Spadek wartości udzielonych kredytów inwestycyjnych

Opublikowano: 2023-09-18 13:00 Dagmara Konik 4 min. czytania

Spadek wartości udzielonych kredytów inwestycyjnych

Spadek wartości udzielonych kredytów inwestycyjnych

W pierwszych siedmiu miesiącach tego roku akcja kredytowa na rzecz przedsiębiorstw wyniosła 111,4 mld zł. Było to o 5,1 procent więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jak wynika z danych BIK wzrost ten był możliwy głównie dzięki aktywności dużych firm. Przede wszystkim ze względu na niechęć do zaciągania kredytów inwestycyjnych sektor MŚP odnotował zmniejszenie akcji kredytowej o 1/5. Z całej kwoty udzielonych przedsiębiorcom kredytów dla do firm mikro i MŚP trafiło łącznie 31,7 mld zł. Łączna wartość kredytów dla mikrofirm wzrosła o 3,7 procent, ale kwota kredytów udzielonych firmom MŚP była niższa niż przed rokiem o 21 procent.

W ciągu ostatnich siedmiu miesięcy banki udzieliły przedsiębiorcom kredytów na łączną kwotę 111,4 mld zł. Decydujący wpływ na ten wynik miał wzrost o 14,8 procent sprzedaży kredytów dla dużych firm, czyli tych o przychodach powyżej 60 mln zł oraz dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST).

W sektorze bankowym w lipcu 2023 roku wartość portfela kredytowego przedsiębiorstw wyniosła 463,6 mld zł. Jest to o 13,6 mld zł więcej niż w grudniu 2022 roku. Ponad połowę portfela (58,2 procent) stanowią kredyty dużych firm, zaś 36 procentowy udział mają łącznie: sektor mikroprzedsiębiorstw (16 procent), czyli prowadzący działalność własną, spółki cywilne, w tym osoby wykonujące wolne zawody oraz pozostałe firmy z sektora MŚP (20 procent).

W okresie od stycznia do lipca 2023 roku, w relacji do analogicznego okresu roku 2022, mikrofirmy uzyskały o 3,9 procent więcej nowych kredytów, a ich łączna suma wyniosła 12,8 mld zł,

Najwyższy wzrost udzielonej wartości kredytów dotyczył limitów kredytowych (wzrost o 6,9 procent) oraz kredytów obrotowych (wzrost o 5,5 procent). O 24,6 procent spadła natomiast wartość kredytów inwestycyjnych.  

Największe wzrosty akcji kredytowej z perspektywy branżowej, odnotowały firmy budowlane (wzrost o 11,9 procent) i usługowe o (wzrost o 4,4 procent). Ujemną dynamiką charakteryzowały się natomiast kredyty udzielone branży przetwórstwa przemysłowego (spadek o 1,1 procent).

Oprócz kredytów na działalność gospodarczą, 76,5 procent właścicieli mikrofirm (ponad 3/4) zadłuża się indywidualnie. Na koniec lipca br. udział kredytów prywatnych w strukturze zadłużenia mikroprzedsiebiorców wynosił 47 procent, a firmowych 53 procent.

W okresie od stycznia do lipca 2023 roku kwota nowych kredytów przyznana firmom MŚP była o 1/5 niższa niż w tym samym okresie przed rokiem i wyniosła łącznie 18,9 mld zł.

Najwyższe spadki widać w kredytach inwestycyjnych. W segmencie małych i średnich firm wartość przyznanych środków finansowych na inwestycje spadła o 34,1 procent. Ujemny wynik odnotowały też kredyty obrotowe, których wartość spadła o 26,6 procent.

Inaczej pod względem wartości przyznanego finansowania wyglądają limity kredytowe, te wzrosły 25,4 procent.

W okresie pierwszych siedmiu miesięcy tego roku, tylko firmom MŚP prowadzącym działalność handlową przyznano kwotę kredytów wyższą o 29,8 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022.

Spadki akcji kredytowej w segmencie małych i średnich firm wystąpiły niezależnie od wielkości ich przychodów ze sprzedaży. Jak wynika z danych BIK, najwyższy spadek udzielonej wartości finansowania (- 42,4 procent) dotyczył firm MŚP o przychodach pomiędzy 5 - 10 mln zł.

 

Żródło: https://www.bik.pl/

Zaktualizowano: 18.09.2023

Dodano: 18.09.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top