BIK o kredytach dla mikrofirm. Polacy dłużnikami oświaty. Nowelizacja dla świadczenia 500 +. Aktualności 31.08.2021 r.

Opublikowano: 2021-08-31 11:35:12 Aleksandra Jakubowska 3 min. czytania

Kategoria: News

BIK o kredytach dla mikrofirm. Polacy dłużnikami oświaty. Nowelizacja dla świadczenia 500 +. Aktualności 31.08.2021 r.

BIK o kredytach dla mikrofirm

Na podstawie danych opublikowanych przez Biuro Informacji Kredytowej możemy zauważyć, że w lipcu 2021 r. w porównaniu z lipcem 2020 r. zanotowano wzrost kredytów udzielonych dla mikro przedsiębiorców. W ujęciu ilościowym banki przyznały:

  • więcej kredytów w rachunku bieżącym (wzrost o 41%),
  • więcej kredytów obrotowych (wzrost o 2,1%),
  • mniej kredytów inwestycyjnych (spadek o 30,5%). 

Jeśli chodzi o ujęcie wartościowe - w kredytach inwestycyjnych widzimy wzrost o 29,1%, kredytów w rachunku bieżącym jest więcej o 26% , a w kredytach obrotowych również wzrost o 6,8%. Łącznie sprzedano 12,6 tys. kredytów dla mikrofirm, łączna kwota sprzedaży to 1,818 mld zł w samym lipcu 2021r. Jak to wyglądało w przekroju branżowym? Otóż : 6 tys. to kredytobiorców to firmy usługowe (47,3%), 3,1 tys. firmy handlowe (24,5%).

Polacy dłużnikami oświaty

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego Krajowy Rejestr Długów (KRD) publikuje dane w sprawie zadłużenia Polaków w sektorze oświaty. Okazuje się że dług wobec wszelkiego rodzaju szkół i uczelni sięga aż 17 mln zł. Wykształcenie jest dosyć sporym wydatkiem, według GUS przeciętne koszty kształcenia na jednego studenta w poprzednim roku akademickim wyniosły aż 22,9 tys. zł.

Skąd się wzięło zadłużenie w szkolnictwie? Najwięcej zaległości mają byli uczniowie, studenci kursanci – 7 mln zł. Ich grupa to aż 5265 osób.  Spore grono studentów z długami 3 mln zł to ludzie w wieku 36-45 roku życia oraz z przedziału 56-65 lat z długiem 1,5 mln zł. 60% zadłużonych w szkolnictwie stanowią kobiety, ale kwotowo ich zaległości są nieco mniejsze od mężczyzn i wynoszą 6,8 mln zł. Największy problem z odzyskaniem należności mają placówki publiczne: 2244 studentów zalega 9,7 mln zł, co daje średnio na jednego dłużnika kwotę 4,3 tys. do oddania.

Nowelizacja dla świadczenia 500+

Rząd pracuje nad projektem nowelizacji ustawy regulującej kwestie związane ze świadczeniem 500 plus. Zmiany mają na celu zmniejszenie kosztów obsługi oraz optymalizację procesu przyznawania świadczenia. Zakłada się, że w okresie 2022-2032 koszty obsługi wyniosą ok. 472 mln zł co pozwoli na oszczędności rzędu 3,1 mld zł przez 10 lat. Na czym mają polegać zmiany?

Przede wszystkim planowane jest wprowadzenie możliwości składania wniosków jedynie drogą elektroniczną, a wypłata będzie możliwa jedynie na rachunek bankowy. Rozważana jest zmiana jednostki obsługującej na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS ma odpowiednie zasoby ludzkie, jak i informatyczne, dlatego będzie mógł sprawnie zająć się tematem.

Dodatkowym przesłaniem na wdrożenie powyższych zmian ma być ograniczenie ryzyka zarażeniem koronawirusa poprzez eliminację ryzyka przenoszenia go na dokumentach, środkach pieniężnych oraz bezpośrednich spotkaniach.

Zaktualizowano: 2021-08-31 15:38:28

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

News komentarze, Wasze opinie o aktualnościach (0)


Top