Czy mając kredyt frankowy można skorzystać z wakacji kredytowych?

Opublikowano: 23 Kwi 2024 Agnieszka Kłak 4 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Kredyty hipoteczne walutowe, udzielone we frankach szwajcarskich są obecnie przedmiotem wielu rozpraw sądowych. Czas dochodzenia swoich racji dla wielu klientów jest bardzo długi. Wobec tego rodzi się pytanie o to, czy trzeba w tym czasie regularnie spłacać zadłużenie, czy też można skorzystać z zawieszenia spłaty rat. Jak się okazuje, wakacje kredytowe są dostępne również dla frankowiczów.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • kiedy możesz skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych,
  • kiedy możesz skorzystać z regulaminowych wakacji kredytowych,
  • co należy zrobić, by ustanowić sądowne wakacje kredytowe.
wakacje kredytowe

Czy ustawowe wakacje kredytowe przysługują klientom z kredytami frankowymi?

Wakacje kredytowe mają to do siebie, że umożliwiają zawieszenie spłaty rat kredytu na kilka miesięcy. Nie oznacza to, że kredytobiorca jest zwolniony ze spłacania kredytu hipotecznego w tym okresie - będzie musiał tak czy siak spłacić raty, tyle że w późniejszym czasie. Jest więc to niejako odroczenie spłaty. Klienci posiadający standardowy kredyt hipoteczny, o ile spełniają warunki, mogą cieszyć się tym rozwiązaniem. Jednak frankowicze pozostający obecnie w dość specyficznej sytuacji nie zawsze będą mogli cieszyć się przełożeniem spłaty.

Klient z kredytem frankowym najprawdopodobniej będzie kierował sprawę do sądu, ze względu na to, że w umowie kredytowej znalazły się tzw. klauzule abuzywne, a więc cała umowa nie była uczciwa. Potwierdzają to statystyki - pod koniec 2023 r. sądy I instancji zarejestrowały ponad 56 tys. spraw frankowych. Tak więc nowych pozwów przybywa, a powodzi zastanawiają się, czy na czas trwania procesu muszą płacić raty.

Jednym z dostępnych rozwiązań są ustawowe wakacje kredytowe. Jednakże frankowicz nie będzie mógł z nich skorzystać, jeśli nie przewalutował swojego kredytu i zobowiązanie nadal wyrażone jest we frankach. Co innego natomiast, jeśli doszło do przewalutowania. Wówczas ustawowe wakacje będą dostępne dla klienta, pod warunkiem, że:

  • kredyt posłużył na zaspokojenie własnych potrzeb finansowych,
  • kwota kredytu nie przekroczyła 1 200 000 zł,
  • umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r.,
  • współczynnik RdD (rata do dochodu) przekracza 30%,
  • umowa kredytowa kończy się co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Pamiętaj jednak, że żeby doszło do przewalutowania zarówno klient jak i bank muszą podpisać aneks do umowy kredytowej. 

Czy frankowicze mogą korzystać z regulaminowych wakacji kredytowych?

Oprócz ustawowych wakacji kredytowych istnieją także regulaminowe, czy też umowne wakacje kredytowe. Przysługują one frankowiczom pod warunkiem, że taka była oferta banku i że możliwość skorzystania z umownych wakacji jest zawarta w umowie. Tak więc dużo zależy tutaj od indywidualnej polityki wewnętrznej banku. Jeśli takie wakacje nie wystąpiły w ofercie i nie znajdą się w umowie, a dodatkowo nie przewalutujesz swojego kredytu i nie skorzystasz z rządowych wakacji, to pozostaje Ci wówczas złożenie wniosku do sądu. 

Wyrok TSUE mówi jasno, kiedy wakacje kredytowe należą się frankowiczom

15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał korzystny wyrok w sprawie frankowiczów. Wedle orzeczenia sąd krajowy może zawiesić spłatę kredytu aż do dnia wydania prawomocnego wyroku. W praktyce czas do ogłoszenia prawomocnego wyroku wynosi średnio 26 miesięcy, więc de facto byłyby bardzo długie wakacje kredytowe, niedostępne w innym wymiarze. Warto w tym miejscu dodać, że wg TSUE sąd nie może odmówić wakacji kredytowych, jeśli takie zabezpieczenie będzie konieczne dla skuteczności wyroku, który zapadnie w przyszłości.

Kiedy warto zdecydować się na wakacje kredytowe?

Kredyty we frankach sprowadziły na klientów duże ryzyko walutowe. Silny kurs franka szwajcarskiego i jego ewentualne umacnianie się względem złotego powoduje duże koszty kredytowe. Nie ma sensu ich ponosić w trakcie procesowania się z bankiem. Jeśli wiesz, że w Twojej umowie zostały zawarte niedozwolone zapisy, to najprawdopodobniej sąd wyda wyrok korzystny dla Ciebie. Wobec tego warto skorzystać z wakacji kredytowych, by nie dodatkowo nie obciążać się finansowo. 

Dodano: 23.04.2024

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top