Ogromne zmiany na rynku windykacji. Przedstawimy szczegóły reformy

Opublikowano: 2022-10-05 11:11 Anna Jasińska - Stankiewicz 4 min. czytania

Ogromne zmiany  na rynku windykacji . Przedstawimy szczegóły reformy

Ogromne zmiany  na rynku windykacji. Przedstawimy szczegóły reformy

 W  Rządowym Centrum Legislacyjnym  pojawił  się projekt ustawy,    który  będzie regulował prowadzenie   działalności  przez  firmy  windykacyjne   oraz  szczegółowo określa  zasady  zawodu windykatora.  Ustawa  miałaby obowiązywać już  od 01 stycznia 2023 r.

Najważniejsze   założenia  projektu:

Firmy windykacyjne będą musiały   być wpisane  do prowadzonego przez  ministra właściwego do spraw gospodarki   Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw Windykacyjnych i  Windykatorów  oraz mieć formę spółki akcyjnej  z kapitałem  w wysokości  5 mln zł, oraz firma  będzie zobowiązana do prowadzenia pełnej dokumentacji  wszystkich czynności podejmowanych  wobec wierzyciela  np. zapisy z rozmów telefonicznych, sms, mail czy rejestracja wysłanej  korespondencji.  Firma    windykacyjna objęta zostanie   nadzorem KNF.

 O prawo do wykonywania zawodu  windykatora będzie mogła  ubiegać się osoba,   która uzyska  licencję,  zostanie   do rejestru windykatorów   oraz spełni  szereg   wymogów jak;

  • zdolność do czynności prawnych,
  • ukończone  24 lata,
  • nie jest karana za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiada nieposzlakowaną opinię   potwierdzoną wywiadem środowiskowym,
  • posiada zdolność ze względu na stan zdrowia potwierdzoną  badaniami lekarskimi i psychologicznymi.

Windykator  będzie musiał być zatrudniony przez firmę  na  umowę o pracę.

Windykator   nie będzie mógł kontaktować się z dłużnikiem   telefonicznie  w dniach ustawowo wolnych od pracy  oraz  w pozostałych dniach nie będzie mógł tego robić od godziny  17 do 9 rano. Nie będzie mógł również  tygodniowo wykonać więcej niż trzy połączenia telefoniczne  lub przesłać więcej niż trzy wiadomości tekstowe. Czynności terenowe w miejscu zamieszkania dłużnika mają  być dopuszczalne  wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu  i wyrażeniu  na tę czynność zgody  przez dłużnika.  

Zgodnie z założeniem projektu  firma przy pierwszym kontakcie  z dłużnikiem, będzie miała obowiązek poinformować go o możliwości wniesienia sprzeciwu  na każdym z etapów windykacji  oraz  przekazać  informację o przedawnieniu  roszczeń, jeżeli upłynął już   odpowiednio długi  okres czasu.

Jest to spora  rewolucja  w branży windykacyjnej, która dotychczas nie posiadała  kompleksowych regulacji  prawnych.   

                                                                     

Zaktualizowano: 05.10.2022

Dodano: 05.10.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top