Nowe założenia polityki pieniężnej. Wrześniowe Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Sierpniowa nadwyżka w budżecie państwowym. Aktualności 24.09.2021 r.

Opublikowano: 2021-09-24 10:15 Aleksandra Jakubowska 2 min. czytania

Nowe założenia polityki pieniężnej.  Wrześniowe Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Sierpniowa nadwyżka w budżecie państwowym. Aktualności 24.09.2021 r.

Nowe założenia polityki pieniężnej na następny rok

Jak informuje komunikat Narodowego Banku Polskiego w dniu dzisiejszym został opublikowany dokument zawierający założenia polityki pieniężnej na przyszły rok. Rada Polityki Pieniężnej co roku definiuje założenia polityki pieniężnej, które są przedstawiane do wiadomości Sejmowi, Radzie Ministrów.  Głównym celem polityk na 2022 r. i ma zostać zapewnienie stabilności cen, utrzymanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilność systemu finansowego.

Średniookresowy cel inflacyjny ma pozostać na poziomie 2,5%, przy czym okresowo może się kształtować powyżej lub poniżej tego celu. Podejmowane decyzje i polityka ma uwzględniać obecne warunki pandemiczne. Te i jeszcze inne cele są dostępne na stronach Narodowego Banku Polskiego

Forum Liderów Banków Spółdzielczych

W dniu wczorajszym odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń dla banków spółdzielczych w Polsce, a mianowicie Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Impreza została zorganizowana przez Związek Banków Polskich ze współpracy z Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych,  Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA oraz SGB–Bankiem SA.

Głównym tematem dyskusji była aktualna sytuacja sektora lokalnych instytucji finansowych po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa COVID-19  oraz przyszłe wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć banki spółdzielcze. W kilku online-owych sesjach omówiono również kwestie nowego Polskiego Ładu, politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Sierpniowa nadwyżka w budżecie państwowym

Zgodnie z danymi przekazanymi przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego na koniec sierpnia 2021 r. w budżecie państwa wykazano nadwyżkę w kwocie 4,34 mld zł.  Rozpatrując czas od stycznia do sierpnia 2021 dochody państwa kształtowały się na poziomie 320,1 mld zł, a wydatki 276,7 mld zł. Zestawiając dane z poprzednim analogicznym okresem widzimy wzrost dochodów o 26,9%.

W sierpniu wzrosty widać również w dochodach VAT – o 6,8 %, dochodach z podatku akcyzowego o 11,2%, dochody z CIT o 79,1% oraz dochody z PIT o 9,2%.

Zaktualizowano: 27.09.2021

Dodano: 24.09.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top