Co to jest leasing?

Opublikowano: 11 Lis 2022 Agnieszka Kłak 11 min. czytania

Kategoria: Poradnik Przedsiębiorcy

Kto z nas nie marzy o nowym samochodzie? Chyba większość z nas, ale nie zawsze mamy na to środki. Dla wielu firm środek transportu jest niezbędny do wykonywania działalności. Zamiast kredytu gotówkowego możemy skorzystać z leasingu! Jest to wygodna forma, a dodatkowo możemy mieć samochód od ręki!

Z tego artykułu dowiesz się:

Leasing - co to oznacza?

Jak zapytamy przeciętnego konsumenta, co to jest leasing samochodu, to pewnie wyjaśni nam bez problemu ogólną zasadę działania tego zjawiska. Ale jak wytłumaczyć samo pojęcie leasingu? Jak rozwinąć jego definicję? Z tym może być już lekki problem.

Aby lepiej je zrozumieć, przyjrzyjmy się najpierw stronom umowy leasingowej, uczestniczącym w tym procesie. Leasingodawcą będziemy nazywać stronę, która przekazuje pewną rzecz drugiej stronie, która korzysta z tej rzeczy przez określony czas i wówczas ta strona nazywa się leasingobiorcą.

Leasing jest więc stosunkiem cywilnoprawnym, zachodzącym między leasingodawcą, a leasingobiorcą. Tego pierwszego możemy inaczej nazwać finansującym a drugiego–korzystającym. Szczegółowe warunki leasingu określa umowa leasingowa. Natomiast raty leasingowe są to regularne opłaty, które leasingobiorca uiszcza leasingodawcy za korzystanie z danej rzeczy w ramach umowy.

Co może być przedmiotem leasingu?

Chyba najbardziej podstawową formą jest leasing samochodowy i to właśnie na niej najczęściej się skupiamy, ale nie tylko auta mogą być brane w leasing. Rzeczy zarówno ruchome, jak i nieruchome są określane mianem przedmiotu leasingu. Mogą więc to być równie dobrze komputery, maszyny produkcyjne, linie produkcyjne, urządzenia i maszyny biurowe, a nawet technologie.

Podstawy prawne leasingu 

Samo słowo leasing wywodzi się z języka angielskiego. Czasownik „to lease” oznacza wydzierżawić. W polskim prawie odróżniamy dzierżawę od najmu. Jednakże w państwach anglosaskich, takich jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania nie odróżnia się tych dwóch pojęć. Jest to o tyle ważne, bo w polskim prawie umowa leasingu jest opisana oddzielnie od najmu i dzierżawy. W kodeksie cywilnym o najmie i dzierżawie mówi tytuł 17, a dopiero kolejny tytuł 17 z indeksem jeden nosi nazwę: umowa leasingu.

Podstawowe rodzaje leasingu

A zatem omówmy sobie rodzaj podziału, który w literaturze funkcjonuje jako podział klasyczny. Można też powiedzieć, że w tej chwili omawiamy rodzaje leasingu z wykupem, a są to:

  • leasing operacyjny,
  • finansowy,
  • zwrotny.

Polegają one na tym, że, w zależności od tego, jak stanowi umowa, po zakończeniu umowy leasingobiorca staje się właścicielem rzeczy, wcześniej należącej do leasingodawcy. Na przykład, jeśli pani Nowak wzięła od pana Kowalskiego samochód w leasing, a był to leasing z wykupem, to wraz ze spłatą ostatniej raty, to pani Nowak staje się nową właścicielką auta. Pani Nowak mogłaby równie dobrze skorzystać z prawa wykupu-wówczas następuje przeniesienie własności przedmiotu leasingu. Teraz trochę więcej szczegółów.

Czym jest leasing operacyjny?

Leasing operacyjny przez pewien czas był najbardziej powszechną formą tej usługi na rynku w Polsce. Do dziś jest bardzo popularny. Korzystający płaci tak zwany czynsz inicjacyjny, który jest opłatą uiszczaną na początku, a następnie spłaca raty leasingowe, które są jego kosztem uzyskania przychodu. Sam przedmiot leasingu nie będzie jego składnikiem majątku, tylko będzie należał do leasingodawcy. Korzystający z danej rzeczy nie prowadzi więc odpisów amortyzacyjnych.

A jak wygląda kwestia podatku VAT przy tej transakcji? Otóż VAT doliczany jest do każdej raty leasingowej. Co ciekawe, może dojść do sytuacji, gdzie po spłaceniu wszystkich rat leasingu, korzystający może skorzystać, ze wspomnianego przed chwilą prawa wykupu i nabyć rzecz od finansującego za np. tylko 1% wartości – w zależności od zawartej umowy.

Czyli, jeśli firma leasingowa oddała w użytkowanie pani Nowak samochód w formie leasingu, a auto wówczas miało wartość rynkową równą 50 tysiącom złotych, pani Nowak zapłaci za prawo własności do samochodu tylko 500 zł. Mówiąc o leasingu operacyjnym warto dodać, że jest on stosunkowo prosty do zaksięgowania, a także niesie ze sobą korzyści podatkowe.

Czym jest leasing finansowy?

Leasing finansowy to drugi rodzaj leasingu występujący w przywołanym przez nas klasycznym podziale. W tej formie finansowania korzystający z przedmiotu przyjmuje go w poczet składników majątku oraz wszystkie obowiązki z tym związane np. odpisy amortyzacyjne. W tym rodzaju leasingu kosztem uzyskania przychodu jest tylko część raty leasingowej – rata odsetkowa. W zakresie obowiązków związanych z rozliczeniem VAT – należności z tytułu tego podatku wpłaca się w całości, z góry, a nie przy każdej racie. Na koniec umowy leasingu przedmiot po spłacie raty staje się własnością leasingobiorcy.

Czym jest leasing zwrotny?

Leasing zwrotny jest kolejnym wymienianym pojęciem w sprawie podziałów leasingu. Jest to jego szczególna forma polegająca na tym, że właściciel przedmiotu np. samochodu, maszyny czy nieruchomości sprzedaje go firmie leasingowej, a następnie z tą firmą zawiera umowę leasingu na ten sam przedmiot. W ten sposób klient pozyskuje finansowanie i w dalszym ciągu może korzystać z tego środka trwałego. Jednocześnie umową zobowiązuje się do płatności raty leasingowej.

Jest to rozwiązanie dla tych z przedsiębiorców, którzy posiadają rozbudowane aktywa trwałe nadające się do usługi tego typu leasingu. Pozwala on na efektywne wykorzystanie majątku firmy. W zależności od treści umowy może przybrać formę leasingu operacyjnego albo finansowego. A jak wyglądają kwestie podatkowe przy tym rodzaju leasingu? Przychód uzyskany ze sprzedaży będzie podlegał pod podatek dochodowy i podatek VAT. Natomiast kwestie odliczania rat leasingu od kosztów uzyskania przychodu i rozliczenia podatku VAT w trakcie trwania umowy będą zależne od formy umowy leasingu i będą tożsame z jej rodzajem w zależności od tego, czy leasing zwrotny będzie leasingiem operacyjnym, czy finansowym.

Inne rodzaje leasingu

Możemy także mówić o innych odmianach leasingu. Przykładowo, ze względu na to ile osób/podmiotów bierze udział w całej operacji, wyróżniamy leasing bezpośredni oraz leasing pośredni. W leasingu bezpośrednim są tylko dwie strony - leasingobiorca i leasingodawca. Natomiast w leasingu pośrednim - jak sama nazwa wskazuje - występuje pośrednik pomiędzy producentem danej rzeczy ruchomej lub nieruchomej, będącej przedmiotem leasingu, a leasingobiorcą.

Warto też powiedzieć parę słów o tym, czym jest leasing konsumencki. Przede wszystkim ta forma skierowana jest do osób, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. Leasing konsumencki funkcjonuje na rynku od 2011 roku. W leasing można tutaj brać samochody, ale też np. sprzęty RTV czy AGD. Leasingodawca w leasingu konsumenckim nie ma obowiązku sprawdzać zdolności kredytowej leasingobiorcy, co zmniejsza formalności do minimum i ułatwia całą procedurę.

Warto wiedzieć, że raty leasingu konsumenckiego mogą okazać się niższe, niż raty pożyczki, która może być zaciągnięta na kupno samochodu czy sprzętu domowego. Tak więc leasing konsumencki jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy nie chcą ponosić dużych kosztów związanych z pożyczką, a także ze względu na swoją zdolność kredytową mogą w ogóle takiej pożyczki nie otrzymać.

Tagi: leasing zwrotnyzdolność kredytowaleasing operacyjnyleasing finansowyleasing samochoduleasing

Zaktualizowano: 17.11.2022

Dodano: 02.12.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Poradnik przedsiębiorcy - zakup maszyny w leasingu

Poradnik przedsiębiorcy - zakup maszyny w leasingu

23 Gru 2022Autor: Agnieszka Kłak

Leasing maszyn to bardzo dynamicznie rozwijający się segment leasingu w Polsce. Oferty są dostosowane dla wszystkich branż: od medycznej budowlaną, rolniczą, po IT. Każdy, kto prowadził swój biznes, na tych polach gospodarki wie, jak ważne jest zaspokojenie potrzeby urządzeń niezbędnych do pracy. (...)

Czytaj więcej
Wady i zalety leasingu

Wady i zalety leasingu

17 Lis 2022Autor: Agnieszka Kłak

W poprzednich artykułach poznaliśmy pojęcie i rodzaje leasingu. Ponadto wiemy już jakie rodzaje leasingu wyróżniamy. W tym artykułu poznamy zalety i wady tego produktu oaz przyjrzymy się poprawnie sformułowanej umowie leasingowej.  Z tego artykułu dowiesz się: jakie są mocne i słabe st(...)

Czytaj więcej
Leasing z wykupem czy bez? Leasing konsumencki. O rodzajach leasingu

Leasing z wykupem czy bez? Leasing konsumencki. O rodzajach leasingu

15 Lis 2022Autor: Agnieszka Kłak

Firmy potrzebują w swojej działalności rozbudowanego zaplecza technicznego. Czasami jest to flota samochodów, czasami jest to park maszyn. Nie sposób sfinansować wszystko ze środków własnych. Z pomocą przychodzi wtedy leasing. Ta forma finansowania dostępna jest nie tylko dla firm, ale od pewnego cz(...)

Czytaj więcej
Top