Co powinno się znaleźć w umowie pożyczki online?

Opublikowano: 07 Kwi 2024 Agnieszka Kłak 9 min. czytania

Kategoria: Poradnik Pożyczkowy

Coraz częściej i chętniej sięgamy po pożyczki online. Firmy z branży finansowej oferują swoim klientom szerszy dostęp do swoich usług przenosząc swoją działalność również do Internetu. Wszystko wydaję się nam zrozumiałe, jesteśmy bardziej świadomi opłat, podpisujemy umowy, ale czy wiemy co zawiera standardowa umowa pożyczkowa? Nie każdy klient posiada narzędzia, które pozwoliłyby mu sprawdzić, czy treść umowy pożyczki jest zgodna z prawem. Przed podpisaniem tak ważnego dokumentu warto wiedzieć o nim jak najwięcej.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak formalnie wygląda umowa pożyczki,
 • co powinna zawierać umowa pożyczki,
 • czy klient ma prawo odstąpić od umowy pożyczki,
 • kiedy umowa pożyczki jest nieważna. 
umowa pożyczki

Co to jest umowa pożyczki online i w jakiej formie może być zawarta?

Wprawdzie jakiekolwiek zapożyczenie się powinno być spisane odpowiednią umową, to jednak kwoty mniejsze niż 1 000 zł nie muszą być objęte umową, ale już powyżej tej sumy według Kodeksu Cywilnego powinno się sporządzić umowę. Pożyczając w banku czy w firmie pozabankowej zostanie nam przedstawiona umowa. Przed podpisaniem zawsze należy zapoznać się z warunkami określonymi w umowie. Możemy więc stwierdzić, że zawarcie pożyczki prywantej może mieć formę ustną, ale dla naszego bezpieczeństwa przy wspomnianej powyżej kwocie pwinniśmy zawierać formę pisemną. Pożyczając od banku czy firmy pożyczkowej zawsze otrzymamy papierowy lub elektroniczny dokument. 

Każda umowa powinna być zrozumiale skonstruowana, aby pożyczający nie miał wątpliwości co do ilości i wysokości rat czy kosztów pozaodsetkowych, które poniesie konsument. Umowa pożyczki to dokument spisany między pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą. Przedmiotem umowy pożyczkowej jest przeniesienie określonej sumy pieniędzy na drugą stronę, która zobowiązuje się do oddania pożyczonej ilości pieniędzy w określonym czasie powiększoną o opłaty, które przewiduje umowa. Przed podpisaniem umowy pożyczki powinniśmy się upewnić, że pożyczkodawca naliczył koszty zgodnie z aktualnie obowiązującymi zmianami zawartymi w tarczy antykryzysowej z marca 2020. Obecnie każda firma pożyczkowa działająca na rynku jest zobowiązania do przestrzegania tej reguły.

Umowy zwykle są rozbudowanymi dokumentami. Większość firm pozabankowych stosuje także formularze informacyjne, które zawierają skróconą wersję umowy w formie tabeli z przejrzystymi kategoriami np. dane pożyczkodawcy, zasady spłaty zobowiązania czy prawa do ostąpienia od umowy. 

Co jest uwzględnione w umowie pożyczki?

Umowa pożyczki obejmuje:

 • miejsce i data zawarcia umowy,
 • dane osobowe stron, które zawierają umowę pożyczkową, czyli pożyczkodawcy - jeśli to podmiot gospodarczy to powinna być pełna nazwa, adres, numery KRS, NIP, REGON; pożyczkobiorcy - numer i seria dowodu osobistego, adres czy numer PESEL,
 • przedmiot umowy - jeśli przedmiotem pożyczki są pieniądze, to należy podać kwotę udzielanej pożyczki pieniężnej, walutę oraz okres spłaty,
 • warunki zwrotu zobowiązania - sposób zwrotu środków pieniężnych, czy będzie to gotówka czy przelew na konto, dodatkowo powinno być wyodrębnione czy spłata będzie odbywać się jednorazowo czy w ratach,
 • oświadczenie o stanie majątku pożyczkobiorcy - określa formą zabezpieczenia pożyczki,
 • warunki wypowiedzenia umowy - jakie zachowania ze strony kredytobiorcy spowodują podjęcie działań przez firmę pożyczkową albo bank zmierzające do wypowiedzenia umowy, 
 • podpisy stron. 

Zawarcie umowy a możliwość odstąpienia od umowy 

Obecnie obowiązujące przepisy jasno określają zasady i możliwości odstąpienia od umowy dotyczącej produktów finansowych. Zasady te reguluje ustawa o kredycie konsumenckim. I tak: każdy konsument ma 14 dni od zawarcia umowy na złożenie dyspozycji odstąpienia od kredytu. Po złożeniu dyspozycji odstąpienia środki pochodzące z kredytu powiększone o odsetki za czas korzystania z kredytu muszą zostać zwrócone. 

Umowy o produkty finansowe zwykle regulują zasady odstąpienia od produktu. Warto jednak pamiętać, że bank nie ma prawa wymagać od nas złożenia dyspozycji odstąpienia na określonym druku. Co więcej niektóre banki i firmy pożyczkowe poszły o krok dalej i pozwalają swoim klientom na złożenie takiej dyspozycji nawet w ciągu 30 dni od zawarcia umowy. 

Czy umowa pożyczki może być nieważna?

Odpowiedź na to pytanie zależeć będzie od strony umowy pożyczki. Ogólna zasada jest taka, że jeśli umowa nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa możemy uznać ją za nieważną. I tutaj istotna uwaga: banki i firmy pożyczkowe w sposób szczególny dbają o zgodność zapisów umów z aktualnymi przepisami prawa i limitami dotyczącymi kosztów. Podpisując więc umowę pożyczki z instytucją możemy być pewni kompletności i aktualności tej umowy. Inaczej rzecz ma się z pożyczkami prywatnymi. Tutaj należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność zapisów z przepisami prawa. Z pomocą przychodzi nam interent, gdzie znajdziemy mnóstwo wzorów umów pożyczek, które z powodzeniem możemy wykorzystać. 

Gdzie ubiegać się o pożyczkę online? Jak skutecznie i szybko zawrzeć umowę pożyczki? 

Wiele zależy od wyboru produktu i dostępnego procesu uzyskania środków. Możemy spotkać się z procesami, gdzie uzyskanie pożyczki odbywa się 100% online, ale też możemy wybrać produkt, gdzie spotkamy się z doradcą kredytowym. 

Zwykle proces wnioskowania rozpoczyna się od wypełnienia krótkiego formularza na podstwie, którego podejmowana jest decyja kredytowa. Po otrzymaniu wstępnej decyzji i przejściu przez proces weryfikacji wniosku otrzymujemy umowę, którą możemy podpisać na kilka sposobów. Poniżej przedstawiamy wybrane formy podpisania umowy:

 1. Podpisanie umowy online. Najprostsza forma, gdzie po złożeniu wniosku w dedykowanym koncie użytkownika albo na wskazany adres mail możemy otrzymać treść umowy online wraz z załącznikami i zaakceptować ją poprzez specjalnie generowany kod sms. 
 2. Podpisanie umowy poprzez kuriera. Po otrzymaniu treści umowy w wersji elektronicznej zapoznajemy się z nią, a następnie za pośrednictwem firmy kurierskiej podpisujemy dwa egzemplarze umowy. Kurier ma uprawnienia do weryfikacji naszej tożsamości z dowodu osobistego. Ta usługa, kiedyś bardzo popularna, dziś traci na znaczeniu na rzecz rozwiązań 100% online. 
 3. Podpisanie umowy w biurze agenta kredytowego/ placówce banku. Dla części z produktów kredytowych wniosek możemy zainicjować po naszej stronie wypełniając formularz online, a po uzyskaniu decyzji podpisujemy umowę w tradycyjny, stacjonarny sposób. Wtedy udajemy sie do placówki banku lub biura agenta kredytowego, który czeka na nas z gotową umową dotyczącą wybranego produktu finansowego. Proces ten dotyczy też wielu ofert bankowych. 

Podsumowanie

Korzystając z różnych form finansowania pamiętajmy o tym, by cały proces pozyskania pieniędzy był określony stosowną umową, którą zawieramy z pożyczkodawcą, gdy pożyczamy od osoby prywatnej (rodzina, znajomi). W momencie korzystania z usług banku lub firm pozabankowych zostanie nam udostępniona gotowa forma umowy. Ważne jest dokładne przeczytanie sporządzonej umowy, na mocy której otrzymamy środki pieniężne. Pamiętajmy, aby czytać dokładnie wszystko co jest napisane w umowie i załącznikach. Powinniśmy przeanalizować również tabelę opłat ponieważ w niej zawarte są kwoty, które musimy ponieść przy spłacie zadłużenia. Wiele rzeczy może okazać się dla nas niezrozumiałych, więc przed podpisaniem umowy, mamy okazję dowiedzieć się czegoś więcej od doradcy kredytowego. Nie bójmy się pytać!

Dodano: 03.02.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top