Problemy w polskim przemyśle

Opublikowano: 2023-01-24 10:00 Dagmara Konik 4 min. czytania

Problemy w polskim przemyśle

Problemy w polskim przemyśle

Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego produkcja przemysłowa w grudniu była o zaledwie 1 procent większa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, a z miesiąca na miesiąc spadła o 6,4 procent.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w grudniu 2022 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,6 procent wyższym niż w analogicznym miesiącu 2021 roku i o 0,7 procent wyższym w porównaniu z listopadem 2022 roku.

Według wstępnych danych głównego Urzędu Statystycznego w grudniu 2022 roku, w stosunku do grudnia 2021 roku, wzrost produkcji sprzedanej (czyli w cenach stałych) odnotowano w 17 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep o 18,2 procent, maszyn i urządzeń o 18,1 procent, urządzeń elektrycznych o 12,6 procent, wyrobów z metali o 8,3 procent, artykułów spożywczych o 8,0 procent, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych o 5,1 procent, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń o  4,0 procent.

Jak podał GUS w komunikacie w porównaniu z grudniem 2021 roku spadek produkcji sprzedanej przemysłu wystąpił w 17 działach przemysłu, m.in. w produkcji metali o 21,8 procent, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 16,3 procent, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych o 10,7 procent, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych o 10,3 procent, papieru i wyrobów z papieru o 9,5 procent, mebli o 7,2 procent, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny o 7,1 procent.

Ceny producentów (inflacja PPI) wzrosły na koniec roku o 20,4 procent w ujęciu rocznym i miesiąc do miesiąca o 0,5 procent.

We wszystkich sekcjach przemysłu ceny były wyższe niż przed rokiem. Największy wzrost odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 66,8 procent. W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny wzrosły o 23,2 procent, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 42,2 procent, a w górnictwie rud metali o 1,3 procent. W sekcji przetwórstwo przemysłowe ceny podwyższono o 15,3 procent, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 42,6 procent). Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji: artykułów spożywczych (o 24,2 procent), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 19,7 procent), papieru i wyrobów z papieru (o 19,2 procent), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 17,3 procent), napojów (o 14,5 procent), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 12,7 procent), urządzeń elektrycznych (o 12,6 procent). 

Zdaniem ekonomistów w kolejnych miesiącach czeka nas dalsza stagnacja w przemyśle i budowlance. Hamować ma również inflacja PPI.

Zaktualizowano: 24.01.2023

Dodano: 24.01.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top