Podaż pieniądza rośnie, ruszyły publiczne konsultacje KE w sprawie LIBOR CHF, dzięki pandemii będą wyższe emerytury – aktualności z dnia 26.03.2021r.

Opublikowano: 2021-03-26 07:04:51 Anna Kopańska 5 min. czytania

Kategoria: News

Podaż pieniądza rośnie, ruszyły publiczne konsultacje KE w sprawie LIBOR CHF, dzięki pandemii będą wyższe emerytury – aktualności z dnia 26.03.2021r.

Podaż pieniądza rośnie

Kilka dni temu Narodowy Bank Polski opublikował nowe dane na temat podaży pieniądza w lutym 2021 roku.

Z raportu NBP wynika, że podaż pieniądza M3, czyli tak zwanego szerokiego pieniądza, który jest podstawowym wskaźnikiem analitycznym dla podaży pieniądza w Polsce, wzrosła o 16,4 mld zł w stosunku do stycznia 2021 i wyniosła 1836,6 mld zł.

Wpływ na to miał wzrost depozytów oraz innych zobowiązań w obszarze gospodarstw domowych, które wyniosły 989,8 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych był to wzrost do poziomu 60,4 mld zł. Z kolei przedsiębiorstwa wzrost do poziomu 374,1 mld zł.

Jak podaje NBP, zadłużenie przedsiębiorstw w lutym 2021 roku spadło o 1,2 mld zł stanowiąc 371,1 mld zł, z kolei zadłużenie gospodarstw domowych spadło o 0,9 mld zł i osiągnęło 787 mld zł. Zadłużenie sektora instytucji rządowych obniżyło swój poziom do 361,4 mld zł z poziomu 378,2 mld zł odnotowanego w styczniu 2021 roku. (źródło: NBP)

Ruszyły publiczne konsultacje KE w sprawie LIBOR CHF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował na swojej stronie, iż w dniu 23 marca 2021 roku Komisja Europejska ruszyła z publicznymi konsultacjami w sprawie wyznaczenie innego wskaźnika zamiast wskaźnika referencyjnego LIBOR CHF.

Taką konieczność podyktowała decyzja brytyjskiego organu nadzoru FCA dotycząca zakończenia opracowywania wskaźnika LIBOR CHF z końcem 2021 roku.

Ostateczna odpowiedź w tej sprawie musi zapaść do 18 maja 2021 roku dlatego UKNF zachęca do wzięcia udziału we wspomnianych konsultacjach.

Jak wskazuje UKNF decyzja o zaprzestaniu opracowywaniu tego wskaźnika lub jego likwidacja ma wpływ na zakłócenie funkcjonowania unijnych rynków finansowych i tym samym Komisja Europejska odpowiada za wyznaczenie nowego wskaźnika.

Temat jest szczególnie istotny dla klientów posiadających umowy, instrumenty finansowe czy jednostki funduszy inwestycyjnych, w których zastosowanie mają wskaźniki referencyjne takie jak LIOB CHF, LIBOR USD, LIBOR EUR, LIBOR GBP I LIBOR JPY. (źródło: KNF)

Dzięki pandemii będą wyższe emerytury

Wczoraj Główny Urząd Statystyczny opublikował komunikat w sprawie tabeli dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, która jest podstawą do wyliczenia wysokości nowych emerytur, a podstawą prawną jest art. 26, ust. 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Z najnowszej statystycznej tabeli dalszej długości trwania życia kobiet i mężczyzn wynika, że istotnie dalsza długość życia zmniejszyła się dla każdej grupy wiekowej w porównaniu do danych z tabeli za 2020 rok.

Przykładowo osoba w wieku 30 lat dożyje statystycznie o 15,4 mniej miesięcy niż było to jeszcze w ubiegłym roku, z kolei wynik dla osoby w wieku 60 lat jest mniejszy o 13,8 miesięcy.

Źródło: Na podstawie komunikatu GUS z dnia 25.03.2021r.
  Miesiące Ukończone powyżej jednego roku życia
Ukończone lata życia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30 568,2 567,2 566,3 565,3 564,4 563,4 562,4 561,5 560,5 559,6 558,6 557,6
40 454,4 453,5 452,5 451,6 450,7 449,7 448,8 447,9 447,0 446,0 445,1 444,2

50

345,8 344,9 344,1 343,2 342,3 341,5 340,6 339,8 338,9 338,0 337,2 336,3
60 247,7 246,9 246,2 245,4 244,7 243,9 243,2 242,4 241,7 240,9 240,2 239,4
70 164,8 164,2 163,6 162,9 162,3 161,7 161,1 160,4 159,8 159,2 158,6 157,9
80 96,4 95,9 95,4 94,9 94,4 93,9 93,4 93,0 92,5 92,0 91,5 91,0
90 49,6 49,3 49,1 48,8 48,5 48,3 48,0 47,8 47,5 47,2 47,0 46,7

Wpływ na niższe statystyki dalszej długości życia Polaków mają niestety skutki pandemii i jej przełożenie na wyższą śmiertelność w naszym kraju.

W aspekcie wyliczania wysokości nowych świadczeń emerytalnych ma to z kolei wydźwięk pozytywny, dlatego, że osoby, które przejdą na emeryturę w najbliższych miesiącach, będą mogły liczyć na przyznanie wyższych kwot emerytur niż osoby przechodzące na emeryturę w poprzednim roku.

Wynika to z tego, że ZUS przy wyliczaniu kwoty emerytury kieruje się parametrem prognozowanej długości życia osoby w danej grupie wiekowej  i jej sumy zgromadzonych, zwaloryzowanych składek w ZUS. Wobec tego im niższa będzie ta wartość, tym większa będzie emerytura tej osoby.

Jeśli hipotetycznie dana osoba jest aktualnie w wieku 60 lat i zgromadziła na swoim koncie 500 tys. zł składek to jej emerytura wyniesie 2 018,57 zł. Natomiast osoba w tym samym wieku, przy tej samej kwocie wpłaconych składek – w ubiegłym roku otrzymałaby emeryturę w wysokości 1 912,04 zł czyli o 106,53 zł mniej.

Zaktualizowano: 2021-10-11 23:08:28

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

News komentarze, Wasze opinie o aktualnościach (4)


 • Avatar Patrycjusz

  Patrycjusz
  29.04.2021 16:05:47

  czyli jak ja mam 54 lata i skończone 4 m-ce a zebranych składek 321485 to dostałbym ok 939 zł emerytury? czy ja to dobrze liczę???

  Avatar Anna Kopańska

  Anna Kopańska Autor Patrycjusz
  29.04.2021 19:11:04

  Kwotę emerytury wylicza się dzieląc sumę zgromadzonych i zwaloryzowanych składek ZUS na swoim koncie przez prognozowaną dalszą ilość miesięcy życia, którą bierze się z pozycji skrzyżowania wiersza tabeli ukończonych lat życia i kolumny ilość ukończonych pełnych miesięcy życia. Jeśli chce pan wyliczyć wartość swojej emerytury na dany dzień, trzeba sięgnąć do tabeli dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn GUS, która zawiera przedział wiekowy w odstępach co rok od 30 do 90 lat. W Pana przypadku, jeśli ma Pan ukończone 54 lata i 4 miesiące jest to wartość 301,7. Kwotę 321485 należy podzielić przez 301,7 i dzięki temu otrzymujemy wartość emerytury, która w Pana przypadku wyniosłaby 1 065,57 zł.

 • Avatar Ala

  Ala
  26.03.2021 10:41:57

  A ja słyszałam, że dobrym sposobem na wyższą emeryturę jest odkładanie co miesiąc regularnych kwot na specjalnych funduszach, ale nie można tego wcześniej wyciągnąć. Czy to prawda?

  Avatar Anna Kopańska

  Anna Kopańska Autor Ala
  26.03.2021 10:43:59

  To prawda. Regularne oszczędzanie i odkładanie co miesiąc określonych kwot pozwala na zbudowanie kapitału na przyszłość. Jeśli chodzi o produkty o których pisze Pani w komentarzu faktycznie część z nich ma taką konstrukcję, że nie jest opłacalnym dla klienta rezygnacja z wpłat w okresie kilku pierwszych lat trwania umowy.

Top