Aktualne dane GUS z polskiej gospodarki

Opublikowano: 2024-03-20 13:00 Dagmara Konik 5 min. czytania

Aktualne dane GUS z polskiej gospodarki

Aktualne dane GUS z polskiej gospodarki

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące produkcji przemysłowej i cen sprzedanych przemysłu. Według publikacji GUS w lutym bieżącego roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 3,3 procent w porównaniu do lutego roku 2023. Natomiast w porównaniu ze styczniem 2024 roku wzrosła o 0,7 procent. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2023 produkcja sprzedana przemysłu w okresie od początku stycznia do końca lutego bieżącego roku była wyższa o 2,8 procent.

W lutym 2024 roku produkcja sprzedana przemysłu po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, ukształtowała się na poziomie o 1,1 procent wyższym niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i o 0,1 procent niższym w porównaniu ze styczniem roku bieżącego.

Spośród głównych grupowań przemysłowych, w lutym 2024 roku odnotowano wzrost o 11,5 procent w skali roku w produkcji dóbr inwestycyjnych, o 3,8 procent dóbr konsumpcyjnych nietrwałych oraz 1,0 procent dóbr zaopatrzeniowych. O 1,8 procent zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią oraz o 0,1 procent dóbr konsumpcyjnych trwałych.

Według wstępnych danych w stosunku do lutego ubiegłego roku w lutym roku biężącego wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (wzrost o 48,5 procent), w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (wzrost o 17,8 procent), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 13,9 procent), chemikaliów i wyrobów chemicznych (wzrost o 10,3 procent), papieru i wyrobów z papieru (wzrost o 10,1 procent), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (wzrost o 6,9 procent), artykułów spożywczych (wzrost o 5,5 procent).

W porównaniu z lutym roku 2023 spadek produkcji sprzedanej przemysłu, wystąpił w 10 działach, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych (spadek o 23,9 procent), w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (spadek o 18,5 procent), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (spadek o 4,3 procent).

W porównaniu ze styczniem bieżącego roku wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w lutym roku 2024 odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (wzrost o 40,8 procent), w produkcji maszyn i urządzeń (wzrost o 15,4 procent), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (wzrost o 14,5 procent), pozostałego sprzętu transportowego (wzrost o 11,8 procent), chemikaliów i wyrobów chemicznych (wzrost o 3,9 procent), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (wzrost o 3,4 procent).

W porównaniu ze styczniem bieżącego roku spadek produkcji sprzedanej przemysłu, wystąpił w 10 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (spadek o 14,4 procent), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (spadek o 12,9 procent), w produkcji papieru i wyrobów z papieru (spadek o 5,9 procent), artykułów spożywczych (spadek o 2,1 procent).

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu jest podstawowym miernikiem aktywności gospodarczej przedsiębiorstw i firm przemysłowych zatrudniających powyżej 9 osób. Główny Urząd Statystyczny mierzy w badaniu m.in. wartość wyrobów sprzedanych, półfabrykatów, części własnej produkcji oraz wartość robót i usług świadczonych odpłatnie.

 

Źródło: https://stat.gov.pl/

Zaktualizowano: 20.03.2024

Dodano: 20.03.2024

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top