Poradnik przedsiębiorcy - zakup maszyny w leasingu

Opublikowano: 24 Sie 2020 Anna Krzysteczko 6 min. czytania

Kategoria: Poradnik Przedsiębiorcy

Leasing maszyn to bardzo dynamicznie rozwijający się segment leasingu w Polsce. Oferty są dostosowane dla wszystkich branż: od medycznej budowlaną, rolniczą, po IT.

leasing

Co to jest leasing?

Warto zacząć od wyjaśnienia czym jest pojęcie leasingu. Łączy z sobą elementy kredytu i dzierżawy. Jako leasingobiorca korzystamy z maszyny na warunkach określonych w umowie. Po zakończeniu trwania umowy można zakupić leasingowaną maszynę, a kwota będzie dużo niższa, niż jego wartość rynkowa. Korzyści płynące z leasingu dla leasingobiorcy to przede wszystkim możliwość rozliczenia podatku VAT i niewielkie zaangażowanie własnego kapitału.

Jakie są rodzaje leasingu?

Leasing maszyn możemy podzielić na operacyjny, finansowy i zwrotny.                                 

Leasing operacyjny polega na nabyciu np. nieruchomości, maszyny czy innych przedmiotów bez użycia własnych środków. Ten rodzaj jest bardzo popularny w Polsce. Ponad 80% uruchomionych leasingów to właśnie ten typ. Jest to forma finansowania dóbr nieruchomych i ruchomych dla przedsiębiorców w leasingu firmowym i osób prywatnych. Leasing operacyjny wymaga czasem wyższego wkładu za to oferuje niższe raty.

W leasingu operacyjnym np. pojazdu to leasingodawca pozostaje właścicielem. Przedsiębiorca nie wprowadza samochodu do ewidencji środków trwałych i nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Warto również wspomnieć, że wszystkie opłaty, w tym opłata wstępna, podstawowa oraz opłata za zawarcie umowy leasingu operacyjnego, zalicza się do kosztów podatkowych.

Leasing finansowy jest rzadziej wybierany niż leasing operacyjny. Głównie dlatego, że wiąże się z osiągnięciem mniejszych korzyści podatkowych w porównaniu z leasingiem operacyjnym. Podstawowe cechy to, fakt, że amortyzacja leży po stronie leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Sam czas trwania umowy leasingowej najczęściej jest zbliżony do normalnego okresu amortyzacji.

Warto też wspomnieć o korzyściach jakie niesie ten rodzaj leasingu:

  • brak ograniczeń związanych z minimalną wartością końcową,
  • brak wykupu, sama zapłata ostatniej raty sprawia, że rzecz automatycznie staje się własnością leasingobiorcy,
  • dowolny czas trwania umowy, dobrany wspólnie przez klienta i firmę, w zależności od przedmiotu finansowania.

Ponadto wybierając ten rodzaj umowy, klient musi wiedzieć, że przedmiot zostanie zaliczony jako składnik majątkowy leasingobiorcy, zupełnie inaczej niż to jest w przypadku leasingu operacyjnego. Korzystający może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jedynie cześć odsetkową raty leasingowej. Podatek VAT trzeba wpłacić w całości z góry przy pierwszej racie zaraz po odbiorze przedmiotu. Podsumowując ten rodzaj leasingu przypadnie do gustu osobie która chce być właścicielem przedmiotu leasingu od początku trwania umowy, ponadto chce odliczyć całość podatku VAT od razu.

Kolejny rodzaj leasingu o którym warto wspomnieć jest leasing zwrotny. Samą idea jest zwiększeniem kapitału obrotowego przedsiębiorstwa przez uwolnienie środków znajdujących się w majątku firmy. Przez to leasingobiorca jest zarazem użytkownikiem i dostawcą. Daje to możliwość zachowania prawa do dalszego korzystania ze sprzedanego przedmiotu. Mimo zmiany prawnej, właściciel danej rzeczy w dalszym ciągu jest jej użytkownikiem, ale w ramach leasingu. Klient jest i dostawcą jak i odbiorcą przedmiotu. Po zawarciu umowy należy płacić raty, ta składa się z odsetek i części kapitałowej. Warto wspomnieć, co może być przedmiotem leasingu, są to środki trwałe, które  ulegają amortyzacji, np. nieruchomość która jest częścią majątku firmy, urządzenia i maszyny zakwalifikowane do środków trwałych,  pojazdy ciężarowe, specjalistyczne i osobowe.

Dużym plusem leasingu zwrotnego jest zwiększenie płynności finansowej firmy, dzięki sprzedaży środków trwałych, nieruchomości czy pojazdów.  Firma, która skorzystała z oferty leasingowej zwrotnego korzysta ze wszystkich zalet zwyczajnego leasingu, który jest dobrym rozwiązaniem pod względem podatkowym i kapitałowym. Leasing zwrotny może przyjąć formę leasingu finansowego, wtedy majątek umowy  wchodzi w skład aktywów leasingobiorcy, i on może doliczyć w koszty uzyskanie przychodu amortyzacji za przedmiot. Może również stać się leasingiem operacyjnym, wtedy przedmiot umowy staje się aktywem leasingobiorcy i on dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Leasing zwrotny daje firmie możliwość uzyskania kapitału zainwestowanego w zakup środka trwałego. Transakcja jest korzystna dla firm, które dysponują przedmiotami o dużej wartości i mogą uwolnić zamrożone środki finansowe. Można je przeznaczyć na wiele celów, m.in. na inwestowanie, spłatę rat, ZUS. Leasing zwrotny poprawia płynność finansową przedsiębiorstw i daje korzyści nawet podatkowe.

Zaktualizowano: 12.10.2021

Dodano: 24.08.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top