Sejm decyduje co dalej z reklamacjami z rynku finansowego, trudna sytuacja seniorów, stanowiska w bankach dla urzędników – aktualności z dnia 20.01.2021r.

Opublikowano: 2021-01-20 09:00 Anna Kopańska 5 min. czytania

Sejm decyduje co dalej z reklamacjami z rynku finansowego, trudna sytuacja seniorów, stanowiska w bankach dla urzędników – aktualności z dnia 20.01.2021r.

Sejm decyduje co dalej z reklamacjami z rynku finansowego

Dzisiaj i jutro odbywa się 25 posiedzenie IX kadencji Sejmu RP. Kolejne posiedzenie Sejmu planowane jest na 24 i 25 luty 2021r.

W skład dzisiejszych obrad sejmu wchodzi m.in. rządowy projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej. Projekt ten dotyczy zwiększenia efektywności w zakresie ochrony, zarówno w zakresie zbiorowych, jak i indywidualnych, interesów klientów podmiotów rynku finansowego, przez zintegrowanie organów właściwych w tym obszarze i przejęcie dotychczasowych kompetencji Rzecznika Finansowego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – czytamy na stronie sejmu.

Podczas posiedzenia Komisja Finansów Publicznych przedstawi sprawozdanie z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, a także uchwale  Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2021.

Podczas trwającego posiedzenia Sejmu poznamy również założenia polityki pieniężnej na rok 2021, które przedstawi Prezes Narodowego Banku Polskiego – prof. Andrzej Glapiński.
 

Informacja Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sytuacji branż najbardziej zagrożonych utratą przychodów w czasie pandemii SARS-CoV-2 oraz propozycji wsparcia pracowników i przedsiębiorców w 2021 roku ma być przedstawiona w dniu jutrzejszym.

Trudna sytuacja seniorów

Jak wynika z badań opublikowanych dzisiaj na stronie Biura Informacji Kredytowej, sytuacja seniorów nie należy do najłatwiejszych. Warto wiedzieć, że wysokość najniższej emerytury od 01 marca 2020r. wynosi 1200 brutto, a 20% wszystkich pobieranych emerytur stanowi dochód w przedziale 1600 – 2000 brutto.

Według danych ZUS na które powołuje się BIK – w Polsce mamy prawie 6 mln emerytów. Ankieta przeprowadzona wśród grupy seniorów pokazała, że 16% z nich deklaruje, że ma problemy finansowe, a 35% ankietowanych emerytów dodatkowo wspiera finansowo członków swojej rodziny.

Trudna sytuacja finansowa starszych osób powoduje, że częściej skłaniają się oni w kierunku uzyskania pomocy w postaci kredytów i pożyczek. Z kredytów korzysta ok 2,9 mln emerytów, a ok 60% z wszystkich udzielonych kredytów i pożyczek w tej grupie osób  to kredyty konsumpcyjne.

Niestety z roku na rok pogarsza się również jakość spłacanych zobowiązań przez osoby powyżej 65 roku życia. Udział opóźnionych zobowiązań na koniec 2018 r. wynosił 8,44%, w 2019 r. poprawił się na 8,36%, ale na koniec 2020 r. wzrósł do 8,91%.

Jak wynika z przytoczonych danych uzyskanych  na podstawie badania opinii, pt. „Sytuacja finansowa seniorów w pandemii”, wykonanego na zlecenie Biura Informacji Kredytowej S.A. przez firmę Research&Grow, CAWI, osoby w wieku 65+, N=500, grudzień 2020 r. – emeryci są aktywnymi uczestnikami rynku finansowego, a ich wysokie zainteresowanie korzystaniem z kredytów i pożyczek konsumpcyjnych może być podyktowane niskim poziomem posiadanych emerytur.

Stanowiska w bankach dla urzędników

Zmiana zasad naboru na stanowiska menedżerskie do banków to pomysł nad którym pracuje KNF. Chodzi o  udoskonalenie dokumentu jaki przed rokiem przedstawiła Komisja Nadzoru Finansowego zatytułowanym „Metodyka oceny odpowiedzialności członków podmiotów nadzorowanych przez KNF”.

Jak czytamy na stronie PAP powołującej się na artykuł Pulsu Biznesu – „Brak jasno określonych warunków wymaganych od ludzi startujących do stanowisk w podmiotach nadzorowanych wywoływał w  przeszłości wiele kontrowersji, co do decyzji podejmowanych przez KNF”.

Wg wskazania gazety „metodyka” zawiera  luźne zalecenia aniżeli konkretne procedury w tym zakresie.

Cytowany przez Puls Biznesu szef UKNF Jacek Jastrzębski wspomniał na temat metodyki, że „po roku stosowania uważamy, że w kilku miejscach jej zapisy należy zmodyfikować”.

Zasadniczą kwestią w tej sprawie,  jest chęć otwarcia branży finansowej dla osób z doświadczeniem z instytucji niekomercyjnych.

Jak wskazuje gazeta na podstawie wyjaśnienia Pana Jacka Jastrzębskiego, chodzi m.in. o takich menedżerów, którzy pracowali w banku centralnym lub instytucjach międzynarodowych, a ich doświadczenie związane z zajmowanym stanowiskiem, realizowanymi zadaniami czy kompetencjami kierowniczymi, aby nie było odbierane jako „gorsze” od tych samych kompetencji uzyskanych w instytucjach komercyjnych.

Zaktualizowano: 20.01.2021

Dodano: 20.01.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top