Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku.

Opublikowano: 2022-09-30 09:30 Dagmara Konik 4 min. czytania

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku.

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku.

Przymusowa restrukturyzacja banków to jeden z instrumentów mających chronić klientów indywidualnych oraz podatników przed niekontrolowaną upadłością dużych instytucji finansowych.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) poinformował w dniu dzisiejszym o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku. 29 kwietnia 2022 r. bank po raz pierwszy poinformował publicznie o wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością notował on bowiem nieprzerwanie od 2016 r. straty roczne.

BFG wszczął przymusową restrukturyzację wobec Getin Noble Bank S.A., ponieważ zostały spełnione trzy przesłanki, które zgodnie z art. 101 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji zobowiązują BFG do podjęcia takiego działania. Przed podjęciem decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji BFG zlecił przeprowadzenie oszacowania wartości aktywów i pasywów Getin Noble Banku S.A.

Z wykonanego przez niezależny podmiot: Deloitte Advisory spółka z o. o. sp. k., oszacowania przeprowadzonego na zlecenie BFG wynika, że aktywa GNB nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań oraz że kapitały własne Getin Noble Banku S.A. wynoszą minus 3,6 mld zł.

Na proces restrukturyzacji przeznaczono kwotę 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia a działalność banku zostanie przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych.

Akcje Getin Noble Bank S.A., podobnie jak obligacje podporządkowane zostały umorzone zgodnie z zasadą pokrywania przez właścicieli strat zagrożonego upadłością banku. W związku z podjętą restrukturyzacją zarząd Getin Noble Bank S.A. uległ rozwiązaniu, a kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone. Na administratora GNB został wyznaczony przez BFG pan Paweł Małolepszy a pracami zarządu nowego banku będzie kierował pan Adam Marciniak.

BFG podał, że w związku z przymusową restrukturyzacją Getin Noble Banku jego klienci nie muszą podejmować żadnych działań ponieważ dla klientów nic się nie zmienia. Będą oni obsługiwani tak jak do tej pory, mając dostęp do swoich wszystkich oszczędności w placówkach oraz przez bankowość internetową i aplikację mobilną.

Tak jak dotychczas mogą oni korzystać z kart i bankomatów. Nie ulegają również zmianie numery rachunków bankowych, adresy stron do logowania. Hasła i loginy do bankowości internetowej również pozostają bez zmian.

Bank, do którego zostanie przeniesiona działalność Getin Noble Bank S.A., będzie działał pod nazwą VeloBank S.A.  Obecnie trwa proces rejestracji zmiany nazwy a do czasu rebrandingu na VeloBank S.A. wszystkie placówki będą działać pod dotychczasowymi szyldami.

O wszystkich zmianach klienci Getin Noble Banku będą informowani na bieżąco.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) przedstawił również harmonogram działań związanych z przymusową restrukturyzacją Getin Noble Banku:

30.09.2022 r. (piątek) – wszczęcie przymusowej restrukturyzacji – obsługa klientów bez zmian. Działają karty, bankomaty, bankowość elektroniczna, mobilna i placówki Getin Noble Banku;

1-2.10. 2022 r. (sobota, niedziela) – klienci obsługiwani bez zmian, działają karty, bankomaty, bankowość elektroniczna, mobilna oraz te placówki, które są otwarte w weekendy;

3.10.2022 r. (poniedziałek) – System Ochrony Banków Komercyjnych obejmuje 49 procent akcji utworzonego przez Fundusz Banku BFG S.A., pozostałe 51 procent ma Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

3.10.2022 r. – przeniesienie działalności (z wyłączeniami) Getin Noble Banku – obsługa klientów bez zmian, klienci Getin Noble Bank S.A. z kredytami walutowymi są obsługiwani przez Bank BFG S.A.

 

 

Żródło: https://www.bfg.pl/

Tagi: getin bankrestrukturyzacja

Zaktualizowano: 30.09.2022

Dodano: 30.09.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top