Wakacje kredytowe w ING Banku Śląskim

Opublikowano: 03 Sie 2022 Agnieszka Kłak 6 min. czytania

Kategoria: Poradnik Hipoteczny

Wakacje kredytowe, czyli opcja na zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego przez 8 rat w latach 2022-2023 są już faktem. Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego dotyczy także części klientów ING Banku Śląskiego. W tym artykule podpowiadamy jak w prosty i skuteczny sposób złożyć wniosek o wakacje kredytowe w ING Banku Śląskim oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę.

Z tego artykułu dowiesz się:

Wakacje kredytowe w ING Banku Śląskim

Wakacje kredytowe 2022-2023 - na czym polegają?

Ustawowe wakacje kredytowe tak samo jak w ING Banku Śląskim, jak w innych bankach polegają na możliwości zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego w złotówkach na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Możliwość zawieszenie spłaty kredytu dotyczy 4 rat w 2022 roku oraz 4 rat w 2023 roku zgodnie z poniższą zasadą:

 • od 1 sierpnia do 30 września 2022 – na 2 miesiące, 
 • od 1 października do 31 grudnia 2022 – na 2 miesiące,
 • od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 – na 1 miesiąc w każdym kwartale.

Łącznie spłatę kredytu możesz zawiesić na 8 rat.

Wakacje kredytowe w ING Banku Śląskim - podstawowe informacje

Warto zaznaczyć, że na stronie internetowej ING Banku Śląskiego dostępna jest pełna informacja jak zawiesić spłatę kredytu hipotecznego.

Najważniejsze jest jednak to, aby złożenie wniosku o zawieszenie spłaty kredytu nastąpiło przed dniem spłaty raty. Złożenie wniosku w dniu płatności raty będzie nieskuteczne.

Przykład.

Jeśli dzień płatności raty przypada na 10 sierpnia to należy złożyć wniosek o wakacje kredytowe najpóźniej 9 sierpnia.

Obecnie w ING Bank Śląski udostępnia możliwość złożenia wniosku o wakacje kredytowe na całym okres zawieszenia. Oznacza to, że nie trzeba składać pojedynczych wniosków na poszczególne raty. Bank daje również prawo do odstąpienia od wniosku o wakacje kredytowe w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia.

WAŻNE!

Skorzystanie z wakacji kredytowych zawiesza płatność raty, ale nie zawiesza płatności składki ubezpieczeniowej na którą muszą zostać zapewnione środki do obsługi kredytu,

Jak złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu?

Rekomendowanym sposobem złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat jest złożenie wniosku za pośrednictwem bankowości internetowej - Moje ING. Jest to sposób, który gwarantuje przejście procesu w 100% zdalnie i automatycznie.

Oczywiście każdy klient może złożyć wniosek w tradycyjnej, papierowej formie, a niezbędne informacje uzyskać na infolinii banku.

Wybierając opcje bankowości internetowej, po zalogowaniu, należy wybrać kredyt hipoteczny, którego spłatę chcemy zawiesić a następnie kliknąć w opcje: "Wniosek o zawieszenie spłaty". System automatycznie przekieruje nas do ekranu w którym możemy zaznaczyć raty, które chcemy zawiesić, a także będą na nim widoczne wszystkie wymagane oświadczenia w związku ze złożeniem wniosku o zawieszenie spłaty rat m.in. odnośnie przyjęcia do wiadomości wydłużenia okresu kredytowania o okres zawieszenia oraz świadomość odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych zeznań. Fakt złożenia wniosku klient potwierdza sms.

Dokumenty związane z procesem zawieszenia spłaty kredytu znajdują się w bankowości internetowej klienta w zakładce: "Moje dokumenty".

A co jeśli klient nie ma bankowości internetowej? ING Bank Śląski zachęca klientów, aby aktywowali dostęp do usługi. Pozwoli to w przyszłości załatwić wiele spraw bankowych, nie tylko związanych z kredytem hipotecznym. Oczywiście bank przyjmuje również wniosek w tradycyjnej, papierowej formie, ale jest ona mniej preferowana, ale również dostępna.

Kredyt wspólny a wakacje kredytowe w ING Banku Śląskim

Klienci ING Banku Śląskiego, którzy posiadają kredyt hipoteczny z widocznym na umowie więcej niż jednym współkredytobiorcą również mają możliwość złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu. Potrzebna jest wtedy zgoda współkredytobiorcy w formie pełnomocnictwa.

Jako pełnomocnictwo można wykorzystać wzór dokumentu generowany przez bank, który muszą wypełnić wszyscy kredytobiorcy i który musi być podłączony do wniosku o wakacje kredytowe. Jeśli klienci ING Banku Śląskiego nie chcą korzystać ze wzoru bankowego mogą napisać własne pismo, ale musi ono zawierać takie same dane jak wzór bankowy.

Takie pełnomocnictwo musi zawierać następujące informacje:

 • dane osoby udzielającej pełnomocnictwa (w tym pesel i numer dowodu osobistego),
 • dane osoby, której pełnomocnictwo jest udzielane,
 • numer umowy kredytu,
 • klauzula, że pełnomocnictwo jest udzielane w zakresie złożenia wniosku oraz odstąpienia od wniosku,
 • podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa. 

Jakich kredytów dotyczy możliwość skorzystania z wakacji kredytowych?

ING Bank Śląski w tym zakresie dokładnie opiera się na treści ustawy. Spłatę kredytu można zawiesić tylko:

 • dla jednej umowy kredytu,
 • dla kredytu hipotecznego zawartego w PLN,
 • gdy umowa została zawarta przed 1 lipca 2022,
 • gdy kredyt został przeznaczony na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych

Jeśli chodzi o kwestię "zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych" tutaj ING Bank Śląski opiera się na interpretacji Ministerstwa Finansów. Przykładowo: jeśli klient zaciągnął kredyt hipoteczny na zakup działki i zamierza się na niej budować w przyszłości jest to akceptowane i klient może skorzystać z wakacji kredytowych.

Tagi: ing bank śląski

Zaktualizowano: 03.08.2022

Dodano: 03.08.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top