Większość polskiego społeczeństwa godzi się z nadużyciami finansowymi. Raport BIG

Opublikowano: 2022-08-09 12:33 Urszula Sokół 3 min. czytania

Większość polskiego społeczeństwa godzi się z nadużyciami finansowymi

Większość polskiego społeczeństwa godzi się z nadużyciami finansowymi. Raport BIG

Jak wynika z raportu Moralność finansowa Polaków stworzonego dzięki VII edycji badania przeprowadzonego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce większość Polaków jest przychylna nadużyciom finansowym. Warto zaznaczyć, iż badanie realizowano w świetle pandemii Covid-19 oraz nastrojach związanych z  wybuchem wojny na Ukrainie. Dodatkowo na rezultat badania wpływały niepokoje związane z sytuacją gospodarczą w naszym państwie.  Indeks Akceptacji Nieetycznych Zachowań Finansowych (IANZF) w 2022 roku wyniósł 45 punktów, co obrazuje gotowość do akceptacji odstępstw od obowiązkowych norm prawnych oraz standardów etycznych. Należy podkreślić, iż poziom indeksu ustalany jest na podstawie odpowiedzi na 9 pytań dotyczących ewentualnych zachowań   w sytuacjach życiowych, w których mógłby się znaleźć uczestnik badania.

Jak wynika z badania większą gotowość do akceptacji nadużyć finansowych wykazują mężczyźni oraz osoby młode. Jakie konkretnie zachowania akceptuje polskie społeczeństwo?|

Otóż największym przyzwoleniem cieszy się praca na czarno, która pozwala na uniknięcie ściągania długów z pensji. Problemu z takim zachowaniem nie wykazało aż 61,4%. Wysokim poziomem przyzwolenia wykazuje się również sytuacja, gdy za zakupy płacimy gotówką bez konieczności otrzymania rachunku, aby uniknąć płacenia VAT. Takiemu zachowaniu nie sprzeciwia się aż 55,7% ankietowanych. Ponad połowa badanych osób nie widzi problemu również w przepisywaniu majątku na rodzinę, co pozwala uciec przed wierzycielem (53,4%) i częstym zmianom rachunku bankowego, w celu uniknięcia zajęcia środków przez komornika (51,8%). Ponadto, aż 51,5% odpowiadających nie widzi problemu w zatajeniu informacji uniemożliwiającej wzięcie kredytu. Polacy raczej nie dają przyzwolenia na wyłudzaniu kredytu na obcą osobę. Takiemu zachowaniu nie sprzeciwia się jedynie 10,3% odpowiadających.

Warto podkreślić, iż badanie wykazało świadomość istnienia instytucji biur informacji gospodarczych oraz ich mobilizujący wpływ na spłatę kredytu u prawie wszystkich badanych osób (85,6%).

Zaktualizowano: 09.08.2022

Dodano: 09.08.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top