Wciąż rośnie dług Skarbu Państwa

Opublikowano: 2024-05-21 13:30 Dagmara Konik 2 min. czytania

Wciąż rośnie dług Skarbu Państwa

Wciąż rośnie dług Skarbu Państwa

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów zadłużenie Skarbu Państwa na koniec marca 2024 roku wyniosło 1 bln 430 mld 341,8 mln zł. To o 1,1 procent więcej niż na koniec marca (wzrost o ponad 15 mld zł w ciągu miesiąca), a od początku roku zwyżka przekracza 84 mld zł.

Na podaną przez Ministerstwo Finansów kwotę zadłużenia Skarbu Państwa składa się dług krajowy w wysokości około 1 bln 96,3 mld zł oraz dług w walutach obcych na kwotę około 349,2 mld (stanowi on mniej niż jedną czwartą całej puli). Dług krajowy lekko zmalał o 1,5 mld zł w porównaniu z analogicznym raportem sprzed miesiąca, ale o prawie 17 mld zł przyrósł za granicą.

Państwowy dług publiczny (PDP) to wartość nominalna zobowiązań sektora finansów publicznych po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań (z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek, innych zobowiązań wymagalnych).

Warto pamiętać, że państwowy dług publiczny (PDP) to nie wszystko. Całkowity obraz zadłużenia Polski pokazuje dopiero tzw. EDP czyli dług sektora rządowego i samorządowego, który w przypadku Polski pokazuje np. zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). W przypadku Polski różnica między PDP a EDP to kilkaset miliardów złotych.

Dług EDP (tzw. sektor general government),a dokładniej jego relacja do PKB (produktu krajowego brutto) brana jest pod uwagę przy ocenie wypełnienia unijnych kryteriów konwergencji (dług EDP może sięgnąć maksymalnie 60 procent PKB).

Wiele wskazuje na to, że zadłużenie sektora finansów publicznych w Polsce właśnie zbliża się do granicy 60 procent PKB, a tylko w tym roku potrzeby pożyczkowe brutto osiągną rekordową kwotę niemal 450 mld złotych. Rosną też koszty obsługi długu.

Zaktualizowano: 21.05.2024

Dodano: 21.05.2024

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top