GUS o stopie bezrobocia. mBank ukarany przez KNF. Kondycja sprzedaży kredytów dla mikrofirm wg BIK. Aktualności 27.05.2021 r.

Opublikowano: 2021-05-27 08:10:08 Aleksandra Jakubowska 3 min. czytania

Kategoria: News

GUS o stopie bezrobocia. mBank ukarany przez KNF. Kondycja sprzedaży kredytów dla mikrofirm wg BIK. Aktualności 27.05.2021 r.

GUS o stopie bezrobocia

W dniu wczorajszym to jest 26.05.2021r Główny Urząd Statystyczny podał dane na temat wysokości stopy bezrobocia. W kwietniu 2021r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 6,3% czyli 1053,8 tys. mieszkańców. W porównaniu z kwietniem 2020r. można zauważyć, że bezrobocie wzrosło o pół punktu procentowego. (kwiecień 2020 – stopa bezrobocia wynosiła 5,8%). Dane GUS są zgodne z odczytami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z początku maja.

mBank ukarany przez KNF

16 kwietnia Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na mBank SA dwie kary pieniężne. Pierwsza w wysokości 50 000 zł, a druga w kocie 4 250 000. Bank musi zapłacić karę ze względu na „nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz w związku z wyceną akcji jednej spółki, mającej na celu zapewnienie, aby wartość aktywów netto tego funduszu oraz wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa” oraz „  nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, w związku z wyceną pakietów wierzytelności, mającej na celu zapewnienie, aby wartość aktywów netto tych funduszy oraz wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa,”  niepodejmowanie czynności mających na celu weryfikację zgodności działalności Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych z przepisami prawa oraz z uwzględnieniem interesu uczestników tych funduszy, co stanowi naruszenie”

Według KNF, część funduszy zawierała aneksy do umów, które były działaniem na szkodę Klientów. Dotyczyło to głównie funduszy easyDebt, GetPro, GBWP oraz Universe 3.

Kondycja sprzedaży kredytów dla mikrofirm wg BIK

Pozytywne wieści z rynku kredytów firmowych dla mikroprzedsiębiorstw. Jak donosi GUS  w porównaniu z kwietniem zeszłego roku banki udzieliły o 73,2% więcej kredytów w ujęciu ilościowym oraz o 31,6% więcej w ujęciu wartościowym. Wzrosty zanotowano wśród kredytów obrotowych (+57.2%) oraz przy kredytach w rachunku bieżącym (+57,2%). Wartość udzielonych kredytów inwestycyjnych wzrosła aż o 80,2%.

Pozytywnie kształtuje się również jakość kredytów. Indeksy poszły również w górę, na co miał wpływ między innymi zakończony okres wakacji kredytowych. Największa przyznawalność przypadła w sektorze usług oraz w sektorze handlowym. Łącznie stanowiła 71,2 % łącznej ilości kredytów.

Zaktualizowano: 2021-05-31 08:11:50

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

News komentarze, Wasze opinie o aktualnościach (0)


Top