Poradnik przedsiębiorcy - zakup maszyny w leasingu

Opublikowano: 23 Gru 2022 Agnieszka Kłak 8 min. czytania

Kategoria: Poradnik Przedsiębiorcy

Leasing maszyn to bardzo dynamicznie rozwijający się segment leasingu w Polsce. Oferty są dostosowane dla wszystkich branż: od medycznej budowlaną, rolniczą, po IT. Każdy, kto prowadził swój biznes, na tych polach gospodarki wie, jak ważne jest zaspokojenie potrzeby urządzeń niezbędnych do pracy.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • co można zyskać na leasingu maszyn,
  • jak leasing maszyny ma się do kwestii podatkowych i rozliczeniowych,
  • czy możliwy jest leasing maszyny przy minimum formalności.
leasing

Co to jest leasing?

Warto zacząć od wyjaśnienia czym jest pojęcie leasingu. Łączy z sobą elementy kredytu i dzierżawy. Jako leasingobiorca korzystamy z maszyny na warunkach określonych w umowie. Po zakończeniu trwania umowy można zakupić leasingowaną maszynę, a kwota będzie dużo niższa, niż jego wartość rynkowa. Korzyści płynące z leasingu dla leasingobiorcy to przede wszystkim możliwość rozliczenia podatku VAT i niewielkie zaangażowanie własnego kapitału.

Co może być przedmiotem leasingu?

Przedmiot leasingu to właściwie każda ruchomość, czy nieruchomość, która jest niezbędna do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dotyczy to nie tylko samochodów. Mogą to być także linie technologiczne oraz wiele różnych urządzeń. Leasing maszyn zgodnie ze swą nazwą odnosi się do konkretnego rodzaju podmiotu leasingu, jakim są właśnie maszyny potrzebne w produkcji lub w pozostałej pracy firmy.

Jakie są rodzaje leasingu?

Leasing maszyn możemy podzielić na operacyjny, finansowy i zwrotny.                                 

Leasing operacyjny                               

Leasing operacyjny polega na nabyciu np. nieruchomości, maszyny czy innych przedmiotów bez użycia własnych środków. Ten rodzaj jest bardzo popularny w Polsce. Ponad 80% uruchomionych leasingów to właśnie ten typ. Jest to forma finansowania dóbr nieruchomych i ruchomych dla przedsiębiorców w leasingu firmowym i osób prywatnych. Leasing operacyjny wymaga czasem wyższego wkładu własnego, za to oferuje niższe raty.

W leasingu operacyjnym np. pojazdu to leasingodawca pozostaje właścicielem. Przedsiębiorca nie wprowadza samochodu do ewidencji środków trwałych i nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Warto również wspomnieć, że wszystkie opłaty, w tym opłata wstępna, podstawowa oraz opłata za zawarcie umowy leasingu operacyjnego, zalicza się do kosztów podatkowych.

Leasing finansowy

Leasing finansowy (też: leasing kapitałowy) jest rzadziej wybierany niż leasing operacyjny. Głównie dlatego, że wiąże się z osiągnięciem mniejszych korzyści podatkowych w porównaniu z leasingiem operacyjnym. Podstawowe cechy to, fakt, że amortyzacja leży po stronie leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Sam czas trwania umowy leasingowej najczęściej jest zbliżony do normalnego okresu amortyzacji.

W przypadku leasingu kapitałowego możemy mówić o następujących korzyściach:

  • brak ograniczeń związanych z minimalną wartością końcową,
  • brak wykupu, sama zapłata ostatniej raty sprawia, że rzecz automatycznie staje się własnością leasingobiorcy,
  • dowolny czas trwania umowy, dobrany wspólnie przez klienta i firmę, w zależności od przedmiotu finansowania.

Ponadto wybierając ten rodzaj umowy, klient musi wiedzieć, że przedmiot zostanie zaliczony jako składnik majątkowy leasingobiorcy, zupełnie inaczej niż to jest w przypadku leasingu operacyjnego. Korzystający może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jedynie cześć odsetkową raty leasingowej. Podatek VAT trzeba wpłacić w całości z góry przy pierwszej racie zaraz po odbiorze przedmiotu. Podsumowując ten rodzaj leasingu, przypadnie do gustu osobie, która chce być właścicielem przedmiotu leasingu od początku trwania umowy, ponadto chce odliczyć całość podatku VAT od razu.

Leasing zwrotny

Kolejny rodzaj leasingu, o którym warto wspomnieć, jest leasing zwrotny. Samą ideą jest zwiększeniem kapitału obrotowego przedsiębiorstwa przez uwolnienie środków znajdujących się w majątku firmy. Przez to leasingobiorca jest zarazem użytkownikiem i dostawcą. Daje to możliwość zachowania prawa do dalszego korzystania ze sprzedanego przedmiotu. Mimo zmiany prawnej, właściciel danej rzeczy w dalszym ciągu jest jej użytkownikiem, ale w ramach leasingu. Klient jest i dostawcą, jak i odbiorcą przedmiotu. Po zawarciu umowy należy płacić raty, ta składa się z odsetek i części kapitałowej. Warto wspomnieć, co może być przedmiotem leasingu, są to środki trwałe, które  ulegają amortyzacji, np. nieruchomość, która jest częścią majątku firmy, urządzenia i maszyny zakwalifikowane do środków trwałych,  pojazdy ciężarowe, specjalistyczne i osobowe.

Dużym plusem leasingu zwrotnego jest zwiększenie płynności finansowej firmy, dzięki sprzedaży środków trwałych, nieruchomości czy pojazdów.  Firma, która skorzystała z oferty leasingu zwrotnego, korzysta ze wszystkich zalet zwyczajnego leasingu, który jest dobrym rozwiązaniem pod względem podatkowym i kapitałowym. Leasing zwrotny może przyjąć formę leasingu finansowego, wtedy majątek umowy  wchodzi w skład aktywów leasingobiorcy, i on może doliczyć w koszty uzyskanie przychodu amortyzacji za przedmiot. Może również stać się leasingiem operacyjnym, wtedy przedmiot umowy staje się aktywem leasingobiorcy i on dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Leasing zwrotny daje firmie możliwość uzyskania kapitału zainwestowanego w zakup środka trwałego. Transakcja jest korzystna dla firm, które dysponują przedmiotami o dużej wartości i mogą uwolnić zamrożone środki finansowe. Można je przeznaczyć na wiele celów, m.in. na inwestowanie, spłatę rat, ZUS. Leasing zwrotny poprawia płynność finansową przedsiębiorstw i daje korzyści nawet podatkowe.

Leasing maszyn i urządzeń z zagranicy

W zależności od sytuacji przedsiębiorstwa może ono potrzebować maszyn, produkowanych przez naszych sąsiadów, a nawet przez państwa położone jeszcze dalej. Zagraniczne firmy leasingowe mogą bez problemu dać nam maszynę czy urządzenie w leasing. Szkopuł tkwi w tym, że trzeba bardzo długo czekać na rozpatrzenie wniosku leasingowego. Dlatego też zawsze warto składać taki wniosek z wyprzedzeniem.

Zagraniczny leasingodawcy będą chcieli, byśmy najpierw wpłacili zaliczkę. Później będą oczekiwali, że dopłacimy do 80-100% całej wartości danej maszyny lub urządzenia. Przy tego typu operacji leasingodawca może oczekiwać od leasingobiorcy dodatkowego zabezpieczenia, np. w postaci akredytywy czy poręczenia.

Tagi: leasing operacyjnyleasing finansowyleasing samochoduleasingleasing maszynprzedsiębiorca

Dodano: 24.08.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top