Nowe dane GUS o bezrobociu

Opublikowano: 2024-05-27 12:00 Dagmara Konik 4 min. czytania

Nowe dane GUS o bezrobociu

Nowe dane GUS o bezrobociu

Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane dotyczące rynku pracy w Polsce. Stopa bezrobocia w kwietniu 2024 r. wyniosła 5,1 procent wobec 5,3 procent miesiąc wcześniej, a liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 797,1 tys. wobec 822,2 tys. osób miesiąc wcześniej.

W kwietniu urzędy pracy wyrejestrowały ze statystyk bezrobocia 122 tys. osób, w tym 64,3 tys. w związku z podjęciem pracy. Reszta wyrejestrowanych osób prawdopodobnie przeszła na emeryturę lub rentę.

Nowo zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy było 96,9 tys., a to więcej niż rok temu (87,8 tys.).

Z 50,5 tys. w marcu do 59,2 tys. wzrosła w kwietniu liczba oferowanych miejsc pracy, to również więcej niż w analogicznym miesiącu rok temu rok temu (56,9 tys.). W urzędach zgłoszono 90,1 tys. nowych miejsc pracy, czyli o dwa tysiące więcej niż w marcu i o aż 8,8 tys. więcej niż w kwietniu roku 2023. Zwolnionych zostało w kwietniu 33 tys. osób, czyli mniej niż w marcu (33,6 tys.) i dużo mniej niż w kwietniu roku 2023 (34,5 tys.).

W kwietniu zatrudnienie niższe niż przed rokiem było m.in. w handlu detalicznym (o 2,3 procent), produkcji mebli (o 4,4 procent), produkcji urządzeń elektrycznych (o 4,9 procent),  produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 6,3 procent), produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 4,3 procent) oraz w budowie budynków (o 2,7 procent).

Wzrost zatrudnienia na przestrzeni roku nastąpił w podmiotach zajmujących się handlem hurtowym i detalicznym pojazdami samochodowymi oraz ich naprawą (o 4,4 procent) czy w transporcie lądowym i rurociągowym (o 2,1 procent).

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował również dane dotyczące wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za pierwszy kwartał bieżącego roku.

Osoby aktywne zawodowo w pierwszym kwartale 2024 roku stanowiły 58,5 procent ludności w wieku 15-89 lat. Wskaźnik ten był niższy zarówno w porównaniu z czwartym kwartałem 2023 roku (o 0,4 p. proc.), jak i pierwszym kwartałem 2023 roku (o 0,3 p. proc.). Wśród mężczyzn współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 65,8 procent, a wśród kobiet 51,7 procent.

Liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15-89 lat w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosła 17 754 tys., z tego: 17 194 tys. stanowili pracujący, natomiast 559 tys. bezrobotni. W tej grupie wiekowej populacja biernych zawodowo liczyła 12 600 tys. osób. Liczba osób aktywnych zawodowo zmniejszyła się natomiast zarówno w porównaniu z czwartym kwartałem 2023 roku (o 116 tys., tj. o 0,6 procent), jak i z pierwszym kwartałem 2023 roku (o 98 tys., tj. o 0,5 procent).

 

Źródło: https://stat.gov.pl/

Zaktualizowano: 27.05.2024

Dodano: 27.05.2024

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top