Po co ubezpieczenie w kredycie gotówkowym? Czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest obowiązkowe?

Opublikowano: 15 Marzec 2021 Ewelina Grzegorczyk 4 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Każdy czasami potrzebuje dodatkowego wsparcia w formie kredytu gotówkowego, który ratuje niejednego konsumenta w nagłych wydatkach. Jako osoby świadome również w życiu codziennym korzystamy z ofert ubezpieczycieli. Ubezpieczenie ma różne formy. Stosujemy je, aby zabezpieczyć mieszkanie lub dom, od wypadku lub wyjeżdżając w podróż. Banki proponują swoim klientom ubezpieczenie, które daje gwarancję w razie nieprzewidzianych sytuacji jakie mogą wpłynąć na przerwanie spłaty zadłużenia przez kredytobiorcę. Czy jest obowiązkowe? Jest dobrowolnym produktem finansowym. Istnieją jednak sytuacje, kiedy warto skorzystać z ubezpieczenia kredytu gotówkowego. Co daje kredytobiorcy zawarcie dodatkowej umowy o ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Po co ubezpieczenie w kredycie gotówkowym? Czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego – na czym polega i co to jest?

Według ustawy o kredycie konsumenckim ubezpieczenie jest wartością dodatkową wliczoną w całkowity koszt kredytu obok oprocentowania, marży czy prowizji. 

Ubezpieczenie do kredytów gotówkowych to poduszka bezpieczeństwa proponowana przez banki w sytuacji wystąpienia nieoczekiwanych i niekorzystnych zdarzeń losowych. Polega na zabezpieczeniu zobowiązania przed nagłym przerwaniem spłat rat kredytu gotówkowego. Kredytobiorca, który ubiega się o kredyt gotówkowy w banku ma do wyboru opcję kredytu z ubezpieczeniem lub bez ubezpieczenia.

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego polega na połączeniu usług z sektora finansowego z ubezpieczeniowym. Oznacza to, że w następstwie niespodziewanych sytuacji firma ubezpieczeniowa reguluje niespłaconą część zobowiązania kredytowego, gdyż  przejmuje część ryzyka związanego z niedotrzymaniem warunków umowy przez klienta banku.

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Kredytobiorca wnioskujący o kredyt gotówkowy liczy się z tym, że poniesie pewne koszty. Należy do nich również ubezpieczenie. Klient ma do wyboru kredyt bez ubezpieczenia albo z ubezpieczeniem. Druga opcja może okazać się dużo tańsza i posiadać niższe oprocentowanie. W pewnych sytuacjach ubezpieczenie kredytu gotówkowego może zatem obniżać raty zadłużenia. Gdy konsument zdecyduje się na ubezpieczenie kredytu gotówkowego to może również liczyć na niższą prowizję pobieraną przez bank. Z pewnością warto rozważyć usługę ubezpieczenia do kredytu gotówkowego.

Czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest obowiązkowe?

Banki zawsze stosowały zabezpieczenia spłat kredytów. Kiedyś były to weksle lub poręczenia. Aktualnie częściej stosuje się dodatkową opcję ubezpieczenia kredytu. Ma to na celu wspomóc kredytobiorcę i jego rodzinę w przypadku wystąpienia nieprzewidzianej sytuacji losowej jak utrata pracy lub śmierć. Warto mieć rozeznanie w ubezpieczeniach jakie oferuje kredytodawca. Z informacją o ubezpieczeniu czy jest obowiązkowe możemy się spotkać w formularzu informacyjnym. Zatem przed podpisaniem umowy klient banku powinien doczytać warunki i zostać poinformowany o wszystkich opłatach, które ewentualnie poniesie, również związane z ubezpieczeniem.

Co ważne nie wszyscy mogą skorzystać z ubezpieczenia. Należą do nich osoby z grup wysokiego ryzyka:

  • chorujące wcześniej na nowotwór złośliwy,
  • mają niedokrwienną chorobę serca,
  • udar mózgu,
  • czekające na przeszczep narządu.

Ubezpieczenie kredytu a śmierć kredytobiorcy

Korzystając z usług finansowych banków każdy klient bierze odpowiedzialność za swoją sytuację finansową i życiową. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, których nikt nie jest w stanie przewidzieć. Bez wątpienia jest to śmierć kredytobiorcy, która stawia rodzinę zmarłego przed trudną sytuacją. W tym momencie firma ubezpieczeniowa znosi wszelkie utrudnienia związane ze spłatą zadłużenia po zmarłym kredytobiorcy i odciąża rodzinę.

Na rynku istnieją ubezpieczenia, które pokrywają całą kwotę zobowiązania zabezpieczając spłatę kredytu, a w opcjach bardziej rozbudowanych rodzina/ spadkobiercy mogą otrzymać dodatkową kwotę polisy równą równowartości kwoty kredytu w dniu śmierci kredytobiorcy.

Podsumowanie

Rozważając opcje dodatkowego ubezpieczenia w kredycie gotówkowym trzeba przeanalizować wszystkie za i przeciw. Czy będzie nam się to opłacać czy raczej więcej zapłacimy za nasz kredyt? Sporo argumentów przemawia za skorzystaniem z tej usługi, która w niektórych przypadkach może częściowo obniżyć ratę naszego zadłużenia. Z całą pewnością wykupione ubezpieczenie odciąży naszą rodzinę w sytuacji, gdy na przykład stracimy pracę lub pojawią się inne nieoczekiwane zwroty w naszym życiu.

Tagi: ubezpieczenie kredytu

Zaktualizowano: 14.09.2021

Dodano: 15.03.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top