Obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa poza podatkiem bankowym.

Opublikowano: 2022-11-17 14:00 Dagmara Konik 1 min. czytania

Obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa poza podatkiem bankowym.

Obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa poza podatkiem bankowym.

Sejm znowelizował ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja zakłada, że podatek od niektórych instytucji finansowych nie będzie obejmował papierów wartościowych, które są ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa. Dotyczy to m.in. obligacji, które służą finansowaniu programów prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju lub Bank Gospodarstwa Krajowego. Wprowadzone ustawą rozwiązanie będzie dotyczyć także wartości aktywów, które wynikają z transakcji odkupu (tzw. transakcji repo).

Na obecną chwilę opodatkowanie obligacji gwarantowanych przez państwo podatkiem od niektórych instytucji finansowych, oznacza konieczność zwiększenia ich oprocentowania przez np. BGK, o wysokość tego podatku. Koszty podatku ponosi w efekcie Skarb Państwa, który ma ustawowy obowiązek zapewnienia wykupu i sfinansowania obsługi tych obligacji.

Za nowelizacją ustawy głosowało 229 posłów, przeciw było 224. Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie noweli w całości i wprowadzili poprawki przesuwające termin wejścia w życie niektórych przepisów.

Zaktualizowano: 17.11.2022

Dodano: 17.11.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top