Zaległości seniorów wg BIG. Kolejne szczegóły kredytów bez wkładu własnego. ZBP w obawie o jakość kredytów. Aktualności 11.08.2021 r.

Opublikowano: 2021-08-11 10:04:05 Aleksandra Jakubowska 6 min. czytania

Kategoria: News

Zaległości seniorów wg BIG. Kolejne szczegóły kredytów bez wkładu własnego. ZBP w obawie o jakość kredytów. Aktualności 11.08.2021 r.

Zaległości seniorów wg BIG

Seniorzy to grupa społeczna, którą bardzo szczególnie dotknęły skutki pandemii – jej niedogodności w sferze życia społecznego jak również w sferze finansów i budżetu własnych gospodarstw domowych. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonym na zlecenie Rejestru Dłużników BIG Infomonitor przez Quality Watch. Osoby w wieku 65 lat i więcej uskarżały się na ograniczony dostęp do usług medycznych (55%), konieczność korzystania z e-konsultacji (38%), brak kontaktu z rodziną, osobami bliskimi 47%). 3 badanych na 10 w wieku 65 plus usiało więcej wydać na usługi medyczne.

Pogorszenie jest widoczne również w finansach. Wśród seniorów zanotowano wzrost nieopłaconych bieżących rachunków oraz pożyczek i kredytów o ponad 8 tys. płatników. Kwota ich zaległości wzrosła o 0,85 mld zł osiągając wartość 10.2 mld zł.

Chociaż średnia wielkość zadłużenia wśród osób starszych wynosi w kredytach pozabankowych18 732 zł a w kredytowych 24 923 zł, to większość seniorów ma do oddania nie więcej niż 5 tys. zł.

Rekordziści znajdujący się na szczycie listy to 75 letni mężczyzna mieszkający na Lubelszczyźnie -  ma do oddania aż 74,2 mln zł oraz 68-letnia mieszkanka Mazowsza z długiem osiągającym 28,1 mln zł.

Trwające problemy ze spłacalnością swoich zobowiązań mają również osoby w wieku 45-54 lat.

Kolejne szczegóły kredytów bez wkładu własnego

Program „Mieszkanie bez wkładu” to kolejny ukłon polityki społeczno-rodzinnej wynikającej z Polskiego Ładu.  Jak informuje premier Mateusz Morawiecki na wtorkowym przemówieniu, Skarb Państwa może sobie pozwolić, aby zagwarantować wkład własny (zawsze wymagany przy kredytach hipotecznych) na zakup mieszkania dla młodych rodzin. Corocznie z oferty będzie mogło skorzystać ok 80 tys rodzin, a wysokość dofinansowania będzie zależała od ilości posiadanych dzieci:

 • Rodziny z dwójką dzieci = dofinansowanie 20 tys. zł
 • Rodziny z trójką dzieci = dofinansowanie 60 tys.
 • Rodziny z większą ilością dzieci = 60 tys. (za trzy pociechy) + 20 tys. na każde kolejne

Ofertę będą miały w posiadaniu banki, które przystąpią do programu na mocy umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Premier wspomniał również o programie „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy”, w ramach kórego rodzice mją otrzymać po urodzeniu drugiego, trzeciego czy czwartego dziecko dofinansowanie w kwocie 12 tys. na każde z dzieci pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia.

ZBP w obawie o jakość kredytów

10 sierpnia w Sejmie RP  odbyło się ważne spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele sektora bankowego oraz sejmowa Podkomisja ds. instytucji finansowych. Nadrzędnym celem spotkania było przedstawienie informacji związanych z możliwością wsparcia rozwoju polskiej gospodarki przez uwarunkowania finansowe.

Związek Banków Polskich wskazał na istotną rolę sektora bankowego we właściwym funkcjonowaniu systemu gospodarczego kraju. Banki obecnie pracują w dobie niskich stóp procentowych oraz są obciążone podatkiem bankowym, działają w trudnej sytuacji wywołanej pandemią, ale mimo to udzieliły pomocy setkom tysięcy przedsiębiorcom oraz klientom indywidualnym.

Według bankowców w najbliższym czasie powinny być rozpoczęte intensywne prace, które zagwarantują zmiany w polityce regulacyjnej w obszarze podatków i obciążeń sektora bankowego, podatku bankowego, składki na BFG.

Związek Banków Polskich w celu wsparcia przez gospodarki krajowej po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa zaapelował o:

 1. „Zwolnienie z podatku od niektórych instytucji finansowych nowo udzielonych kredytów inwestycyjnych;
 2. Zaliczenie do kosztu uzyskania przychodów rezerw i odpisów utworzonych na kredyty, które zostały udzielone po 15 marca 2020 r. oraz strat poniesionych na sprzedaży kredytów udzielonych po 15 marca 2020 r.;
 3. Obniżenie wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach komercyjnych do 50%, w tym dla kredytów finansujących inwestycje zgodne z programem Europejski Zielony Ład;
 4. Zwolnienie ww. kredytów z podatku od niektórych instytucji kredytowych;
 5. Zamrożenie wysokości składki na BFG na okres kolejnych dwóch lat na poziomie z 2021 r.;
 6. Przeznaczenie 50% pobranego podatku od niektórych instytucji kredytowych na zasilenie funduszu przymusowej restrukturyzacji banków w BFG.

Ponadto, poprawienie sytuacji banków spółdzielczych wymaga usunięcia barier w zakresie:

 1. Rozliczania kredytów preferencyjnych (wyeliminowania strat BS na tych kredytach);
 2. Usunięcia ograniczeń regulacyjnych dla używania zabezpieczeń rolnych przy zaciąganiu kredytów;
 3. Wsparcia finansowego banków spółdzielczych w zakresie realizacji modernizacji technologicznej”

Zaktualizowano: 2021-08-11 16:07:44

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

News komentarze, Wasze opinie o aktualnościach (0)


Top