Od dziś każdy może zastrzec lub cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL

Opublikowano: 2023-11-17 11:30 Dagmara Konik 2 min. czytania

Od dziś każdy może zastrzec lub cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL

Od dziś każdy może zastrzec lub cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL

Jednym z podstawowych rejestrów w Polsce jest Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności czyli PESEL. Zawiera on informacje o obywatelach polskich oraz cudzoziemcach, którzy mają nadany numer PESEL.

Już do dzisiaj obywatele będą mogli zastrzec swój numer PESEL. Wprowadzona w dniu dzisiejszym usługa ma pomóc skuteczniej walczyć z oszustami i zapewnić prewencyjną ochronę przed konsekwencjami kradzieży tożsamości. W ten sposób Ministerstwo Cyfryzacji chce położyć kres wyłudzeniom kredytów. Usługa "Zastrzeż PESEL", która została udostępniona m.in. w aplikacji mObywatel 2.0, daje nam możliwość m.in.: zastrzeżenia numeru PESEL, cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL, ustawienia automatycznego zastrzeżenia numeru PESEL, sprawdzenia historii weryfikacji numeru PESEL przez instytucje i firmy oraz podglądu historii zmian statusu.

Zastrzeżenie numeru PESEL jest bezpłatne, a usługę można aktywować zarówno stacjonarnie, jak i internetowo:

  • w aplikacji mObywatel,
  • na stronie mobywatel.gov.pl,
  • osobiście w dowolnym urzędzie gminy (konieczne będzie złożenie papierowego wniosku),
  • za pośrednictwem banków krajowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i poczty

Na chwilę obecną to ofiara przestępstwa kradzieży tożsamości musi udowodnić, że to nie ona zaciągnęła zobowiązanie prawne lub finansowe. Wprowadzone przepisy zdejmą ten obowiązek z pokrzywdzonych.

Podmioty takie jak banki, instytucje kredytowe lub notariusze przed zawarciem umowy lub podjęciem czynności od 1 czerwca 2024 roku będą musiały sprawdzać w rejestrze, czy PESEL danej osoby nie został zastrzeżony. Przepisy nowej ustawy wskazują, że obywatele nie będą obciążani za zobowiązanie, które mimo istniejącego zastrzeżenia zostało zaciągnięte bez ich wiedzy.

Zaktualizowano: 17.11.2023

Dodano: 17.11.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top