Leasing z wykupem czy bez? Leasing konsumencki. O rodzajach leasingu

Opublikowano: 15 Lis 2022 Agnieszka Kłak 7 min. czytania

Kategoria: Finansowanie Samochodu

Firmy potrzebują w swojej działalności rozbudowanego zaplecza technicznego. Czasami jest to flota samochodów, czasami jest to park maszyn. Nie sposób sfinansować wszystko ze środków własnych. Z pomocą przychodzi wtedy leasing. Ta forma finansowania dostępna jest nie tylko dla firm, ale od pewnego czasu również dla konsumentów. Dziś szerzej omawiamy poszczególne rodzaje leasingu dostępne na rynku. 

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jakie są rodzaje leasingu, 
  • na czym polega leasing bez wykupu, 
  • kto może skorzystać z leasingu konsumenckiego. 

Leasing bez wykupu

W naszej polskiej rzeczywistości możemy także powiedzieć, że w tym przypadku, mamy do czynienia z wynajmem długoterminowym. Jeśli chodzi o mechanizm działania, leasing bez wykupu przypomina leasing operacyjny, z tym, że tutaj korzystający z towaru wykupuje dodatkowo pewne usługi. Może na przykład ubezpieczyć samochód, skorzystać z serwisu, zmienić opony z zimowych na letnie, lub z letnich na zimowe, mieć możliwość skorzystania z samochodu zastępczego i tak dalej.

Kolejną istotną cechą tego rodzaju leasingu jest to, że leasingobiorca płaci nie za wartość przedmiotu samą w sobie, ale za to, że w trakcie użytkowania ta wartość spada. Innymi słowy: korzystający wyrównuje stratę wartości rzeczy. Prawo własności nie przechodzi z leasingodawcy na leasingobiorcę. Wiąże się to z tańszymi ratami leasingowymi niż w leasingu z wykupem.

Leasing bez wykupu – rodzaje

Leasing bez wykupu możemy podzielić na tak zwany Full Service Leasing oraz leasing z serwisem. Pierwszy z nich, Full Service Leasing, w skrócie: FSL wziął swą nazwę z języka angielskiego i oznacza po prostu leasing z pełnym zakresem usług. Na stronie Polskiego Związku Leasingu i Wynajmu Pojazdów możemy przeczytać, jakie warunki musi spełniać leasing, aby był definiowany jako FSL. Są to: konieczność zawarcia umowy na minimum 24 miesiące; umowa leasingu operacyjnego uwzględnia finansowanie floty samochodowej korzystającego, czyli wszystkich środków samochodowych, wykorzystywanych w ramach jednej działalności gospodarczej. Pozostałymi warunkami są: konieczność wykupienia co najmniej 3 usług, w tym zawsze serwisu mechanicznego oraz ponoszenie przez finansującego ryzyka wartości rezydualnej, czyli wartości przedmiotu w momencie jego odsprzedaży.

Na stronie tej instytucji również możemy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi leasingu z serwisem. Czym się różni od FSL? Otóż tylko tym, że leasingobiorca wykupuje nie trzy, a tylko dwie usługi pozafinansowe, w tym obowiązkowo serwis mechaniczny.

Leasing bez wykupu już od dłuższego czasu był dość powszechny w Stanach Zjednoczonych i Zachodniej Europie. W Polsce dopiero stopniowo zyskuje na popularności stanowiąc jedną z form finansowania flot służbowych pojazdów.

Leasing konsumencki

Kiedy weźmiemy pod uwagę takie kryterium jak osobowość prawna stron leasingu, możemy wyodrębnić tak zwany leasing konsumencki. Jest to taki rodzaj leasingu, gdzie korzystającym nie jest firma, lecz osoba prywatna. Najczęściej ten rodzaj leasingu dotyczy nowych samochodów osobowych, ale poza tym można w leasing wziąć inne pojazdy, na przykład motocykle czy quady. Poza tym, oferta wygląda niemal identycznie jak w przypadku leasingu bez wykupu. Istnieje jeszcze coś takiego, jak auto na abonament. Leasingobiorca spłaca raty leasingowe w postaci comiesięcznego abonamentu, dzięki czemu ma prawo do korzystania z samochodu. Nie ma jednak prawa wykupu auta. Ideą auta na abonament jest to, aby leasingobiorca korzystał z samochodu przez dwa, trzy czy cztery lata, a następnie oddał to auto leasingodawcy, po czym wziął kolejny samochód.

Leasing pośredni a leasing bezpośredni 

Leasing pośredni polega na tym, że zamiast dwóch stron, mamy tutaj jeszcze trzeci podmiot, którym jest producent bądź dystrybutor. Proces polega na tym, że firma leasingowa najpierw kupuje przedmiot od producenta lub dystrybutora, a następnie daje tę rzecz w leasing leasingobiorcy. W tym przypadku producent lub dystrybutor jest określany mianem dostawcy. Mamy zatem finansującego, korzystającego oraz dostawcę.

Leasing bezpośredni to zjawisko, w którym to leasingodawca jest jednocześnie dostawcą. Finansujący sam wytwarza daną rzecz, która następnie staje się przedmiotem leasingu. Przykładowo może to być mieszkanie, które leasingobiorca wziął w leasing od dewelopera.

Co to jest leasing fabryczny?

Być może już kiedyś zetknęliście się z nazwą leasing fabryczny. Jak to rozumieć? Czy jest to leasing bezpośredni czy pośredni? Tutaj pojawiają się podmioty, które są powiązane kapitałowo z producentem podmiotu leasingu i to one są leasingodawcą. Przykładem może być tutaj Honda Financial Service. W świetle prawa jest to leasing pośredni, bo Honda Financial Service będzie w tym przypadku finansującym, a Honda Motor Europe Oddział w Polsce – dostawcą.

Który rodzaj leasingu opłaca się przedsiębiorcy?

Nie od dziś wiadomo, że temat leasingu szczególnie interesuje przedsiębiorców. Na tej drodze można bowiem sporo zyskać, a raty leasingowe można wliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W leasingu finansowym przedmiot leasingu jest zaliczany do ewidencji środków trwałych leasingobiorcy, a leasingobiorca otrzymuje fakturę w dniu wydania przedmiotu umowy leasingu. Natomiast w leasingu operacyjnym faktura jest wystawiana po zakończeniu umowy.

Przedsiębiorcy muszą też pamiętać, że przy leasingu naliczany jest podatek VAT. Warto też wiedzieć, że wszystkie koszty eksploatacyjne dotyczące przedmiotu leasingu w 75% ich wartość stanowią także koszty uzyskania przychodu.

Tagi: leasing finansowyleasing samochoduleasingleasing konsumenckileasing operacyjnydziałalność gospodarcza

Zaktualizowano: 20.11.2022

Dodano: 03.12.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top