Na kłopoty firm faktoring, ile zapłacą banki za ugody frankowe, apel Rady Przedsiębiorczości – aktualności z dnia 10.03.2021 r.

Opublikowano: 2021-03-10 07:50:25 Anna Kopańska 6 min. czytania

Kategoria: News

Na kłopoty firm faktoring, ile zapłacą banki za ugody frankowe, apel Rady Przedsiębiorczości – aktualności z dnia 10.03.2021 r.

Na kłopoty firm faktoring

Wczoraj na stronie internetowej Krajowego Rejestru Długów opublikowane zostały wyniki  badania przeprowadzonego wspólnie przez firmę KRD oraz firmę faktoringową NFG.

W badaniu wzięło udział 500 firm z grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Z badania wynika, że tylko 5 procent firm planuje działania na przyszły rok, a ponad połowa przedsiębiorców z tego sektora stosuje się do prośby swoich kontrahentów i wystawia faktury z wydłużonym terminem płatności.

Wzrosła też ilość firm, które nie planują swoich budżetów, ponieważ przed pandemią nie robiło tego 7 procent firm, a teraz jest ich 12,2 procent.

Ilość faktur generowanych przez sektor MŚP spadła o ok. 30 procent w stosunku do okresu z przed pandemii, gdzie nawet 13,4 procent firm wystawia o 100 faktur mniej w skali miesiąca.

Można się domyślać, co potwierdzają również wyniki tego badania, wpływ na taką sytuację ma słabszy popyt na produkty i usługi, szereg ograniczeń w działalności partnerów biznesowych i kontrahentów oraz po prostu problemy finansowe klientów.

Wobec tych przesłanek, które siłą rzeczy mają wpływ na wydłużony czas oczekiwania przez firmy na pieniądze, potrzeba, która wysuwa się na główne miejsce do chęć zabezpieczenia własnych interesów.

Dlatego firmy co raz częściej wybierają faktoring, jako rozwiązanie poprawiające ich płynność finansową. Nad takim rozwiązaniem zastanawia się 60 procent przedsiębiorców, gdzie co szósta firma wybrałaby faktoring. (źródło: KRD)

Ile zapłacą banki za ugody frankowe

Najwyższe koszty banki poniosłyby  w sytuacji, gdyby bank musiał zwrócić raty wpłacone przez klienta z powodu przedawnienia roszczenia banku, a klient byłby zwolniony z konieczności zwrotu kapitału i odsetek od kredytu, przy jednoczesnym obowiązku odpisania przez banki stanu zadłużenia klienta. Tutaj w grę wchodzi koszt dla banków rzędu 211 – 225 mld zł, a według prognoz Urzędu Komisji i Nadzoru Finansowego nawet 234 mld zł.

Z kolei najlepiej banki by wyszły na rozwiązaniu związanym ze scenariuszem, który zakłada, że kredyt CHF przeliczany jest na nowo czyli udzielony i spłacany po średnich kursach NBP bez bankowych spreadów i oprocentowany według stawki 3m LIBOR. Wtedy banki zapłacą za to 6 mld zł.

Scenariusz zrealizowany w oparciu o propozycję przewodniczącego KNF Jacka Jastrzębskiego, a polegający na proponowaniu klientom ugód przez banki z postanowieniem, że kredyt klienta od początku był kredytem w polskiej walucie i oprocentowanym według stopy WIBOR z wysokością marży, która była wtedy stosowana w takich kredytach, kosztowałby banki ok. 34,5 mld zł.

Z kolei szacunki rozwiązania zaproponowanego przez UKNF, podane przez Zespół Badań i Analiz Związku Banków Polskich, wynoszą między 30 a 57 mld zł.

Swoje wyliczenie ZBP oparł o dane kredytu na kwotę 300 000 zł, z okresem kredytowania 30 lat i marżą 1,5 procent, z uwzględnieniem spreadu walutowego na poziomie 2 procent i przewalutowaniem kredytu na dzień 30 listopad 2020 roku. (źródło: stooq, na podstawie danych ISBnews).

Apel Rady Przedsiębiorczości

Na stronie Związku Banków Polskich możemy przeczytać opublikowany kilka dni temu Apel Rady Przedsiębiorczości dotyczący konieczności tworzenia odpowiednich warunków prawnych i ekonomicznych funkcjonowania sektora bankowego w Polsce.

Radę Przedsiębiorczości tworzą szefowie największych organizacji przedsiębiorców i pracodawców w Polsce. Jak czytamy na stronie ZBP Rada została reaktywowana 24 marca 2020 roku w celu ratowania polskiej gospodarki, jednak sama Rada powołana została już 17 listopada 2003 roku.

Rada deklaruje chęć współpracy z Rządem i Premierem RP i innymi stronami politycznymi.

Rada składa się z przedstawicieli firm takich jak: Związek Banków Polskich, Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

W apelu między innymi Rada Przedsiębiorczości informuje, że jest zaniepokojona rosnącym w ostatnim czasie, ryzykiem zmniejszenia się potencjału sektora bankowego do kredytowania polskiej gospodarki, a źródło upatruje w stosowaniu nieprawidłowych rozwiązań regulacyjnych i prawnych wobec banków.

Rada postuluje i uważa za uzasadnione takie aspekty jak: zmniejszenie obciążeń fiskalnych stosowanych wobec banków, uwzględnienie przez Sąd Najwyższy aspektów ekonomicznych przy podejmowaniu decyzji dotyczącej kredytów frankowych, odstąpienie od podatku dochodowego od podatków sektorowych, wprowadzenie nowych instrumentów wzmacniających system poręczeń i gwarancji jako droga do kredytu restrukturyzacyjnego dla przedsiębiorstw, a także usprawnienie instrumentów umożliwiających restrukturyzację finansową zadłużonych przedsiębiorstw.

Według Rady, jeśli nie zostaną podjęte wspomniane działania, może zostać zaprzepaszczony dorobek ostatnich 30 lat i utrata możliwości rozwojowych dla młodych Polaków. (źródło: ZBP)

Zaktualizowano: 2021-10-11 13:52:16

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

News komentarze, Wasze opinie o aktualnościach (1)


  • Avatar Olek

    Olek
    11.03.2021 15:43:23

    banki dobrze wiedziały co robiły. niech teraz płacą. trzeba działać uczciwie.

    Odpowiedź
Top