Pesymizm wśród przedsiębiorstw wobec 2022 r. Wyniki ankiety BIG

Opublikowano: 2021-12-21 15:31:05 Aleksandra Jakubowska 3 min. czytania

Kategoria: News

Pesymizm wśród przedsiębiorstw wobec 2022 r. Wyniki ankiety BIG

Pesymizm wśród przedsiębiorstw wobec 2022 r. Wyniki ankiety BIG

BIG Infomonitor oraz BIK cyklicznie przeprowadzają szereg badań wśród sektora Małych i Średnich Firm oraz z sektora mikroprzedsiębiorstw. Ostatnie ankiety pokazują jak przedsiębiorstwa podchodzą do biznesu w roku 2022 r. Niestety niepewna gospodarka w kraju, wysoki wzrost inflacji, obostrzenia związane z koronawirusem oraz zmiana uregulowań prawnych - nie napajają optymizmem podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Dodatkowo okres pandemii nie był przychylny w rozliczeniach pomiędzy przedsiębiorcami, jej jakość znacznie się pogorszyła. W czasie pandemii przybyło 732 niesolidnych dłużników, a kwota zaległości w przeciągu 1 roku wzrosła o 4 mld zł (osiągając wartość 38,4 mld zł). Największe problemy obserwuje się w branży przemysłowej oraz budowlanej.

Jaki będzie przyszły rok dla przedsiębiorstw? Co trzecia ankietowana firma twierdzi, że pod względem biznesu nic się nie zmieni i nowy rok będzie w dużej mierze taki sam jak poprzedni. 27% głosów jest zdania, że niestety, ale 2022r. będzie dla nich gorszy. Negatywne opinie wygłaszają przedstawiciele budownictwa (36%) oraz transportu (23%). Najmniejsze obawy są wśród handlowców oraz branży przemysłowej.

25% nie chce w ogóle prognozować, jedynie 16% wśród badanych ma optymistyczne podejście do przyszłości.

Jeśli chodzi o perspektywę przyszłych inwestycji, to niestety pesymizm przekłada się na ilość firm, które nie planuje w przyszłym roku inwestować. Aż 72% wśród firm zatrudniających do 9 osób wstrzymuje się od jakichkolwiek planów inwestycyjnych.  Jedynie 16% rozważa taką możliwość. Bardziej przychylnie na temat spoglądają przedsiębiorstwa średnie z 50-249 pracowników – tutaj co druga firma będzie się rozwijać. Najbardziej chętni do rozwoju to branża przemysłowa i handlowa; usługi natomiast najrzadziej zgłaszają chęć przeprowadzenia jakichkolwiek inwestycji.

Co jest największym wyzwaniem dla firm w 2022r? Jak pokazują badania, poniżej najczęstsze obawy:

  • wzrost kosztów (tutaj aż 65,2% ankietowanych tak odpowiedziało na pytanie)
  • Znalezienie nowych pracowników – 17,6% badanych
  • Spadek sprzedaży – dotyczy 16,2% badanych przedsiębiorstw
  • Konieczność dostosowania się do regulacji prawnych (9,2%)

Wśród innych obaw należy jeszcze wymienić: nieterminowe dostawy lub ich brak, konkurencja, utrzymanie płynności finansowej, polityka rządu, zmiana oczekiwań klientów.

Źródło : BIG

Zaktualizowano: 2021-12-22 07:49:12

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

News komentarze, Wasze opinie o aktualnościach (0)


Top