Dane o sektorze od Związku Banków Polskich, nadwyżka w budżecie państwa, powstaje Polski Inkubator Rzemiosła. Aktualności 20.05.2021 r.

Opublikowano: 2021-05-20 10:53:08 Urszula Sokół 2 min. czytania

Kategoria: News

Dane o sektorze od Związku Banków Polskich, nadwyżka w budżecie państwa, powstaje Polski Inkubator Rzemiosła. Aktualności 20.05.2021 r.

Dane o sektorze od Związku Banków Polskich

Związek Banków Polskich w obszernym raporcie rocznym prezentuje dane dotyczące sytuacji ekonomicznej banków. Z zapisów raportu dowiadujemy się m.in.:

  1. O zwiększeniu ilości kart płatniczych ogółem w portfelach Polaków do 43,28 mln sztuk, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości kart kredytowych.
  2. Znacząco wzrosła ilość terminali do transakcji kartami (o 90 tys. sztuk) przy jednoczesnym spadku ilości bankomatów o niecały tysiąc sztuk.
  3. Zmniejszyła się ilość oddziałów banku, do 5551.
  4. Spadła ilość zatrudnionych w sektorze bankowym, w tym pracowników central banków.

Nadwyżka w budżecie państwa

Polska Agencja Prasowa publikuje wypowiedź Ministra Finansów dotyczącą kondycji polskiego budżetu. Na koniec kwietnia zanotowano nadwyżkę w kwocie 9,2 mld złotych. Wpływ na tą wartość miał przede wszystkim dochód z podatku VAT. Przychody budżetu zwiększyły się także w ujęciu rok do roku o prawie 13 mld złotych.

Powstaje Polski Inkubator Rzemiosła

Rada Ministrów przyjęła projekt zakładający powstanie Polskiego Inkubatora Rzemiosła, który ma przyczynić się do odbudowy zainteresowania usługami i produktami branży. Projekt ma dotyczyć głównie małych i średnich firm, bo na nich bazuje sektor polskiego rzemiosła. Budżet programu to 100 mln złotych, który zostanie rozdysponowany w ciągu kilku najbliższych lat. Środki będą wydane m.in. na młodocianych pracowników. Rzemieślnicy mogą również uczestniczyć w konkursie organizowanym prze Narodowy Instytut Wolności i ubiegać się o dotacje dla swoich projektów.

Zaktualizowano: 2021-05-20 12:54:18

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

News komentarze, Wasze opinie o aktualnościach (0)


Top