Sejm przyjął ustawę antylichwiarską

Opublikowano: 2022-10-07 09:30 Dagmara Konik 3 min. czytania

Sejm przyjął ustawę antylichwiarską

Sejm przyjął ustawę antylichwiarską

Przyjęta przez Sejm ustawa "antylichwiarska" przewiduje m.in. określenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych pożyczek i obniżenie tych kosztów dla kredytów konsumenckich, zapobieganie "rolowaniu kredytów" oraz nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi.

Nowe przepisy maja też położyć kres dowolności w ustalaniu dodatkowych opłat za zakupy na raty. Nie będzie można do woli doliczać prowizji i marży, co prowadzi do sytuacji, że nieświadomi klienci mają często problemy w spłacie rzekomo atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki.

W przypadku pożyczek długoterminowych maksymalny limit dodatkowych opłat zostanie ustalony na 45 procent całkowitej kwoty pożyczki w okresie trwania umowy. Jeśli klient zdecyduje się na rozłożenie rat na 6 miesięcy, to dodatkowe koszty nie będą mogły przekroczyć 25 procent (suma odsetek i kosztów pozaodsetkowych). W przypadku tzw. chwilówek, zawieranych z bankiem lub firmą pożyczkową na okres do 30 dni koszty nie mogą przekraczać 5 procent pożyczki. Wszystkiekoszty ponad te ograniczenie będą nienależne. Ponad to udzielający pożyczki ma wyraźnie poinformować pożyczkobiorcę jeszcze przed zawarciem umowy o łącznej wysokości pozaodsetkowych kosztów oraz odsetek. W przypadku spłaty pożyczki przed terminem nie może on również żądać odsetek za okres pozostały do zakończenia okresu spłaty, a poniesione koszty ulegają obniżeniu proporcjonalnie do daty spłaty zobowiązania.

Przed udzieleniem kredytu konsumenckiego kredytodawca będzie zobowiązany do zweryfikowania wysokości dochodów i wydatków oraz oceny zdolności kredytowej osoby starającej się o kredyt. Jeżeli z przedstawionych przez klienta dokumentów wynikać będzie, że ma on zaległości w spłacie innego zobowiązania przekraczające 6 miesięcy, a instytucja pożyczkowa pomimo wiedzy na ten temat udzieli klientowi kredytu, to dalsze zbycie wierzytelności z tej umowy będzie nieważne. Dochodzenie wierzytelności będzie natomiast dopuszczalne dopiero po całkowitej spłacie wcześniejszego zobowiązania, jego wygaśnięciu lub po prawomocnym stwierdzeniu przez sąd nieistnienia tego zobowiązania. Zakaz zbywania wierzytelności i jej dochodzenia nie będzie wstrzymywał biegu przedawnienia. Ustawa ma również na celu przeciwdziałanie negatywnemu zjawisku tzw. rolowania kredytu - chodzi o sytuacje, gdy składa się konsumentowi, który już zaciągnął kredyt, ofertę kolejnego kredytu, co w rezultacie może doprowadzić do tego, że klient wpada w spiralę długów.

Ustawa odnosi się do zmian w kilku aktach prawnych - chodzi o nowelizacje: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu karnego, Prawa bankowego i ustawy o kredycie konsumenckim.

Ustawę o zmianie przepisów "w celu przeciwdziałania lichwie" poparło 303 posłów, przeciw było 11, zaś 130 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Tagi: ustawa antylichwiarskaustawa

Zaktualizowano: 07.10.2022

Dodano: 07.10.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top