Najnowsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w Polsce

Opublikowano: 2024-03-20 11:00 Dagmara Konik 3 min. czytania

Najnowsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w Polsce

Najnowsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w Polsce

Jak wynika z najnowszych danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2024 roku w porównaniu z lutym roku 2023 wzrosło nominalnie o 12,9 procent i wyniosło 7978,99 zł brutto.

W ujęciu miesięcznym w lutym 2024 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie w stosunku do stycznia 2024 roku o 2,7 procent. Wzrost ten spowodowany był m.in. podwyżką wynagrodzeń, wypłatami premii w tym premii rocznych, nagród jubileuszowych, wypłatami z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń).

Lutowy, realny wzrost średnich wynagrodzeń jest jeszcze wyższy i wyniósł około 10 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. To skutek nie tylko szybkorosnących płac nominalnych, ale również mocnego spadku inflacji konsumenckiej. Według danych GUS w lutym wskaźnik ten obniżył się do 2,8 procent. Tak wysokie tempo wzrostu realnych płac notowano ostatni raz w grudniu 1999 roku.

Statystyki wynagrodzeń zaprezentowane przez Główny Urząd Statystyczny obejmują około 40 procent pracujących w polskiej gospodarce i dotyczą sektora przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających co najmniej dziesięciu pracowników.

Z opublikowanych danych GUS wynika również, że w lutym 2024 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z lutym roku 2023 było niższe o 0,2 procent i wyniosło 6510,9 tys. etatów.

Źródło: https://stat.gov.pl/
 

Zaktualizowano: 20.03.2024

Dodano: 20.03.2024

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top