UOKIK o wyprzedażach. KNF o rynku bankowym. GUS o stopie bezrobocia. Aktualności 26.07.2021 r.

Opublikowano: 2021-07-26 08:13:45 Urszula Sokół 4 min. czytania

Kategoria: News

UOKIK o wyprzedażach. KNF o rynku bankowym. GUS o stopie bezrobocia. Aktualności 26.07.2021 r.

UOKIK o wyprzedażach

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z Europejskim Centrum Konsumenckim przypomina o prawach klientów w trakcie trwania wyprzedaży. A wszystko to w ramach akcji: „Wyprzedaże – takie same prawa”.

UOKIK zwraca na najczęstsze naruszenia sprzedawców do których należy m.in. kreowanie iluzji co do wartości produktów przed i w trakcie wyprzedaży. Już wkrótce w tej sprawie ma powstać dyrektywa unijna, która ukróci tego typu praktykę rynkową. Klient będzie miał prawo do informacji, jak wyglądała cena produktu w ciągu 30 dni przed obniżką. UOKIK przypomina, że informowanie kupującego o tym, że towar wyprzedażowy nie podlega reklamacji jest niezgodne z prawem. Natomiast sprzedający może, ale nie musi przyjąć zwrotu towaru.

KNF o rynku bankowym

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała cykliczny raport na temat sytuacji sektora bankowego. Tym razem jest to raport za cały 2020 roku. W pierwszych słowach raportu dowiadujemy się, że sektor działał pod silny wpływem pandemii, która przełożyła się na zamknięcie niektórych sektorów gospodarki oraz silne spowolnienie akcji kredytowej. Nie bez wpływu na banki były też zmiany stóp procentowych oraz kolejne doniesienia w temacie tzw. kredytów frankowych. Wynik finansowy netto całego sektora spadł w stosunku do roku 2019 o 93,3% i wyniósł 931,5 mln złotych. Spadła jakość należności od firm i klientów indywidualnych. Mimo tego sytuacja kapitałowa sektora jest stabilna.

Ilość banków komercyjnych nie zmieniła się. Jednak na przestrzeni ubiegłego roku obserwujemy postępujący trend zmniejszenia sieci bankowej i zatrudnienia. Na koniec grudnia 2019 roku w sieci bankowej było zatrudnionych 149 tys. osób, a rok wcześniej był to 159 tys.

Znacząco spadła ilość kredytów udzielanych przedsiębiorstwom. Jest to spadek o 16,2 mln złotych, czyli o 4,2% w stosunku do roku 2019. Na koniec grudnia 2020 ponad 60% należności od gospodarstw domowych stanowiły kredyty mieszkaniowe. O ponad 33 mln złotych, co daje aż 10% wzrost zwiększyła się ilość kredytów mieszkaniowych w złotówkach. Na koniec grudnia 2020 w polskich bankach ¾ portfela to kredyty w złotówkach, a ponad 20% to kredyty w CHF. Kredyty mieszkaniowe w PLN są mniej zagrożone brakiem spłaty niż kredyty w CHF. Jak pokazuje analiza raportu tylko 2,1% to kredyty zagrożone w PLN, a we frankach szwajcarskich jest to dwukrotnie wyższy wskaźnik.

Analiza raportu pokazuje, że znacznie spadła ilość kredytów spłacanych przed terminem zapadalności: z 19% kredytów w roku 2019 do 6% w roku 2020.

GUS o stopie bezrobocia

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia w czerwcu 2021 roku wyniosła 5,9% (spadek o 0,2% w stosunku do maja 2021 roku). Obecnie liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosi mniej niż 1 mln osób, a dokładniej 993,4 tys. Jest to pierwsza taka sytuacja od ponad roku.

GUS opublikował także informacje o tym, jak rozkłada się stopa bezrobocia w poszczególnych województwach i tak: najniższa stopa bezrobocia występuje w województwie śląskim (4,8%), a najwyższa 9,2% w województwie warmińsko-mazurskim. Największy spadek bezrobocia miesiąc do miesiąca należy do województwa zachodnio-pomorskiego.

Zaktualizowano: 2021-07-26 11:13:52

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

News komentarze, Wasze opinie o aktualnościach (0)


Top