UOKIK i sztuczna inteligencja będą analizować umowy kredytowe

Opublikowano: 2021-09-29 09:27 Urszula Sokół 1 min. czytania

UOKIK i sztuczna inteligencja będą analizować umowy kredytowe

UOKIK i sztuczna inteligencja będą analizować umowy kredytowe

Biuro prasowe Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosiło konkurs na zaprojektowanie narzędzia opartego na sztucznej inteligencji, które będzie zajmowało się analizą umów kredytowych i wykrywaniem w ich treści klauzul niezgodnych z przepisami, czyli tzw. klauzul abuzywnych.

Analiza będzie obejmować wszystkie umowy stosowane przez firmy w relacjach z konsumentami. Analizowane będą również regulaminy udostępniane klientom.

Całość projektu będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach jednego z programów unijnych mających na celu ochronę konsumentów.

Dla przypomnienia UOKIK podaje również informację o tym, co uznaje się za klauzule abuzywne. Są to wszystkie niedozwolone zapisy znajdujące się w umowach, a które stoją w sprzeczności z interesami klienta oraz dobrymi obyczajami. Zastosowanie takich zapisów w umowie sprawia, że staje się ona niewiążąca. Od 2016 r. o tym, czy dana klauzula może być uznana za abuzywną (niedozwoloną) decyduje Prezes UOKIK.

Źródło: uokik.gov.pl

Zaktualizowano: 29.09.2021

Dodano: 29.09.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top