Obniżony limit kosztów pozaodsetkowych w kredycie konsumenckim do 30 czerwca 2021, spadek zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń dane za grudzień 2020, dodatkowy zastrzyk gotówki dla emerytów – aktualności z dnia 22.01.2021

Opublikowano: 2021-01-22 09:32 Anna Kopańska 8 min. czytania

Obniżony  limit kosztów pozaodsetkowych w kredycie konsumenckim do 30 czerwca 2021, spadek zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń dane za grudzień 2020, dodatkowy zastrzyk gotówki dla emerytów – aktualności z dnia 22.01.2021

Obniżony limit kosztów pozaodsetkowych w kredycie konsumenckim do 30 czerwca 2021

Wreszcie pozytywne informacje dla firm pozabankowych na które wiele z nich czeka od dawna.

Marcin Czugan Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców Finansowych opublikował wczoraj na swoim profilu Linkendin bardzo dobrą wiadomość dla przedstawicieli firm z sektora pozabankowego.

Wiadomość ta dotyczy  skrócenia z 31 grudnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 obniżonego limitu kosztów poza odsetkowych w kredycie konsumenckim, co jest bardzo dobrą wiadomością dla wielu firm pozabankowych, ale również dla milionów klientów, którzy ze względu na istniejące ograniczenia firm finansowych, byli pozbawieni lub ograniczeni w możliwościach  uzyskania finansowania.

„Wczoraj Sejm przyjął poprawkę Senatu (pomimo negatywnej opinii Komisji Finansów Publicznych) skracającą (w stosunku do uchwalonej ustawy) czas trwania obniżonego limitu kosztów pozadsetkowych. Nie poprawi to sytuacji na rynku instytucji pożyczkowych i pośredników kredytowych, ale pierwotna data – 31 grudnia 2021 – pozbawiała ponad 2 miliony konsumentów możliwości uzyskania finansowania, pozostawiając te osoby poza legalnie funkcjonującym obiegiem i ekosystemem rynku finansowego” – cytując wpis Prezesa ZPF Marcina Czugana.

Przypomnijmy, w dniu 11 grudnia 2020 roku przedstawiciele organizacji zrzeszających instytucje pożyczkowe wystosowali apel do Prezesa Rady Ministrów o zaangażowanie przedstawicieli sektora pożyczek pozabankowych w prace nad projektem ustawy przedłużającej okres obowiązywania obniżonego limitu poza odsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego.

W uzasadnieniu podano, że niniejsza  regulacja zakładająca wydłużenie okresu obowiązywania obniżonego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego do 31 grudnia 2021 r., niesie szereg negatywnych skutków na gruncie gospodarczym i społecznym, zagrażając dalszemu funkcjonowaniu legalnie działającego sektora pożyczek pozabankowych.

„Apelujemy o zaangażowanie przedstawicieli sektora pożyczek pozabankowych w prace nad projektem ww. ustawy. Wyrażamy pełną gotowość do rozmów, na które wciąż jest czas. Wierzymy, że wspólnie uda nam się wypracować rozwiązania kompromisowe, które zapewnią skuteczną ochronę konsumentów, a jednocześnie umożliwią instytucjom pożyczkowym kontynuowanie działalności, co zważywszy na rolę branży w zapobieganiu wykluczeniu finansowemu ponad 2 milinów Polaków i stwarzaniu miejsc pracy dla ponad 30 tys. osób powinno być dziś priorytetem dla polskiego rządu” – czytamy na końcu pisma podpisanego przez Prezes Zarządu FRRF Agnieszkę Wachnicką, Prezesa ZPF Marcina Czugana oraz Prezes PZIP Jarosława Rybę.

Mamy nadzieję, że ta dobra wiadomość będąca odzwierciedleniem wsłuchania się przedstawicieli rządu w głos reprezentantów branży finansowej będzie początkiem nowego rozdania i wpłynie na ożywienie rynku pozabankowego.

Spadek zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń dane za grudzień 2020

Wczoraj na stronie Głównego Urzędu Statystycznego został opublikowany raport na temat przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, jak i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Aktualna sytuacja wygląda tak, że w grudniu 2020 r., przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 0,2% względem listopada, zaś w listopadzie 2020 r. w stosunku do października tego samego roku utrzymało się na podobnym poziomie.

Natomiast w grudniu 2020 r. w relacji do analogicznego okresu 2019 r. była obserwowana kontynuacja spadku przeciętnego zatrudnienia (o 1,0%), ale w nieznacznie niższym stopniu niż w listopadzie 2020 r. (o 1,2%) – czytamy w raporcie GUS.

Jak podaje GUS  - w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i jej wpływem na rynek pracy, od marca do maja 2020 r. odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia miesiąc do miesiąca, natomiast w kolejnych miesiącach zaczęto obserwować jego wzrost, który był kontynuowany w grudniu 2020 r. i wyniósł ok. 10 tys. etatów. Tak wyraźne zmiany przeciętnego zatrudnienia w trakcie roku nie występowały w ubiegłych latach – piszą autorzy raportu.

Śledząc raport dalej, w grudniu 2020 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem, odnotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 8,9%.  Spowodowane to było  wypłatami premii kwartalnych, nagród rocznych, jubileuszowych i uznaniowych, a także odpraw emerytalnych, które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń. Jak tłumaczy GUS zjawisko to jest obserwowane każdego roku.

W skali roku (grudzień 2020 r. do grudnia 2019 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 6,6%, a tempo wzrostu było szybsze niż obserwowane w poprzednich miesiącach.

Narastająco w okresie dwunastu miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porów­naniu z analogicznym okresem 2019 r. wzrosło prawie we wszystkich sekcjach PKD od 0,5% w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” do 8,3% w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 4,7%. Spadek o 1,4% odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” oraz o 0,5% w sekcji „Pozostała działalność usługowa”.

Z treścią całego raportu można się zapoznać wchodząc na stronę Głównego Urzędu Statystycznego, w obszarze rynek pracy. Zachęcamy do lektury.

Dodatkowy zastrzyk gotówki dla emerytów już w listopadzie 2021

Sejm przegłosował ustawę o dodatkowej, 14 emeryturze dla milionów seniorów w 2021r. To realizacja obietnicy złożonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Mimo trudnej sytuacji nie rezygnujemy z programów społecznych. #Dotrzymujemy słowa”. – wpis Marszałek Sejmu Elżbiety Witek zamieszczony na twiterze wczoraj.

Zgodnie z ustawą, seniorzy, którzy pobierają swoją emeryturę w wysokości nie większej niż 2900 brutto otrzymają czternastą emeryturę w pełnej wysokości kwoty minimalnej emerytury. Jeżeli zaś chodzi o emerytów z większą emeryturą – będzie obowiązywać zasada złotówka za złotówkę czyli w praktyce kwota czternastej emerytury będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad kwotę 2900 zł.

Do czternastej emerytury łącznie pretenduje 9,1 mln emerytów zgodnie z informacjami rządu. Z tego zdecydowana większość kwalifikuje się do otrzymania pełnej kwoty – jest to ok 7,9 mln osób. Zaś cała inicjatywa będzie opiewać na kwotę 11,4 mld zł.

Wypłaty „czternastek” emerytalnych rozpoczną się w listopadzie 2021, w wyjątkowych sytuacjach w grudniu 2021 roku – jeżeli chodzi o świadczenia i zasiłki emerytalne oraz w styczniu 2022 roku w przypadku kwartalnych wypłat świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników. (źródło PAP).

Zaktualizowano: 22.01.2021

Dodano: 22.01.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top