Co to jest kredyt podatkowy i na czym polega?

Opublikowano: 27 Maj 2023 Agnieszka Kłak 8 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowychPoradnik Przedsiębiorcy

Pojęcie kredytu podatkowego nieraz pojawia się w kontekście osób, które zaczynają prowadzić działalność gospodarczą. Istnieje tutaj pewna pułapka – można bowiem pomyśleć, że jest to produkt finansowy oferowany przez instytucje. Tymczasem to przywilej, który jednak nie jest dostępny dla każdego.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • co polskie prawo mówi o kredycie podatkowym,
 • jak można skorzystać na kredycie podatkowym,
 • czy możesz ubiegać się o kredyt podatkowy,
 • czy kredyt podatkowy rzeczywiście jest korzystnym udogodnieniem.
kredyt podatkowy

Definicja kredytu podatkowego

Kredyt podatkowy jest to zwolnienie z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez kolejnych 5 lat. Takie zwolnienie przysługuje przedsiębiorcy po spełnieniu szeregu warunków. Nie jest więc to finansowy produkt dla firm, taki jak kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny, a swego rodzaju ulga. Rzeczownik „kredyt” występujący w pojęciu może zatem wprowadzać w błąd.

Komu przysługuje kredyt podatkowy?

Z kredytu podatkowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się według skali podatkowej na zasadach ogólnych. Jednakże to nie jedyne kryterium. Ulga jest dostępna dla:

 • przedsiębiorcy, który rozlicza się w kolejnym roku podatkowym, pod warunkiem, że w roku poprzednim firma działała przez co najmniej 10 miesięcy,
 • działalności gospodarczej prowadzonej od 2 lat, pod warunkiem, że w roku rozpoczęcia działalności firma działała krócej niż przez 10 miesięcy,
 • przedsiębiorców, którzy w roku przed rokiem podatkowym uzyskali przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie wynoszący nie mniej niż 1000 euro w przeliczeniu na złotówki (po kursie NBP),
 • przedsiębiorców, którzy w rok przed rokiem podatkowym byli małymi przedsiębiorcami,
 • przedsiębiorców, którzy w rok przed rokiem podatkowym zatrudniali co najmniej 5 pracowników na umowach o pracę,
 • firm, które nie wykorzystują środków trwałych, wartości niematerialnych, prawnych oraz innych dóbr, które by były przekazane właścicielowi firmy przez osoby należące do I i II grupy podatkowej.

Według przepisów Ustawy o swobodzie gospodarczej małym przedsiębiorcom jest ten, kto w ciągu ostatnich 2 lat średnio w ciągu 1 roku zatrudniał mniej niż 50 osób i osiągnął obrót netto w ciągu 1 roku z produkcji towarów, świadczenia usług i operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 10 mln euro w przeliczeniu na złotówki.

Kiedy nie można skorzystać z kredytu podatkowego?

Z kredytu podatkowego przedsiębiorca nie może skorzystać, jeżeli:

 • podmiot gospodarczy zaistniał w wyniku przekształcenia spółki oraz nie ma osobowości prawnej,
 • jego przychód średnio w miesiącu był wart mniej niż 1000 euro,
 • pracowało u niego mniej niż 5 osób na umowach o pracę.

Koniecznie trzeba też być małym przedsiębiorcą. Jeśli więc nie spełniasz warunków opisanych wyżej, to także nie będzie Ci przysługiwał kredyt podatkowy.

Jak uzyskać kredyt podatkowy?

Oczywiście, aby w ogóle myśleć o kredycie podatkowym należy najpierw spełnić wszystkie powyższe kryteria. Jednakże oprócz tego, należy złożyć do naczelnika Urzędu Skarbowego (odpowiedniego dla firmy, gdzie zawsze rozlicza się podatki) pisemne oświadczenie o tym, że przedsiębiorstwu należy się ulga. Oświadczenie trzeba złożyć najpóźniej do 31 stycznia roku, w którym ma obowiązywać ulga.

Czy można stracić prawo do kredytu podatkowego?

Tak, można stracić prawo do kredytu podatkowego, gdy w ciągu jego obowiązywania:

 • firma zakończy działalność,
 • firm ogłosi upadłość,
 • przychód średnio w miesiącu będzie miał niższą wartość niż 1000 euro,
 • w którymś miesiącu średnie zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę będzie niższe o co najmniej 10% od najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia z poprzedniego roku.

Również przedsiębiorca, który będzie zalegał z płatnościami obowiązujących go podatków straci prawo do ulgi.

Zalety i wady kredytu podatkowego

Tego rodzaju ulga posiada swoje plusy i minusy. Można zatem wymienić kilka podstawowy zalet:

 • udogodnienie dla nowych przedsiębiorców wchodzących na rynek,
 • pieniądze, które trzeba by było zapłacić w podatku można zainwestować,
 • utrzymanie płynności finansowej firmy,
 • kapitał na budowanie relacji z klientami i kontrahentami,
 • większa szansa na utrzymanie się na rynku.

Natomiast oprócz tego trzeba też wspomnieć o wadach tego rozwiązania:

 • brak dostępność dla dłużej działających firm,
 • liczne wymogi ustawowe – zatrudnianie co najmniej 5 pracowników, kryterium przychodu, status małego przedsiębiorcy, itd.,
 • podatek będzie trzeba zapłacić w późniejszym terminie.

Warto wspomnieć też o tym, że niekiedy można spotkać się z głosami, że kredyt podatkowy pomaga uniknąć podwójnego opodatkowania. Nie jest to prawda. Podatek będzie trzeba zapłacić – ulga jest więc w praktyce odroczeniem płatności, a nie całkowitą likwidacją obowiązku podatkowego.

Kredyt podatkowy – czy to się opłaca?

Wiele nowy firm decyduje się na skorzystanie z kredytu podatkowego. Może Ci się to bardzo opłacić, zwłaszcza jeśli masz dobrze napisany biznesplan i spodziewasz się rozwoju przedsiębiorstwa. Zainwestowany kapitał nie tylko pomoże Ci w zwiększeniu konkurencyjności firmy, ale też potem będziesz mógł go przeznaczyć na spłatę odroczonego podatku. Bierz jednak pod uwagę to, że jeśli idziesz w biznes ryzykownie i w związku z tym zaczniesz ponosić straty, to później możesz mieć także kłopoty w zapłacie podatku.

Dodano: 27.05.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top