Jak otrzymać dodatek osłonowy 2022?

Opublikowano: 08 Sie 2022 Agnieszka Kłak 8 min. czytania

Kategoria: Domowe finanse

Przy rosnących kosztach energii, a co za tym idzie – utrzymania siebie i rodziny – wiele osób zechce skorzystać z dodatku osłonowego. Jednakże świadczenie to nie będzie przysługiwało wszystkim. O dodatku osłonowym warto wiedzieć to, iż jest on przyznawany drogą urzędową, a co za tym idzie wiążą się z nim pewne ściśle określone warunki. W praktyce oznacza to, że tę formę pomocy otrzymają tylko te osoby, które mają najniższe dochody, wyliczone średnio na jedno członka rodziny w gospodarstwie domowym.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czy przysługuje Ci dodatek osłonowy,
 • gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy,
 • jak wygląda przyznanie dodatku osłonowego,
 • jaka jest kwota świadczenia,
 • o wszystkich ważnych terminach, związanych z dodatkiem osłonowym.
Dodatek osłonowy

Czym jest dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy jest formą świadczenia społecznego i funkcjonuje on jako jeden z elementów tzw. tarczy antyinflacyjnej. Tarcza powstała po to, aby złagodzić skutki rosnącej inflacji. Dodatek osłonowy ma stanowić wsparcie dla osób, które ze względu na wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu będą miały trudności w płatności za energię cieplną.

Dodatek osłonowy – kryterium dochodowe

Generalnie możemy mówić o dwóch kwotach, stanowiących kryterium dochodowe dodatku osłonowego dla każdego jednego gospodarstwa domowego, którego mieszkańcy będą się ubiegali o pomoc. Dla gospodarstwa domowego jednoosobowego kwota ta nie może przekroczyć 2100 zł netto, natomiast dla gospodarstwa domowego składającego się z dwóch lub większej liczby osób 1500 zł netto.

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Według wcześniejszych zapowiedzi rządu w przypadku dodatku osłonowego obowiązywać miały dwie zasady, według których na wysokość świadczenia ma wpływać liczba osób zamieszkałych w jednym gospodarstwie domowym oraz od źródła ciepła. Dla gospodarstw domowych, które nie są zagrożone ubóstwem energetycznym kwotą dodatku osłonowego jest:

 • 400 zł – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 600 zł – dla gospodarstwa domowego, gdzie mieszkają 2 lub 3 osoby,
 • 850 zł – dla gospodarstwa domowego, gdzie mieszkają 4 lub 5 osób,
 • 1150 zł – dla gospodarstwa domowego, gdzie mieszka 6 lub więcej osób.

Kwota dodatku będzie inna w przypadku, kiedy gospodarstwo domowe jest zagrożone ubóstwem energetycznym. Oznacza to, iż w takim przypadku źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • kuchnia węglowa,
 • kominek
 • piecokuchnia,
 • koza,
 • trzon kuchenny,
 • ogrzewacz powietrza.

Wówczas kwota zasiłku, wyniesie:

 • 500 zł – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 750 zł – dla gospodarstwa domowego, gdzie mieszkają 2 lub 3 osoby,
 • 1062,50 zł – dla gospodarstwa domowego, gdzie mieszkają 4 lub 5 osób,
 • 1437,50 zł – dla gospodarstwa domowego, gdzie mieszka 6 lub więcej osób.

W powyższym przypadku źródło ciepła powinno być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Warto nadmienić, że dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo. Nie jest to świadczenie wypłacane co miesiąc czy według innych cyklów. Dodatek osłonowy dostaniesz raz na rok.

Co jeśli przekroczę kryterium dochodowe?

Przyznanie dodatku osłonowego jest możliwe nawet przy przekroczeniu kryterium dochodowego. Obowiązuje tutaj tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że kwota zasiłku jest mniejsza o tyle, o ile przekroczyliśmy kryterium dochodowe. Przykładowo, jeśli mieszkamy sami, a nasz przeciętny miesięczny dochód wyniósł 2200 zł netto, to wówczas przekroczyliśmy kryterium do 100 zł, a więc dodatek będzie pomniejszony o 100 zł – czyli, np. zamiast 400 zł dostaniemy 300 zł. Jeśli dochód wyniesie 2300 zł, to dodatek będzie mniejszy o 200 zł, jak dochód wyniesie 2400 zł, to dodatek będzie niższy o 300 zł itd. Najmniejsza dopuszczalna kwota wypłaconego dodatku nie może być niższa niż 20 zł.

Dodatek osłonowy – jak wnioskować?

Druk wniosku o przyznanie dodatku osłonowego można pobrać ze strony gminy właściwej do miejsca naszego zamieszkania albo ze strony ośrodka, świadczącego pomoc społeczną. Wniosek należy wydrukować oraz wypełnić czytelnie wszystkie rubryki. We wniosku znajdą się takie informacje jak:

 • dane wnioskodawcy – imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania,
 • dane wszystkich osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym,
 • wysokość dochodów w ciągu roku – dotyczy wszystkich osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym,
 • źródła dochodów,
 • wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób,
 • podpis wnioskodawcy.

Jeśli uzupełniliśmy wszystkie rubryki, to możemy złożyć wniosek o do Urzędu Gminy albo ośrodka świadczącego pomoc społeczną.

Do kiedy można składać wniosek?

Wnioski o dodatek osłonowy można było składać od 1 do 31 stycznia 2022 roku. Drugim ostatecznym terminem składania wniosków jest 31 października 2022 roku. Jeżeli złożyliśmy wniosek do dnia 31 lipca 2022 roku to wówczas pod uwagę były brane nasze dochody za rok 2020. Natomiast jeśli wniosek złożymy po dniu 31 lipca 2022 roku, to wówczas pod uwagę będą brane nasze dochody za rok 2021.

Kiedy wypłata dodatku osłonowego?

Wszystko zależy od tego, kiedy złożyliśmy wniosek. Możemy więc tu mówić o dwóch różnych okolicznościach wypłaty dodatku:

 • w 2 równych transzach – ci, którzy złożyli wniosek do 31 stycznia otrzymają wypłatę dodatku osłonowego w dwóch terminach – w pierwszym do 31 marca oraz w drugim do 2 grudnia 2022 roku,
 • w 1 transzy – do 2 grudnia 2022 roku 100% świadczenia otrzymają ci, którzy złożyli wniosek do 31 października.

Źródłem finansowania dodatku osłonowego jest budżet państwa, a świadczenie wypłacają gminy.

Kto nie otrzyma dodatku osłonowego?

Czy możliwa jest odmowa przyznania dodatku osłonowego? Może tak się zdarzyć, kiedy przekroczony przeciętny miesięczny dochód będzie na tyle duży, że kwota świadczenia będzie mniejsza niż 20 zł. Zgodnie z przepisami dodatek osłonowy nie może być niższy. Należy też pamiętać, że jeśli podamy fałszywe dane we wniosku – np. dotyczące wysokości dochodów czy osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym – to wówczas poniesiemy z tego tytułu odpowiedzialność i będziemy zobowiązani do zwrócenia dodatku.

Dodatek osłonowy – czy faktycznie robi różnicę?

W dobie ciągle rosnących cen wydaje się, że jednorazowo przyznana kwota – i to jeszcze w wysokościach, które już w tym artykule wymieniliśmy – nie stanowi znacznej pomocy. Jednakże należy brać pod uwagę, że z tej formy pomocy skorzystają ci, których dochody nie są szczególnie duże. Po przyznaniu dodatku osłonowego może okazać się, że dzięki temu – przynajmniej na jakiś czas – ich budżet domowy odetchnął.

Dodano: 28.07.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top