Stopy procentowe w Polsce

Opublikowano: 2023-11-08 15:15 Dagmara Konik 2 min. czytania

Stopy procentowe w Polsce

Stopy procentowe w Polsce

W dniu dzisiejszym, po kolejnym dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję dotyczącą wysokości stóp procentowych w Polsce. Po wrześniowej i październikowej obniżce stóp procentowych na listopadowym posiedzeniu RPP postanowiła pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że główna stopa NBP nadal wynosić będzie 5,75 procent.

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

  • stopa referencyjna - 5,75 procent w skali rocznej
  • stopa lombardowa - 6,25 procent w skali rocznej
  • stopa depozytowa - 5,25 procent w skali rocznej
  • stopa redyskontowa weksli - 5,80 procent w skali rocznej
  • stopa dyskontowa weksli - 5,85 procent w skali rocznej

Rozpoczęty we wrześniu cykl obniżek stóp był dobrą wiadomością przede wszystkim dla klientów już spłacających kredyty złotowe, szczególnie te mieszkaniowe. Dzięki niższym oficjalnym stopom procentowym spadają także te rynkowe, czyli wskaźniki WIBOR, które stanowią podstawę oprocentowania hipotek o zmiennej stopie (składa się na nie marża banku i wskaźnik referencyjny). Dla kredytobiorców oznacza to niższe raty kredytów.

Opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny tzw. szybki szacunek dotyczący inflacji za październik wskazywał, że inflacja spadła z 8,2 do 6,5 procent. Miało to wpływ na wcześniejsze prognozy ekonomistów. Analitycy oczekiwali że RPP obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Dało by to także perspektywę dalszego spadku inflacji w kolejnych kwartałach.

W listopadzie zostanie publikowane najnowsze opracowanie dotyczące projekcji inflacji, przygotowywane przez analityków banku centralnego. Będzie to ważny element podejmowanych przez RPP decyzji w najbliższych miesiącach.

Najbliższe, dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) odbędzie się w dniach 5-6 grudnia.

   

Zaktualizowano: 08.11.2023

Dodano: 08.11.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top