy integracji z Unią Europejską – to informacje, które można uzyskać śledząc trendy prezentowane przez Centrum Badania Opinii Społecznych.

Na przykład jeśli chodzi o ocenę materialnego zadowolenia z życia Polaków, to jak wynika z danych CBOS zaprezentowanych przez PAP, aż 54% Polek i Polaków uważa, że ich sytuacja życiowa jest średnia, a 31% z nich uważa, że żyje im się bardzo dobrze lub dobrze. Z kolei 14% ankietowanych osób uznaje swoją sytuację materialną za bardzo biedną lub skromną. Co do rynku pracy i jego aktualnej oceny, po roku trwającej pandemii koronawirusa, o połowę mniej osób niż przed rokiem uznaje sytuację na rynku pracy jako pozytywną (spadek z 64% do 33%). Z kolei osoby określające sytuację związaną z rynkiem pracy jako złą, stanowią grupę trzykrotnie wyższą niż jeszcze rok temu, a uważa tak 26% ankietowanych w porównaniu do 9% przed rokiem. Osoby, które nie są w stanie się zdecydować czy jest dobrze czy źle, stanowią 29% ankietowanych osób. (źródło: CBOS, PAP)

Zaktualizowano: 31.08.2021

Dodano: 20.04.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top